FCCC/CP/2011/9/Add.1
B. Matters related to Parties included in Annex I to the Convention whose special
circumstances are recognized by the Conference of the Parties
Recalling decision 26/CP.7 and decision 1/CP.16, which recognized that Turkey is in a situation
different from that of other Annex I Parties,
170. Agrees to continue with the discussion on modalities for the provision of support for
mitigation, adaptation, technology development and transfer, capacity-building and finance to
Parties whose special circumstances are recognized by the Conference of the Parties in order to
assist these Parties in the implementation of the Convention;
B. Özel koşulları Taraflar Konferansı Tarafından Tanınan Sözleşmenin Ek 1’inde Yer Alan
Ülkeler İle İlgili Diğer Konular
“Sözleşmede Ek 1’de yer alan Türkiye’nin diğer taraflardan farklı bir konuma sahip olduğu
kabul eden, 26/CP.7 ve 1/CP.16 karalarını yeniden hatırlayarak,
170. Sözleşmenin uygulamasını temin etmek amacıyla özel şartları diğer taraflar tarafından
tanınan taraflara azaltım, adaptasyon, teknoloji transferi, kapasite geliştirme ve finans
konusunda destek sağlama yöntemleri konusunda müzakerelerin devam etmesine karar
verilmiştir.”
Download

B. Matters related to Parties included in Annex I to the Convention