29/01/2014, ÇARŞAMBA
‫ْــــــــــــــــــم‬
‫الرحْ َم ِنﷲِا بِس‬
َّ ‫اارحِ يم‬
َّ
ِ
BismillahirRahmanirRahıym
@AhmedHulusi: 1967de Isparta'da Hüsrev
Efendiyle tanıştıran asker arkadaşım Mustafa
Kadıgol dünyasını değiştirdi. Allah rahmet ve
mağfireti daim üzerimize
@AhmedHulusi: Rüyadaki hırs öfke kin
yaşamı uyandığında nasıl geride kalıyorsa;
dünya kavgaları da öylece geride kalacak.
Şirksiz dünya değişene ne mutlu!
@AhmedHulusi: Hakikatimizin ne olduğunu
bilip; arınarak, sonucunu yaşamak için geldik!
Bundan ötesi boş kavga! Eremediysen Hak'ka,
tüm ömür geçti boşa!
@AhmedHulusi: #Kuran insana hakikatını
"HATIRLATMAK" şirk düşüncesinden
kurtarmak içindir. Hakikatını hatırlamamışsan,
şirkten arınmadıysan KURAN OKUMADIN
@AnlaArtk: Düşündükleriniz aynen
yaptıklarınız gibidir. Konuşmasanız da
düşünce dalgalarınız yayılıyor. O frekansı
tutturan dünyanın her yerinden okur!
Retweeted by Ahmed Hulûsi
@AnlaArtk: Kendini et-kemik beden ve de ne
oldugunu bilmediği ruh sananlar, bedensiz
kalınca felçli gibi olacaklar kendilerini
tanımadıkları için. Retweeted by Ahmed Hulûsi
@AnlaArtk: "Ruh bilgisi az verilmiştir size"
hitabı yahudileredir müminlere değil! İlgili
âyetin neden nazil olduğunu araştırın.
Dedikoduyla konuşmayın Retweeted by
Ahmed Hulûsi
DUYGUSALLIK HER ZAMAN ÖN PLANDA
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/duygusallikher-zaman-on-planda-47778
http://blog.milliyet.com.tr/duygusallik-herzaman-on-planda/Blog/?BlogNo=446375
Siber Alemden...
@sufafy: Hz Ali /Çok sert olma, kırılırsın. Çok
yumuşak olma, ezilirsin.
@sufafy: Etsiz v kemiksiz bir sevgi
yaşayabilmek! İşte bütün mesele bu.
@sufafy: Akıl tamamlandı mı söz azalır.
(Hz.Ali)
@sufafy: Dostoyevsky /İnsanın değerini,
varlığı değil yokluğu gösterir ki, yokluğu birşey
değiştirmeyenin, varlığı gereksizdir.
@sufafy: Acı seni daha güçlü yapar. Korku
seni daha cesur yapar. Kırık bir kalp ise seni
daha akıllı yapar. Elif Şafak
@newsoy: İslam'da özel bir hayvan: Kedi Sabah - HaberPlus - Yaşam - 28 Ocak 2014
http://t.co/7MJ15GtoEM via @sabah
@beyzazapsu: Bugün, bu çağda, sunulan tüm
imkan ve kolaylıklara rağmen, Rasule iman
edip hakikat bilgisini değerlendiremezsek,
ölüm ötesinde de yaşayamayız.
@beyzazapsu: Hakikat, dünyada yaşanırken
yaşanacak bir olaydır!... @AhmedHulusi
http://t.co/SoVgg73oF9
@beyzazapsu: Brain area found to help spot
bad decisions. Adam & Eve: possible victims
of an underdeveloped lateral frontal pole
http://t.co/1p7EGa3GfS
@AylinERK: YENİAY 30 Ocak 2014 günü, İst.
saatiyle 23:39’da Kova Burcu’nda oluşacak.
"HAYRET BİŞEY” Dedirtecek Gelişmeler..
http://t.co/UBV0tKfxSY
@AylinERK: Evrende herşey #enerji
dir.Herşey titreşir.Her #düşünce bir #frekans a
sahiptir. http://t.co/P5nYFrb9JB
@Nurantuncell: @sufafy sadece kendimizi
tatmin eden ve “benliğimizin baskın bir parçası
haline gelen bu duygulardan”, bir an önce
kurtulalım, derim Amin
@SerpilEfeoglu: "@MevlanaTebrizi: Kalk,
silkelen, kendine gel. Umutsuzluğa sarılma.
