.
T.C.
. ......
MANISAVALILlGI
Ii MiIfi Egitim Müdürlügü
Sayi :27092994/200/3854668
Konu: Menav PEHLIVAN
11/09/2014
KAYMAKAMLIGINA
(Ilçe Milli Egitim Müdürlügü)
Ilgi: Manisa Cumhuriyet Ba~savciligi Muhabere Bürosunun 29/08/2014 tarih ve 2014/2926
sayili yazisi.
Manisa T Tipi Kapali Ceza ve Infaz Kurumunda hükümlü bulunan
40600122320 T.C.Kimlik nolu, Menav PEHLIv AN'in 29/08/2014 tarihli dilekçesinde
belirttigi karde~lerinin Ilçeniz okullannda ögrenim görüp görmedikleri, görüyorlar ise
ögrenci belgelerinin düzenlenerek ivedilikle Müdfulügümüze gönderilmesihususunda,
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Mustafa ALTINSOY
Vali a.
Milli Egitim Müdürü
EKLERI:
Ilgi Yazi ve ekleri(3 Sayfa)
DAGITIM:
17 Içe Kaymakamligina
SakaryaMali. Atatürk Bulv. MANIsA
Aynntih bilgi için irtibat: temelegitim Bürosu
Telefon: (0236) 2314608/2396287/2370032/2347905/23989
il /2349156
51 e-posta Faks: (0236) 2311251
:[email protected] [email protected]
Elektronik Ag: http://manisa.meb.gov.tr
Bu evrak govenh elektronik imza ile imzalanmistir. http://evraksorgu.meb.gov.tr
adresinden
ffd8-00dd-367b-8c2f-9068
kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
. MANISA
w
CUMHURIYET BASSAVCILIGI
MUHABERE BUROSU
29/08/2014
SAyi: 2014/2926
. .
MILLI EGITIM MUDURLUGUNE
MANISA
Manisa T Tipi Kapali Ceza infaz Kurumundan alinan Menav Pehlivan'in dilekçesi
hakkindaki 29/08/2014 gün ve 2014/11171 sayili yazilari ilisikte gönderilmistir.
Bilgi ve geregi rica olunur.
8
UY AP Bilisim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden
vaH i PZj
- Z7 JU 16d - +X8Qiz2 - k/t2XU=
kodu ile erisebilirsiniz.
T.C.
ADALETBAKANLIGI
Manisa T Tipi Kapali Ceza Infaz Kurumu Müdürlügü
SAYi:
2014/11171
KONU: MENAV PEHLIVAN
29/08/2014
.
.
~
MANISA CUMHURIYET BASSAVCiLIGl'NE
(MUHABERE BUROSU)
Kasten 01dünne suçundan Antalya 3. Agir Ceza Mahkemesi'nin tarih ve 2013/1421
d.is esas, 2013/1421 d.is karar sayili ilami ile 16 Yil MÜEBBET HAPIS cezasina hükümlü
DIYARBAKIR ili LICE ilçesi DIBE~ köyü/mahallesi nüfusuna kayitli HÜSNÜ oglu/kizi
20/05/1973 dogumlu MENAV PEHLIVAN'in (T.C. No.: 40600122320) dilekçesi yazimiz
ekinde sunulmustur.
Bilgi ve geregi arz olunur.
VEYSEL DEMIR
Kurum Müdürü
37726
Eki: Dilekçe.
* Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanarak DYS üzerinden gönderilmis olup
ayricafiziki olarak gönderilmeyecektir.
-------------------------------..----------_........._--------------------....-......._------------_...._........__...._-_.._-----_.._--_...._--_......_--_.................---------------
T-Tipi Kapali CezaInfaz Kurumu Müdürlügü-MANISA
Tel Santral:
-
(0236) 265 72 32 (0236) 265 72 33
UYAP BilisimSistemindeyer alanbudokUmana
http://vatandas.uyap.gov.tr
adresinden Z8H/ /uC
BilgiIçin, Infaz Bürosu: 11 59 - 12 10
Fax:
(0236) 265 72 31
- aumEPan - 4ehWLb W - eNdLKY= koduile erisebilirsiniz.
- ---_o
----_..
--i
.. -
o.
.."
.-:-o
1.~/_~_.l ' LJ.
~
"
o"
. --._.-_..
.
--
.--ACJ~V'.L:JLk:J ,J ~
;
'
A-417ji.ll-f;Q .
'
._.-u --o
'" ~~
-
,-
i.
-
2AfU~_.
-
Lik
. .._--_..
-"
~
A
.'/.:j-~'-
,
/YJ~r~R
'
.- ---""
,,,,"--'--'-'
dIJy~ flJi/l":, ..LICI
,
=
-
i.:;,.
1:.0'
-{lA JJ ._- -_.__._-_..--_........
-" _.-dE
kj fii/(UJ
~----
-_....---_....-_.----_.._--
----
,.._-.._-
---.-
'
ri;i~
J...
-riL-
..--..
--;.i~~1('(8.v -
/" rji.O--- -~
.
_.
--Ez:hi./ [1./.9AI
0bh
.A..J..(J(JU~Lu
r
r
'
(;).7/1A.u
;Jr
'
.._--_.....-
k id:
--'
"
JA/PA'2_.
--
/"
"---"'--:":'-'~'
--_o
.
f 41)
=
-
CuoJ~3IJ2l
01
~._---ila 4'1I4-~;
.
".
~, .
_.._._-
~
~_4§l-__[I"
"
2-
.
,.
A-AlfA/J "pA_.
"'-"--
i
_. '-Z;-s;.. . ._.-
..
~-
...._-----
Download

MANISAVALILlGI - Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü