GENEL SINAV AÇIKLAMALARI
1. Sınav optik kâğıtlarının değerlendirilebilmesi için adayın T.C. Kimlik numarasını mutlaka kodlaması
gerekmektedir. Bazı adaylar cep telefon numaralarını T.C. Kimlik numarası olarak kodlamaktadır. T.C.
kimlik numarası 0 ile başlamadığından dolayı bu kodlama geçersiz sayılmaktadır. Adaylar 0 ile başlayan
cep numaralarını ilk rakamını 1 ile başlatıp kodlama yaparlar ise geçerli sayılacaktır. Aksi durumda
program aracılığıyla T.C. Kimlik numarası otomatik olarak verilecektir. Size gönderilen listelerde bu
numaraları görebilirsiniz.
2. Eğitim bilimleri ve ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) den sınava giren adayların optik cevap
kâğıtlarında "Alan Kodu" bölümünü kodlamaları gerekmektedir. Bu kodlama sayesinde Branş sıralaması
yapılmakta, ayrıca ÖABT’de ortak kâğıt kullanıldığından branş ayrımı bu kodlama sayesinde
yapılmaktadır.
3. Sınavlarda optik cevap form kâğıdına Ad ve Soyad kodlamasının yapılması gereklidir. Aksi durumda aday
hangi şubeden sınava girmiş ise şube adı adayın Adı ve Soyadı olarak kullanılacaktır.
4. Kurumların adaylara ait optik cevap form kağıtlarını gönderirken sınav alanlarına ( ALAN, EĞİTİM BİL., GYGK Lisans, Önlisans) göre kağıtların ayrı ayrı paketlenip gönderilmesi gerekmektedir. Kuruma ait olan
bilgilerin (tel., e-mail, yetkili kişi vb.) tam olarak gönderilmesi geri dönüş açısından önemlidir.
5. Sınavların değerlendirilmesi aşamasında puan hesaplarında puanı etkileyen derslerde işaretleme
yapılmadığı takdirde puanlar hesaplanmayacaktır.
6. Aynı nete sahip olan adayların puanlamalarında bazı farklılıklar olabilmektedir. Bunun sebebi Puan
katsayıları ve testlerin aritmetik ortalamaları ve standart sapmalarıdır.(Örnek: X aday GY:40, GK:20 net; Y
aday GY:20 GK:40 puanları farklı olacaktır.)
7. Sınavlarda Genel Derecelendirme Net sayısına göre yapılmaktadır. Eşit net sayısına sahip adaylar aynı
sırada görülmekte, bundan dolayı derece sayısı aday sayısından daha az olabilmektedir.
8. Sınav sonuçlarına ait raporlar kurumlara mail yolu ile gönderilmektedir. Bu raporlarda Excel tablosunda
Alanlara göre (Eğitim Bilimleri, GY-GK, Alan Bilimleri) Genel derecelendirme, Kurum derecelendirmesi ve
puanlara göre sıralama yer almaktadır.
9. Adaylara ait olan karneler ise (.QRP uzantılı dosyalar) "Rapor Yazdır" programı aracılığı ile açılmaktadır.
Bu programı www.murategitim.com adresi "Sınavlar" menüsünden ”Deneme Sınavı Dokümanları”
bölümünden indirebilirsiniz.
10. Deneme Sınavlarını kendileri okuyacak ve değerlendirecek olan kurumlar; Sekonic markalı optik
okuyucusuna sahip kurumlar bize ait optik kâğıtların fmt dosyalarını www.murategitim.com adresi
"Sınavlar" menüsünden “Deneme Sınavı Dokümanları” bölümünden indirebilir kendi okuma ve
değerlendirmelerini yapabilirler.
11. Adaylar kendilerine ait sınav sonuçlarına www.murategitim.com adresi "Sınavlar" menüsünden
“Deneme Sınavı Sonuçları” bölümünden ulaşabilirler.
Download

Genel Sınav Açıklamalarını İndirmek İçin Tıklayınız.