TU_Leporello 13.03.14 10:34 Seite 1
Asbest panelleri – gevşek şekilde bağlı
Püskürtme asbest
Gevşek asbestli yalıtım
Havalandırma, baca ve depolama ısıtıcıları
için yangından koruyucu kaplamalar
Yangın, ısı ve soğuğa karşı
boru kanallarının izolasyonu
Yalıtım için
kullanılan asbest
içerikli granüller
Hasar görmüş
boruların yalıtımı
Çimento bağlayıcılı
havalandırma
Bileşen ve eklerin
çimento bağlayıcılı
yalıtımı
Çimento bağlayıcılı
ısıtma boruları
Asbest içerikli
mukavvalar
Yalıtım için
püskürtme asbest
Asbest içerikli
levhalar
Asbest içerikli tekstil
mamulleri
Çimento bağlayıcılı
bacalar
Depolama ısıtıcıları
Depolama ısıtıcıları
Asbest içerikli bez
Az veya hiç risk içermeyen etkinlikler
Az veya hiç risk içermeyen etkinlikler
Az veya hiç risk içermeyen etkinlikler
Az veya hiç risk içermeyen etkinlikler
Az veya hiç risk içermeyen etkinlikler
• Gözle inceleme gerçekleştirmek
• Asbest panellerinin elle tutulması
• Asbest panellerinin taşınması
• Gözle inceleme gerçekleştirmek
• Odalarda yürümek
• Görsel kontroller gerçekleştirmek
• Odalarda yürümek
• Gözle inceleme gerçekleştirmek
• Gözle inceleme gerçekleştirmek
Artan riske sahip etkinlikler
Artan riske sahip etkinlikler
Artan riske sahip etkinlikler
Artan riske sahip etkinlikler
• Asbest vakumlu temizleyici ile temizlemek
• Panelleri kırmadan sökmek
• Delmeden sarmalama veya contalama
• Sökme işlemi için boru tesisatı etrafına plastik
yalıtkan yerleştirmek
• Asbest kapaması kurmak
(negatif basınçlı çalışma alanı)
• Asbest kapaması kurmak (negatif basınçlı çalışma alanı)
• Yüzeyleri temizlemek (silme (kurulamayın) veya vakum
işlemiyle temizleme)
•
•
•
•
•
•
Çok yüksek risk içeren etkinlikler
Çok yüksek risk içeren etkinlikler
• Temizleme
• Boyama
• Sınırlı bir ölçekte yalıtıma zarar vermeden demonte
veya değiştirme işlemleri
• Küçük alanların kaplanması veya izolasyonu
• Zarar görmemiş asbest içeren malzemelerin uzaklaştırılması
• Asbest içeren malzemelerin iyi bir şekilde sarmalanması
Şömine paneli
Sıcak su kazanı
üzerindeki paneller
Tavan panelleri
Kemer üstü dolgu
panelleri
Duvarlar panelleri
Artan riske sahip etkinlikler
Yangın koruması için
püskürtme asbest
Boru kaplama için
püskürtme asbest
Çok yüksek risk içeren etkinlikler
• Panelleri ezerek ve kırarak sökmek
• Taşlamak, cilalamak
• Kesmek
European Federation
of Building
and Woodworkers
Aşağıdakilerle ortaklaşa:
• Malzemeleri basınçlı havayla temizlemek
• Asbesti ortadan kaldırmak
• Taşlamak, cilalamak
•
•
•
•
Yıkmak, kırmak
Asbesti ortadan kaldırmak
Taşlamak, dilmek
Kuru olan fırça veya herhangi bir şeyle tozu silmek
Asbest içerikli kâğıt
Temizleme
Boyama
Sınırlı bir ölçekte demonte veya değiştirme işlemleri
Küçük alanların kaplanması veya izolasyonu
Zarar görmemiş asbest içeren malzemelerin uzaklaştırılması
Asbest içeren malzemelerin iyi bir şekilde sarmalanması
Asb est e
İliş kin
UyA rilA r
Asbestin
tespit edilmesi
ve uygun
adımların
atılması
Asbest içeren başlıca malzemeler
Çok yüksek risk içeren etkinlikler
Çok yüksek risk içeren etkinlikler
• Yalıtıma zarar verilmesi suretiyle daha geniş ölçekte
demonte veya değiştirme işlemleri
• Kazan dairelerinin kapsamlı tamirat işlemleri
• Kesme ve ezme dahil yıkım ve hurdaya çıkarma işlemleri
• Geniş bir ölçekte demonte veya değiştirme işlemleri
• Kazan dairelerinin kapsamlı tamirat işlemleri
• Kesme ve ezme dahil yıkım ve hurdaya çıkarma işlemleri
European Federation
of Building
and Woodworkers
Avrupa Birliği’nin
mali desteğiyle
TU_Leporello 13.03.14 10:34 Seite 2
Asbest ve sağlık
açısından tehlikeler
İnsan hayatı ve sağlığı
en önemli öncelliktir
Asbestli çimento – sıkı şekilde bağlı
Pencere macunu – sıkı şekilde bağlı
Zemin kaplamaları
Yapıştırıcılar, alçılar ve dolgu macunları
Bir işçi olarak bu benim için şu anlama gelmektedir:
• Denetmenim güvenlikten sorumludur. Denetmen, asbest
içeren malzemelerle nasıl çalışılacağı konusunda beni
bilgilendirecek ve uygun koruyucu ekipmanları sağlayacaktır;
• Ben ise, güvenliği sağlamak için sorumluluğa sahip
olduğumdan, talimatlara uyacağım;
Pencere pervazı
Oluklu levha
(çatı ve duvar)
Dış cephe levhaları
Macunlu ahşap
pencere
Borular
Elektrik sayaçları
için destek paneli
Çatı padavrası
Pencere ve duvar arasına yapılan
sızdırmazlık uygulamaları
• Herhangi bir hata tespit edersem bunu denetmenime
bildireceğim;
İklimsel etkilere yüksek
derecede maruz kalmış
pencere macunu
Cama çekiçle
vurmak
(dış mekânlar)
Fayanslar
için yapıştırıcı
ve tutkallar
Alçılar
• İş herhangi bir sakatlanma veya ölüm tehdidi arz ediyorsa,
bunu derhal denetmenine bildireceğim.
Asbest vücuda nasıl girer?
Asbest solunulduğunda tehlikelidir. Atmosferdeki az miktardaki
asbest tozu bile çok ciddi hastalıklara neden olabilir.
Asbest neden tehlikelidir?
Asbest lifleri kristal bir yapıya sahiptir. Mekanik olarak
işlendiğinde lifler, geniş bir alana yayılabilecek lifçiklere,
uzunlamasına ve inceliği artan şekilde ayrılmaktadır.
Kullanım esnasında solunursa, asbest liflerinin vücutta kırılması
veya vücuttan atılması zordur.
Asbest hangi hastalıklara neden olabilir?
Asbest lifleri, akciğer dokularında kaldığı yıllar içerisinde;
asbestozis, mezotelyom, bronş kanseri, plevral plaklar ve akciğer
kanseri gibi çeşitli ağır hastalıklara neden olabilir. Bundan dolayı,
havada bulunan asbest liflerine maruz kalma minimum seviyede
tutulmalıdır.
Latensi dönemi
Asbest ile ilgili tüm hastalıklar uzun latensi dönemine (genelde
maruz kalma başlangıcından itibaren 15 ile 45 yıl arasında)
sahiptir. Risk, hem maruz kalma süresinin uzunluğuna ve hem
de yoğunluğuna bağlı olarak artmaktadır.
Az veya hiç risk içermeyen etkinlikler:
İş, herhangi bir gecikme olmadan ancak uygun bir önlem
alınarak gerçekleştirilebilir. Bu da tozun oluşmadığı veya
dağılmadığı anlamına gelmektedir.
Artan riske sahip etkinlikler:
Yüksek bir lif salınım riski göz önüne alınmalıdır.
İş sadece uygun önlemler alınırsa gerçekleştirilmelidir.
Az veya hiç risk içermeyen etkinlikler
Az veya hiç risk içermeyen etkinlikler
Az veya hiç risk içermeyen etkinlikler
Az veya hiç risk içermeyen etkinlikler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Odalar arasında yürümek
• Kaplama örtüsü durumundaki zemin döşemelerini ve/veya
yer karolarını/döşeme taşlarını temizlemek, bakım temizliği
• Küçük (yani yüzeysel) hasarları onarmak
• Yeni bir zemin kaplaması döşemek
• Yüzey kaplama
Çok yüksek risk içeren etkinlikler:
Çok yüksek bir lif salınım riski göz önüne alınmalıdır.
Bu gibi işler için gerekli şartlar ve önlemleri sorunuz.
Bunları denetçinizden edinebilirsiniz.
