MODÜL: KODLAMAYA HAZIRLIK
SORU 1: Bilgisayarda 1 ve 0 kodları elektiriksel olarak nasıl ifade edilir? A
A) Voltaj var, lamba yanıyorsa 1; voltaj yok, lamba yanmıyorsa 0 kodlarını alır.
B) Voltaj var, lamba yanıyorsa 0; voltaj yok, lamba yanmıyorsa 1 kodlarını alır.
C) Voltaj yok, lamba yanıyorsa ;0 voltaj yok, lamba yanmıyorsa 0 kodlarını alır.
D) Voltaj yok, lamba yanıyorsa 1; voltaj yok, lamba yanmıyorsa 0 kodlarını alır.
SORU 2 :Bilgisayarda 1 ve 0 nasıl ifade edilir ? B
A) Her 0ve 1, GB olarak olarak ifade edilir.
B) Her 0 ve 1, bit olarak olarak ifade edilir.
C) Her 0 ve 1, MB olarak olarak ifade edilir.
D) Her 0 ve 1, TB olarak olarak ifade edilir.
SORU 3:Programcılıkta, bir programlama dilinde yazılmış olan kaynak kodunu başka bir dile(genellikle
makine koduna) çeviren yazılımlara ne denir? D
A) Programlama dili
B) Assembly
C) Program
D) Derleyici
SORU 4: Aşağıdakilerden hangisi programlama dillerinden değildir? C
A) C#
B) visual basic
C) class
D) java
SORU 5:Akış diyagramının başlangıç ve bitiş yerlerini gösteren şekil hangisidir? A
A)
B)
C)
D)
MODÜL: BASİT KODLAR
SORU 1: C# için veri tiplerinden biri değildir? D
A)sbyte
B) short
C) int
D) OLE nesnesi
SORU 2: Sabit tanımlamak için hangi anatar kelime kullanılır? A
A) const B) enum
C) public
D) private
SORU 3: “=” operatörü programlama dillerinde ne için kullanılır ? B
A) Karşılaştırma işlemlerinde kullanılır.
B) Genel atama işlemlerinde kullanılır
C) Veri kaydetme işlemlerinde kullanılır
D)Veri alma işlemlerinde kullanılır.
SORU 4: Console.Write() ifadesi ne için kullanılır ? C
A) Yazıcıdan çıktı almak için kullanılır.
B) Hesaplama yapmak için kullanılır.
C)Bir metin ifadesini ekrana yazdırmak için kullanılır.
D)Bir metni biçimlendirmek için kullanılır.
SORU 5: Açıklama satırları C# için nasıl ifade edilir ? D
A) ||
B ) &&
C) %
D) //
MODÜL: KONTROL DEYİMLERİ
SORU 1: If-Else Deyimi ne için kullanılır ? A
A) If deyimi bir programın akışını kontrol etmek için kullanılır
B) If deyimi bir programı yavaşlatmak için kullanılır
C) If deyimi bir programı sonlandırmak için kullanılır
D) If deyimi döngüyü oluşturmak için kullanılır
SORU 2: C# dilinde ve bağlacı nasıl ifade edilir ?B
A) ||
B) &&
C) %
D) //
SORU 3: C# dilinde veya bağlacı nasıl ifade edilir ? A
A) ||
B) &&
C) %
D) //
SORU 4: Belirlenen başlangıç değerinden itibaren belirtilen koşul sağlanana kadar içine yazıldığı kod
parçasını ardı ardına çalıştıran hangi döngüdür?.A
A) For
B)Switch
C)Try
D)İf
SORU 5: Aşağıdakilerden hangisi döngü çeşitlerinden biri değildir? D
A) For
B)While
C)Foreach
D) Enum
MODÜL: METOTLAR
SORU 1:Programların herhangi bir yerinde kullanılmak için belirli bir işi yerine getirmek amacıyla
tasarlanmış alt programlara ne denilir. C
A) Özellik
B) Kod
C) Metot
D) Kalıtım
SORU 2: Metot bir değer döndürmeyecekse dönüş-tipi olarak hangi anahtar kelime kullanılır? D
A) double
B) return
C) enum
D) void
SORU3: Metotlarda değerler hangi anahtar kelime ile geri döndürülür. B
A) double
B) return
C) enum
D) void
SORU4: Parametre olarak verilen string türündeki metnin bir kopyasını almaya yarayan String metodu
aşağıdakilerden hangisidir? D
A) Array()
A) MIN()
A) Max()
D) Copy()
SORU5:Mod alma işleminde kullanılan oparatör simgesini yazınız. C
A) ||
B) &&
C) %
D) //
MODÜL: İÇ DONANIM
SORU 1: İşlemcinin görevi nedir? D
A) Bilgisayarda tüm aygıtları birbirine bağlar.
