Download

Türk Hukukunda Kollektif Ortaklıkta Ortakların Sorumluluğu