Odalarda tavan ve duvarın birleştiği köşelerdeki
dolgu malzemeleri
Çatı merdiveni üzerinde yürümek
Görsel kontrolleri gerçekleştirmek
Biçim verilmiş parçaların elle taşınması
İyi durumda olan münferit asbest levhaların/panoların
elle taşınması
Pencere kanadının sökülmesi
Pencere kanadının taşınması
Pencere camının temizlenmesi
Pencere macununun boyanması
Görsel kontrollerin gerçekleştirilmesi
Odaları arasında yürümek
Zemin kaplamalarını temizlemek/bakım temizliği
Yeni bir zemin kaplaması döşemek
Yüzey kaplama
Artan riske sahip etkinlikler
Artan riske sahip etkinlikler
Artan riske sahip etkinlikler
•
•
•
•
•
•
•
• Pencere camına çekiçle vurmak (dış mekânlar)
• İç mekân çalışma alanlarını ıslak bez veya uygun bir
elektrik süpürgesiyle temizlemek (kuru bezle silmeyiniz)
• Pencere macununun macun ıspatulası veya murç
(dış mekânlar) ile sökülmesi
• Ispatulanın macunu yumuşatması için yaklaşık 70°C’de
ısıtıldığı, ısı temelli süreç kullanılarak pencere macununun
sökülmesi
• Macun ıspatulası veya murç kullanarak dolgu materyalinin
(pencere çerçevesi ve duvar arasındaki) sökülmesi
İşyerinin temizlenmesi (kuru olan bir şeyle silmeyiniz)
Daha büyük miktarların elle taşınması
Asbest çimentolu çatıların oluklarının temizlenmesi
Yumuşak bir fırça veya süngerle temizleme
Tahrip edici olmayan demontaj işlemleri
Boyama
Anten, güneş paneli veya yeni bir çatı monte etme
Çok yüksek risk içeren etkinlikler
•
•
•
•
•
Yıkmak, kırmak
Yüksek basınçlı suyla temizlemek
Asbest içeren tozu kuru bir şeyle temizlemek
Taşlamak
Açılı taşlayıcıyla kesmek
Çok yüksek risk içeren etkinlikler
• Asbest içeren tozun kuru bezle silinmesi
• Asbest içeren macuna sahip pencerenin tümünün
veya bazı kısımlarının doğranması
• Freze makinesi, derz makinesi veya döner bıçak
kullanarak pencere macununun sökülmesi
• Macun kalıntılarının bastırılması
• Tek kat zemin kaplamalarının elle sökülmesi
ve toplanması (asbest içeren vinil yer karoları)
• Yapışkan yüzeyin temizlenmesi (emme kullanın –
kuru fırça veya bezle temizlemeyin)
• Yapışkan yüzeyin kaplanması/sarmalanması
• Şapın sıvı yapışkanla çıkarılması
• Tek katlı zemini delme
• Bitümlü yapışkanla çalışma
Çok yüksek risk içeren etkinlikler
• Çok katlı zemin döşemelerinin sökülmesi
• Yapışkanın çıkarılması
• Manyezit gibi asbest içeren zemin malzemelerinin
frezelenmesi
• Çok katlı döşemelerin delinmesi
Artan riske sahip etkinlikler
• Asbest lifi içermeyen üst katmanın (zemin kaplamaları,
yer karoları/döşeme taşları, yalıtım malzemesi) sökülmesi
• Asbest içeren yapıştırıcı (nemli bez veya elektrikli süpürgeyle
silin – kuru bezle temizlemeyin), dolgu veya alçı yüzeyinin
temizlenmesi
• Yapıştırıcı, alçı veya dolgu katmanı boyunca delme
(örn. fiş/priz yerleştirmek)
• Yapıştırıcı, dolgu veya alçı yüzeyin kaplanması/sarmalanması
• Sıvı asbestli yapıştırıcı içeren alttaki şapın çıkarılması
• Sıvı asbestli yer karosu yapıştırıcısı veya alçı içeren
duvarın yıkılması
Çok yüksek risk içeren etkinlikler
• Alt zeminde asbest içeren yapıştırıcı, dolgu veya alçının
elle sökülmesi (taşlama, frezeleme)
• Alt yüzeydeki asbest içeren yapışkanların kimyasal işlemle
çözülmesi
• Yüzey bakımı için asbest içeren dolgunun
(yer karosu yapıştırıcısı) taşlanması
Download

Asbestin tespit edilmesi ve uygun adımların atılması