B) Bilgileri geçici olarak saklar..
C) ilgileri kalıcı olarak saklar.
D) Bilgisayarda işlemleri yapar.
SORU 2: Aşağıdakilerden hangisi Bellek çeşitlerinden değildir? C
A) RAM
B) ROM
C)RSS
D)CMOS
SORU 3: RAM belleğin görevi nedir? B
A) Bilgisayarda tüm aygıtları birbirine bağlar.
B) Bilgileri geçici olarak saklar..
C) ilgileri kalıcı olarak saklar.
D) Bilgisayarda işlemleri yapar.
SORU 4: Aşağıdakilerden hangisİ kasa çeşitlerinden biri değildir? D
A) Masaüstü
B) Kule
C) Slim
D) Dizüstü
SORU 5: Sabit diskin görevi nedir? C
A) Bilgisayarda tüm aygıtları birbirine bağlar.
B) Bilgileri geçici olarak saklar..
C) Bilgileri kalıcı olarak saklar.
D) Bilgisayarda işlemleri yapar.
MODÜL:DIŞ DONANIM
SORU 1:Aşağıdakilerden hangisi giriş birimlerindendir. A
A) Fare
B) Monitör
C) Yazıcı
D) Sabit Disk
SORU 2: Aşağıdakilerden hangisinde klavye çeşitleri doğru verilmiştir. D
A) F ve Z
B) Y ve Q
C) E ve X
D) F ve Q
SORU 3: Aşağıdakilerden hangisi monitör çeşitlerinden biri değildir? C
A) CRT
B) LCD
C) DLP
D) LED
SORU 4: Aşağıdakilerden hangisi yazıcı çeşitlerinden biri değildir? D
A)Nokta vuruşlu
B)Lazer
C)Mürekkep Püskürtmeli
D) Toner Püskürtmeli
SORU 5: Cep telefonları, bilgisayarlar, dijital fotoğraf makineleri, kameralar, müzik setleri, mp3 çalarlar gibi
birçok dijital cihazda kullanılan aşağıdakilerden hangisidir? B
A) DVI
B) Hafıza kartları
C) e-Sata
D) HDMI
MODÜL:İŞLETİM SİSTEMLERİ KURULUM
SORU 1: Bilgisayarın açılışı sırasında yapması gereken tüm komutlar ve donanımsal olarak yapılması gereken
tüm işlemleri denetleyen ve ayarlamaları üzerinden yapan bir parça hangisidir? A
A) BIOS B) Sürücü
C) DEL
D) RAM
SORU 2: Aşağıdakilerden hangisi İşletim sistemlerinden biri değildir?B
A) windows XP
B) Delphi
C)windows 7
D) Ubuntu
SORU 3: Her donanım birimi işletim sistemiyle tanışabilmek için bir kısım tanıtım dosyaları kullanır. Bu
tanıtım dosyalarına ne ad verilir ? B
A) BIOS B) Sürücü
C) DEL
D) RAM
SORU 4: Sürücü gerektirmeyen donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir? C
A) Ses kartı
B) Ekran kartı
C) Monitör
D) Tarayıcı
SORU 5: BIOS'a girmek için genelde kullanılan klavye tuşlarından birine örnek verirniz. C
A) BIOS
B) Sürücü
C) DEL
D) RAM
MODÜL:İŞLETİM SİSTEMLERİ GELİŞMİŞ
SORU 1: Kişisel bilgisayarın sistem dosyalarını ve programlarını her şeyin yolunda gittiği bir zamana
döndürmek için ne yapmak gerkir ? A
A) Sistem geri yükleme
B) Disk birleştirme
C) Disk Temizleme
D) Denetim Masası
SORU 2: Bir birimdeki (örneğin, bir sabit disk veya depolama aygıtı) parçalanmış verilerin birleştirilmesi
işlemine ne ad verilir? B
A) Sistem geri yükleme
B) Disk birleştirme
C) Disk Temizleme
D) Denetim Masası
SORU 3: Diskte yer açarak bilgisayarın daha hızlı çalışmasını sağlamak ve sabit diskteki gereksiz dosyaları
azaltmak için ne kullanılır ? C
A) Sistem geri yükleme
B) Disk birleştirme
C) Disk Temizleme
D) Denetim Masası
SORU 4: Güvenlik yazılımları (antivirüs) ne için kullanılır? C
A) İnternet bankacılığına girmek için.
B) Alış veriş sitelerine girmek için.
C) Virüslerden korunmayı sağlar
D) Okul notlarını öğrenmek için
SORU 5: Kullanıcı eklemek için windows işletim sisteminde nereye girmek gerekir ?D
A) Sistem geri yükleme
B) Disk birleştirme
C) Disk Temizleme
D) Denetim Masası
MODÜL:AĞ TEMELLERİ
SORU 1: Bilgisayarın telefon hatlarını kullanarak iletişim kurmasını sağlayan donamım birimi nedir? A
A) Modem
B) CAT5
C) Yıldız
D) Yazıcı
SORU 2: Günümüzde en çok kullanılan UTP kablo türü nedir? B
A) Modem
B) CAT5
C) Yıldız
D) Yazıcı
SORU 3: Localhostun IP numarasını yazınız. C
A)127.0.0.3
B)127.0.0.2
C)127.0.0.1
D)127.0.0.0
SORU 4: Aşağıdakilerden hangisi kablosuz bağlantı yapabilen donanımlardan biri değildir? B
A) Bilgisayar
B )Sabit Disk
C) Kamera
D)cep telefonu
SORU 5: Her bilgisayar ağ iletişiminin gerçekleşmesi için merkezi birim (switch, hub, vs ) dediğimiz
cihazlara bağlanır. Bu şekilde oluştulan topoloji çeşidi nedir? C
A) Modem
B) CAT5
C) Yıldız
D) Yazıcı
MODÜL:KELİME İŞLEMCİ
SORU 1: Kelime işlemci programında kaydetme simgesi nedir?A
A) Disket
B) Sabit Disk
C) RAM
D) Kasa
SORU 2: Aşağıdakilerden hangisi kelime işlemci programı ile oluşturulan dosya uzantılarından biri
değildir?D
A) doc
B) docx
C) odt
D) xls
SORU 3: Yazdır düğmesinin simgesi nedir? C
A) Disket
B) Sabit Disk
C) Yazıcı
D) Kasa
SORU 4: Kelime işlemci programı hangi amaçla kullanılır ? A
A)Yazı tabanlı işleri halletmek için kullanılır.
B) Hesaplama yapmak için kullanılır. Bunun yanında grafik de oluşturur.
C) Resim düzenlemek için kullanılır.
D) Film oluşturmak için kullanılır.
SORU 5: Aşağıdakilerden hangisi pencere kontrol menüsü üzerindeki düğmelerden biri değildir? D
A) Simge durumunda küçült
B) Aşağı geri getir
C) Kapat
D) Yeniden Başlat
MODÜL:ELEKTRONİK TABLOLAMA
SORU 1: Elektronik tablolama programında (EXCEL) formüllerin yazıldığı çubuğa ne ad verilir?A
A) Formül çubuğu
B) Hücre
C) Satır numarası
D) Sütun başlıkları
SORU 2 :Elektronik tablolama programında (EXCEL) A1ve F16 vb. gibi isimlendirilen yere ne
denir ? B
A) Formül çubuğu
B) Hücre
C) Satır numarası
D) Sütun başlıkları
SORU 3: Elektronik tablolama programında (EXCEL) solda 1,2,3 gibi sayılar hangi numarayı ifade
eder? C
A) Formül çubuğu
B) Hücre
C) Satır numarası
D) Sütun başlıkları
SORU 4:Elektronik tablolama programında (EXCEL) yukarıda A,B,C gibi harfler neyi ifade eder. D
A) Formül çubuğu
B) Hücre
C) Satır numarası
D) Sütun başlıkları
SORU 5:Elektronik tablolama programı (EXCEL) hangi amaçla kullanılır? B
A)Yazı tabanlı işleri halletmek için kullanılır.
B) Hesaplama yapmak için kullanılır. Bunun yanında grafik de oluşturur.
C) Resim düzenlemek için kullanılır.
D) Film oluşturmak için kullanılır.
MODÜL:İNTERNET ve E-POSTA YÖNETİMİ
SORU 1: Birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir
iletişim ağına ne denir;? D
A)Intranet
B)Extranet
C) Subnet
D) İnternet
SORU 2: Aşağıdakilerden hangisinde kablosuz ağ teknolojilerinden olmayan vardır? D
A) Wi-fi,
B) Bluetooth C) Wibro
D) Whitetooth
SORU 3:Web servislerine ya da internete girmek için hangi kullanıcı ara birim programları ile erişilir. A
A) Web tarayıcı (web browser) B) Belgelerim C) Bilgisayarım D) Geri Dönüşüm Kutusu
SORU 4: Kişisel e-postanızı kurallara uygun bir şekilde yazabilmek için isimden sonra hangi karakter
gelmelidir? A
A)@
B)#
C)£
D)$
SORU 5: Web gezintilerinde en çok ziyaret edilen web sayfalarını saklamak için kullanılan hangi düğmedir?B
A)Geçmiş B)Sık kullanılanlar C) Seçenekler D) Seyrek Kullanılanlar
MODÜL: VERİTABANI TASARIMI
SORU 1: Bir kişiye veya ürüne ait detaylı verilerin bir düzen çerçevesinde saklandığı ortamlara ne denir? D
A) Sütun
B) Alan
C) Hücre
D) Veritabanı
SORU 2: Birincil anahtar hangi amaçla kullanılır? B
A) Sayı türünde bir alan oluşturmak için kullanılır.
B) Tablodaki bir alana girilen verinin tekrarsız olmasını sağlamak için kullanılır.
C) Gereksiz tekrarları engellemek için.
D) Tabloyu kaydetmek için
SORU 3: Unique kısıtlaması hangi amaçla kullanılır? B
A) Sayı türünde bir alan oluşturmak için kullanılır.
B) Tablodaki bir alana girilen verinin tekrarsız olmasını sağlamak için kullanılır.
C) Gereksiz tekrarları engellemek için.
D) Tabloyu kaydetmek için
SORU 4: Veritabanı tasarımında neden normalizasyona ihtiyaç duyurulur? C
A) Sayı türünde bir alan oluşturmak için kullanılır.
B) Tablodaki bir alana girilen verinin tekrarsız olmasını sağlamak için kullanılır.
C) Gereksiz tekrarları engellemek için.
D) Tabloyu kaydetmek için
SORU 5: Tablolarda satır ve sütunların kesiştiği noktaya ne denir ? C
A) Sütun
B) Alan
C) Hücre
D) Veritabanı
MODÜL: VERİTABANI HAZIRLAMA
SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi veritabanı yazılım programlarından biri değildir? B
A) Access
B) Microsoft
C) SQL Server
D) Oracle
SORU 2: Aşağıdakilerden hangisi veritabanında tablolların ne işe yaradığını açıklar?A
A) Veri tabanlarında bilgilerin tutulduğu veri gruplarıdır.
B) Bir kişiye veya ürüne ait detaylı verilerin bir düzen çerçevesinde saklandığı ortamlardır.
C) Satır ve sütunların kesiştiği noktalardır.
D) Sadece resimleri saklamak ve üzerindek işlem yapmayı sağlar.
SORU 3: Aşağıdakilerden hangisi veritabanı programı (Access) nesnelerinden biri değildir?D
A)Tablolar
B)Raporlar
C)Formlar
D)Hücreler
SORU 4: Aşağıdakilerden hangisi veritabanı programı (Access) içindeki veri türlerinden bir tanesini
değildir?D
A)Metin
B)Not
C) Tarih / Saat
D) Tablo
SORU 5:
simgesi veri tabanında neyi ifade eder?A
A) Birincil Anahtar B) İkincil Anahtar C) Üçüncül Anahtar
D) Kapı Anahtarı
MODÜL: VERİTABANI SORGULAR
SORU 1: Sorgu kullanarak tablo oluşturmak için hangi ifade kullanılır ? A
A) CREATE TABLE B) DROP TABLE C) SELECT D) ADD COLUMN
SORU 2: Sorgu kullanarak tablo silmek için hangi ifade kullanılır ? B
A) CREATE TABLE
B) DROP TABLE
C) SELECT D) ADD COLUMN
SORU 3: Tabloya yeni bir sütun eklemek için hangi deyim kullanılır? D
A) CREATE TABLE
B) DROP TABLE
C) SELECT D) ADD COLUMN
SORU 4: Veri tabanında verilere erişebilmek için hangi deyim kullanılmaktadır ? C
A) CREATE TABLE
B) DROP TABLE
C) SELECT D) ADD COLUMN
SORU 5: Tabloda belirli kısımları seçme işlemini gerçekleştirmek için hangi sözcük kullanılmaktadır? B
A) CREATE TABLE
B) WHERE
C) SELECT D) ADD COLUMN
MODÜL: VERİTABANI YÖNETİMSEL FONKSİYONLAR
SORU 1: Bir veya daha fazla kullanıcı oluşturmak için hangi deyim kullanılır? A
A) CREATE USER
B) CREATE GROUP
C) CREATE VIEW
D)GRANT
SORU 2: Bir veya daha fazla grup oluşturmak için hangi deyim kullanılır? B
A) CREATE USER
B) CREATE GROUP
C) CREATE VIEW
D)GRANT
SORU 3: Kullanıcıya veya gruba belirli ayrıcalıklar verilebilmesi için hangi deyim kullanılır ? D
A) CREATE USER
B) CREATE GROUP
C) CREATE VIEW
D)GRANT
SORU 4: Birtakım yetkileri herhangi bir kullanıcı veya gruptan geri almak için hangi deyim kullanılır?D
A) CREATE USER
B) CREATE GROUP
C) CREATE VIEW
D)REVOKE
SORU 5: Bir görünüm oluşturmak için hangi deyim kullanılır? C
A) CREATE USER
B) CREATE GROUP
C) CREATE VIEW
D)GRANT
Download

SORU 1: If-Else Deyimi ne için kullanılır ? A