4.
hafta
Sayfa 4
HARF
SAYISI
HECE
SAYISI
SÖZCÜK
SAYISI
Oku.
3
2
1
Kitap oku.
8
4
2
Tatilde kitap oku.
15
7
3
Tatilde çok kitap oku.
18
8
4
Bu tatilde çok kitap oku.
20
9
5
Bu yaz tatilinde çok
kitap oku.
25
11
6
3
1
1
Kendini sev.
10
4
2
Anneni, baban› sev.
15
7
3
Bütün aileni çok sev.
17
8
4
Vatan›n› da ailen gibi sev.
22
11
5
Do¤adaki bitkiyi, hayvan›
kendin gibi sev.
Her fleyi sev, çünkü sevmek çok güzeldir.
35
15
6
32
12
7
CÜMLELER
Sev.
Sayfa 5
1. s›radad›r.
Köpek ............
2. s›radad›r.
Eflek ............
3.
Aslan ............
s›radad›r.
4.
Ay› ............
s›radad›r.
5. s›radad›r.
Zürafa ............
6.
Fil ............
s›radad›r.
Sayfa 6
+
=
6
+
=
8
+
=
7
+
= 10
+
= 15
+
= 15
Sayfa 7
+
1
9
10
+
2
8
10
+
3
7
10
+
7
6
13
+
4
6
10
+
5
8
13
+
6
7
13
+
8
5
13
+
9
11
20
10
+ 10
20
11
+ 9
20
12
+ 8
20
+
13
4
17
14
+ 5
19
15
+ 2
17
16
+ 3
19
+
17
1
18
18
+ 1
19
19
+ 0
19
20
+ 0
20
Sayfa 8
Küçük ev,
dünyay› gezer.
Çi¤ne çi¤ne
bofluna, çocuklar›n
gider hofluna
Ormana afl›kt›r,
canl› bir ›fl›kt›r.
Havada uçar,
bilmem kimden
kaçar.
Gökleri severim,
günefli
perdelerim.
‹çi tafl,
üstünde milyonlarca
bafl.
4.
hafta
Sayfa 6
3
+ 5
2
+ 7
8
9
8
+ 7
6
+ 5
15
6
+ 6
11
8
+ 8
4
+ 6
10
9
+ 8
17
5
+ 8
13
7
+ 7
14
5
+ 5
9
+ 7
12
16
10
16
11
+ 9
13
+ 7
14
+ 6
15
+ 5
20
20
20
20
10
+ 5
10
+ 8
10
+ 7
10
+ 9
15
18
17
19
Sayfa 7
7
3
+
10
10
– 7
3
6
4
+
10
10
– 6
4
5
5
+
10
10
– 5
5
4
+ 6
10
10
– 4
6
3
+ 7
10
10
– 3
7
2
+ 8
10
10
– 2
8
4
+ 7
11
11
– 7
4
8
+ 5
13
13
– 5
8
7
+ 6
13
13
– 6
7
7
+ 7
14
14
– 7
7
7
+ 8
15
15
– 8
7
7
+ 9
16
16
– 9
7
Sayfa 8
2 + 3 =5
3 + 7 =10
5 + 5 =10
6 + 4 =10
4 + 4 =8
4 + 3 =7
1 + 9 =10
2 + 7 =9
6 + 5 =11
7 + 4 =11
8 + 3 =11
9 + 6 =15
8 + 6 =14
6 + 6 =12
10 + 10 =20
10 + 5 =15
10 + 8 =18
10 + 9 =19
Download

Sayfa 7