Umutsuzluk şeytandan, ümit etmek ise
Allah'tandır. // Şems"
@SerpilEfeoglu: "@sozluresim: İnsan...
http://t.co/GBu6yYMv5P"
@hadisler: Size iki şey bırakıyorum. Bunlara
uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız:
"Allah'ın Kitab'ı ve Resûlünün sünneti. #Hadis
(Muvatta)
@NTVBilimveTek: Beyinde hafızanın oluşumu
ilk kez gözlemlendi http://t.co/n1c17dqPWJ
http://t.co/SMqouHabjM
@birsenkalali1: Size ne oluyor da dünyada
kazandığınız az bir şeye seviniyor, ahirette
kaybettiğiniz birçok şeye üzülmüyorsunuz? Hz.
Âli (r.a.)
@birsenkalali1: 7 yaşına kadar olan
çocuğunuzla oynayınız, 15 yaşına kadar
arkadaşlık ediniz, 15 yaşından sonra istişare
ediniz. Hz. Âli (r.a.)
@kolbasi_erhan: Şeytanın insanı
çekememesi aşksızlığındandır. Şems-i Tebrizi
Hazretleri
@enisguller: Kendinden uzaklaşanlara
yaklaşmak, zulm edenleri afv etmek, kendini
mahrum edenlere ihsân (iyilik) etmek, güzel
huylu olmaktır. Hadis
@londrali: Şişede durduğu gibi durmuyor
http://t.co/xqvSHBTuB3 @onerdoser:Kolay
değildir başkalarını takdir edebilmek. Tevazu
ister, olgunluk ister. Takdir edebilin ki, takdir
edilesiniz! Sevgiyle, Öner DÖŞER
@TasavvufiSozler: "Bizi bilen bilir, bilmeyen
de kendi gibi bilir.."
@DosttanDosta: “Soru sormayan #beyin için,
“#Allah”a giden yol kapalıdır!" @AhmedHulusi
MÂNALAR YOK ASLINDA. TEK BİR MÂNA
VAR! (2/2)
Halbuki mâna tek, varlık ta tek, bu tek olan
varlık değişik oluşlar meydana getiriyor.
Şimdi buna şöyle yaklaşalım misal yollu; Şimdi
Atasay diyoruz, Atasay dediğimiz tek bir varlık
değil mi? Atasay'ın cömertliği var Atasay'ın
yürekliliği var Atasay'ın boynu büküklülüğü var.
Şimdi bu cömertlik cesurluk vs. dediğimiz
özellikler hep aynı Atasay'a ait değil mi?
Peki bu isimlerin mânası Atasay da ayrı ayrı
olarak mı var? Hayır. Değişik değişik koymuş
olduğu fiillere vermiş olduğumuz isimlerdir
bunlar!
Eğer bir olay gördüğümüz zaman o olaya
dönüp arkasını gittiği zaman ona korkak
diyoruz. O olayın üstüne gidiyorsa cesur
diyoruz dimi?
Yani isimler fiillerden doğuyor. Atasay'ın ortaya
koyduğu bir mâna/fiil bir mâna ile yorumlanıp
onda bu mâna da vardır deniyor.
Eğer ki isimleri kaldırırsan varlık tek olarak
gözükür ve varlığın tekliğini müşehade edersin.
Eğer isimleri kaldırmaz da fiillere nispetle isim
vermeye devam edersen çok mânalar varmış
gibi gelir çok isimler varmış gibi gelir.
Yani isimlerin varlığı aslında fiile dayanır. Fiil
olmadığı zaman ismin mânasının varlığı
kalmaz. Allah'ın isimleri alması varlığın var
olmasından sonradır.
Varlık var olmadan evvel isim boyutuda yoktu
zaten. İsim boyutu olmadığı gibi o mânalar da
yoktu. O mânalar yoktu sözünü tasavvufta
nasıl izah ediyorlar; bâtında kendinde
özündeydi diyorlar. Özündeydi hükmünü nasıl
veriyorsun?
Fiile dayanarak veriyorsun.
Eğer fiil olmasa zaten o mâna olmayacak
mâna olmayınca mâna yok hükmündedir.
Mânalar sonradan var olmuştur. Anlatabiliyor
muyum? Dolayısıyla yüz tek bir yüzdür. Ve fiil
aleminde eğer basiretinle bakarsan tek bir
yüzü görürsün. Ama yüzün tek olması fiillerin
çokluğunu ortadan kaldırmaz. Ve fiillerin
çokluğu dolayısı ile de mânalar da çoktur.
Anlatabildim mi bu mevzuyu??
Basirete göre varlık tektir.
Ancak basiretinin verdiği teklikle, fiiller
düzeyinin verdiği çokluk sende aynı anda
müşehade edilmesi gerekir.
Şayet biri diğerine ağır basarsa, mutlaka bir
taraftan hakkı inkara sapmış olursun.
Çokluğu inkar hakkı inkar olur, tekliği inkar
gene hakkı inkar olur!
Üstad Ahmed Hulûsi
Bir gün efendimiz Hz.Ali'ye sorar der ki;
Ya Ali Allah'ı seviyor musun?
