İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortağın Unvanı/Ortakların Adı
Adresi
Telefon ve Faks No.
Ortaklığın E-posta Adresi
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin telefon ve faks no su
Tarih
Konu
:İhlas Madencilik A.Ş.
: Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11
A/11 34197 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL
: 0 212 454 27 60 / 0 212 454 27 61
: [email protected]
: 0 212 454 27 60 / 0 212 454 27 61
: 31.03.2014
: Rödevans Sözleşmesi Hk.
Borsa İstanbul A.Ş.’ne “BİST”
Şirketimiz, Çanakkale İli Kalkım Beldesi sınırları içerisinde bulunan 20066206 Ruhsat ve 3091348 Erişim
No’lu IV. Grup maden sahasını rödevans karşılığı işletmek üzere Oreks Madencilik Ltd.Şti. ile on yıllık,
süre sonunda yeniden on yıllık uzatma opsiyonlu olarak sözleşme imzalamıştır.
Saygılarımızla,
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-15.1 sayılı Tebliğinde
yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak
yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri
tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Mehmet Erdoğan Güneş
Y.K.Başkan Vekili,
Genel Müdür ve Murahhas Aza
Mahir Kamacı
Yönetim Kurulu Üyesi
Download

2014.03.31 - Tarihli Açıklama