KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ
HASTATALARIMIZDAN TEŞEKKÜR ALAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI FORMU
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
HSH.FR.04
02.01.2013
00
00
Sayfa No
1/1
Yıl: 2014 Dönem: Ekim
TEŞEKKÜR ALANIN
ADI SOYADI
TEŞEKKÜR ALANIN
UNVANI
TEŞEKKÜR EDENİN
ADI SOYADI
TARİH
Zekeriya ÇAL
25/10/2014
Mehmet GÖKTAŞ
_
Ömer YILDIZ
22/10/2014
Doktor
Uzm.Dr.Canan SABAY, Dahiliye
Servis Hemşireleri ve Tüm Personel
Hemşire
Doktorlar, Hemşireler ve Tüm
Personel
Doktor
Hemşire
Tüm Personel
Yoğun Bakım Ünitesinde Görevli
Doktor, Hemşire, Hasta Bakıcı ve
Hizmetliler
Doktor
Hemşire
Yardımcı Sağlık Personeli
Temizlik Personeli
Yoğun Bakım Ünitesi Çalışanları
Birim Çalışanları
Sevim TAŞ
_
Tüm Sağlık Çalışanı
Doktorlar
Tüm Personel
_
_
Not: Ekim ayında İstek-Öneri Kutusunda sağlık personelimize hastalar ve hasta yakınları tarafından yapılan teşekkür bulunmamaktadır.
Download

Operatör Adı : - Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi