ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: Tuba Him
2. Doğum Tarihi: 21/05/1984
3. Ünvanı: Uzman
4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Mezunu (Doktora Öğrencisi)
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Psikolojik Danışma ve
Rhberlik
Eğitim BilimleriPsikolojik Danışma ve
Rehberlik
İletişim Yönetimi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
2006
Doğu Akdeniz Üniversitesi
2010
Girne Amerikan Üniversitesi
2012-
Y.Lisans
Doktora
5. İ dari Görevler
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Bölüm Başkan Vekili
8. Yayınlar
8.2 Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında
(Proceedings )basılan bildiriler
Fuat, N. & Him, T. The Correlation between the internet usage sng aggression levels
among the University students: Internet related attitude differences of GAU
Psychology and Psychological Counseling and Guidance students.
International Conference on Communication, Media, Technology and desing (ICCMTD)
Him, T. & G, Handan. (2014). Okul Öncesi Öğretmenliği ile RRehberlik ve Psikolojk
Danışmanlık Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Sosyal Uyum Becerilerinin
Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirirlmesi: K.K.T.C Örneği.
9. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 24-25 Nisan 2014
Him, T. (2014). Rehberlik ve Psikolojik Danışman VE Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının
Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi:
KKTC Girne Amerikan Üniversitesi Örneği. 16-18 Haziran 2014 1.Disiplinlerarasi Çocuk
Ve Kadin Sempozyumu.
Haftalık Saati
Akademik
Yıl
Dönem
EGT 105- Sosyolojiye Giriş
Öğrenci
Sayısı
129
EGT 219- Okullarda Gözlem
58
RPD 306- Mesleki Rehberlik
İlkbahar ve Psikolojik Danişmanlik
Uygulaması
8
Güz
2010-2011
Dersin Adı
Teorik
Uygulama
13
2010-2011
Yaz
Güz
2011-2012
2011-2012
İlkbahar
RPD 316- Seçmeli II
(Gelişim ve Öğrenme)
BEÖ 116- Eğitim Psikolojisi
(Besyo)/HEM 308
(Hemşirelik)/ EGT 406
(TDE)
RPD 405- Öğrenme
Güçlükleri
GK 405- Bilimsel Araştırma
Yöntemleri/ EGT 526 (TDE)/
GKD 201(TÖ)/
RPD 201-Rehberlik ve
Psikolojik Danışma/ EGT 421
(TÖ)/ EGT 508 (TDE)/ EGT
405 (OKÖ)
EGT 406- Gelişim ve
Öğrenme (TDE)
94
15
22
31
15
RPD 405- Öğrenme
Güçlükleri
RPD 201- Rehberlik ve
Psikolojik Danışma
RPD 307- Mesleki Rehberlik
ve Danışma
130
EGT 219- Okullarda Gözlem
123
EGT 508- Rehberlik (TDE)
46
RPD 210- Öğrenme
Psikolojisi
153
44
55
RPD 410- Çocuk İstismarı
RPD 408- Kurum Deneyimi
13
5
2011-2012
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2013-2014
Yaz
Güz
İlkbahar
Yaz
Güz
RPD 316- Seçmeli II
(Ergenlikte Cinsel Sağlık
Eğitimi)
RPD 314- Grupla Psikolojik
Danışma
RPD 310- Davranış
Bozuklukları
RPD 316 Seçmeli II
(Ergenlikte Cinsel Sağlık
Eğitimi)
RPD 410- Çocuk İstismarı
22
RPD 301- Psikolojik Danışma
İlke ve Teknikleri
EGT 207- Ergenlik
Psikolojisi
RPD 201- Rehberlik ve
Psikolojik Danışma / BEÖ
111 (Besyo)
EGT 219- Okullarda Gözlem
19
32
31
21
20
128
128
71
RPD 402- Rehberlik ve
Psikolojik Danışma Semineri
RPD 408- Kurum Deneyimi
3
RPD 406- Meslek Etiği ve
Yasal Kınular
RPD 310- Davranış
Bozuklukları
RPD 316- Seçmeli II
(Ergenlikte Cinsel Sağlık
Eğitimi)
RPD 410- Çocuk İstismarı
4
9
129
112
21
RPD 202- Test Dışı
Teknikleri
EGT 219- Okullarda Gözlem
123
RPD 410- Çocuk İstismarı/
OKÖ 408 (Çocuk Hakları)
RPD 407 Seçmeli III (Çocuk
Suçluluğu ve Eğitimi)
RPD 401- Psikolojik Testler
62
RPD 404- Rehberlikte Alan
Çalışması
RPD 303- Yaşam Dönemleri
ve Uyum Problemleri
EGT 207- Ergenlik
Psikolojisi
RPD 201- Rehberlik ve
Psikolojik Danışma
20
50
17
2
147
195
194
Download

ÖZGEÇMİŞ - Girne Amerikan Üniversitesi