FORM 1
TAŞINIR İSTEK BELGESİ
İstek Yapan Hizmet Birim:
İstek Yapan Daire Başkanlığı :
Kat :
T
A
SIRA
NO
KODU
Ş
I
ADI
N
I
R
I
TELEFON NO:
ODA NO :
N
ÖLÇÜ
İSTENİLEN KARŞILANAN
BİRİM
MİKTAR
MİKTAR
İ
Birimimiz ihtiyacı için yukarıda belirtilen
"Karşılanan Miktar" sütununda kayıtlı miktarları
İstek Yapan Birim Yöneticisi
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Adı, Soyadı
Adı, Soyadı
Unvanı
Unvanı
İmzası
İmzası
Belgenin bir örneği istek yapan birimde dosyalanmak üzere taşınırın teslim edildiği görevliye verilir.
T.M.Y. Örnek No:7
Download

ODA NO : T.M.Y. Örnek No:7 İmzası İmzası Belgenin bir örneği istek