Evet Ya Rasullah
Peki beni seviyor musun?
Evet Ya Rasullah
Peki eşini seviyor musun?
Evet Ya Rasullah
Peki çocuklarını ?
Evet Ya Rasullah
Peki bunların hepsini bir kalbte nasıl
taşıyorsun ?
Hz. Ali beklemediği bu soru karşısında
şasırmış ve cevap verememişti. "Bunu
düşünmem gerek" diyerek oradan ayrılmıştı.
Hz.Ali düşünceli bir şekilde dolaşırken eşi
Hz.Fatıma düşünceli olduğunu fark ederek
sorar.
"Nedir bu halin ya Ali? der Eger bu
düşünceliğin dünyevi kaygılardan dolayi ise
sana yakışmaz bırak gitsin. Yok bu halin
Rahman'i kaygılardan dolayı ise anlat birlikte
cözüm bulmaya çalışalım" Hz. Ali, efendimizle
geçen konuşmayı birbir Hz. Fatımaya anlatır.
Hz.Fatıma durumu öğrenince tebessüm eder.
Hz. Aliye derki;
"Ya Ali babama git ve de ki; "Kişi Allah'ı aklıyla
ve ruhuyla sever, Rasûlullahı kalbiyle sever,
Eşini nefsiyle sever, Çocuklarini sefkatiyle
sever."
Hz. Ali aldiği bu cevap karşısında memnun olur
ve Efendimizin yanına gelir. Hz.Fatıma'dan
öğrendiklerini Efendimize anlatır. Efendimiz
cevabını alınca tebessüm eder. Ve der ki;
"Ya Ali bu bana getirdigin gül, nübuvvet
ağacından koparılmıştır."
HADİS (Tirmizi)
#HergunYeni Bilgi
"Her şeyi bildiğini düşünen insanların 4 özelliği:
1)Egoları yüksektir,
2)Gelişime kapalıdırlar,
3)Başarıları sınırlıdır,,
4)Yalnız kalırlar"
Çarşamba günü boyunca Ay Oğlak burcunda
ilerliyor. Sağlamlık ve garanticilik eğilimimiz
tetikleniyor. Ay ülkemiz astroloji haritasının 7.
Evinde ilerleyeceğinden, dış ilişkiler, evlilik ve
ortaklıklarla ilgili konular, davalar ve
duruşmalarla ilgili temalar vurgu kazanabilir.
Sabaha karşı saatlerde etkinleşecek Ay-Jüpiter
karşıtlığının abartıya meydan verebilecek ve
enerjimizi yükselten etkilerinin ardından, güne
Ay-Venüs kavuşumuyla başlıyoruz. Ay’ın
Venüs-Jüpiter karşıtlığını tetiklediği
zamanlarda depremler olabiliyor. İlle de büyük
bir deprem olmasını beklediğimiz anlamına
gelmiyor. Belki küçük depremler olur ya da hiç
de olmayabilir. Ama daha evvelce böyle
çalıştığını gözlemledim. Yine gözlemdeyim.
Herhangi bir bölge tahminim de yok şimdilik.
Sadece gözlemdeyim. Güneş aktivitelerinde
artış da olabilir. Ay-Satürn altmışlığının
etkilerini hissetmeye başlayacağımız öğle
sonrasındaki saatlerde daha dengeli
gelişmeler yakalayabiliriz ama Ay-Mars
karesinin etkin olacağı akşam saatleri
sonrasında sert ve şiddetli etkiler daha
baskınlaşıyor. Bu açının ardından 18:48’de
boşluğa girecek olan Ay, günün geri kalanında
ilerlemesine Oğlak burcunda ve açısız devam
ediyor. Ay’ın boşlukta olmasıyla ilgili bilgi için
yazımın sonundan bilgi alabilirsiniz. Gün
boyunca etkin olacak Güneş-Uranüs altmışlığı,
kendimizi daha özgür hissetmemizi sağlıyor ve
yaratıcılığımızı ortaya koymamızı destekliyor.
Öner Döşer
İstanbul düne nazaran biraz
ısındı, 12 derece. Ama sağanak
var. öğlene kadar sağanak sürer,
sonrasında adım adım kesmeye
başlar. Yarın öbürgün yağış yok, ama bulutlar
var ve bugünden daha serin.
Havayı Koklayan Adam
Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- "KADIGOL Ailesine taziye"
- Ne anladın sen bu hayattan?
- "HER" film tavsiyesi
- Hz. İsa figürlü camide perdeli ibadet
- Beynin hafıza oluşturduğu an gözlemlendi
- Chrome Apps mobile geliyor
- Sizden Size
- www.okyanusum.com
Download

29/01/2014, ÇARŞAMBA