Değerli Anne Babalar,
>Bilindiği üzere, küçük yaşta İngilizce öğretimi yetişkinlere göre farklılık
arz etmektedir. Yaş grubunun yaşantısına uygun olarak şarkılar, masallar ve
oyunlarla bezeli İngilizce içeriği, video, animasyon ve eğlenceli etkinliklerle
modern dil öğretimi yaklaşımlarının ışığında sunularak öğrenim çalışmaları
yürütülmelidir.
>Ancak böylesi bir içeriği etkin ve eğlenceli bir biçimde sunmak için dikkatli
bir planlama yapmak, eğlendirerek öğreten etkinlikler hazırlamak ve bunu
yüksek teknoloji ortamında sunmak elzemdir. Çocuklarımızın sağlıklı bir
yabancı dil öğrenimi için bu yaklaşım benimsenmiştir.
>Global Kids, tüm bu hususların göz önüne alındığı ve özel uzmanlık gerektiren
uzun çalışmalar neticesine hazırlnmış uluslararası bir İngilizce öğretim
platformudur.
>Çocukların öğrendiği yabancı dili etkin kullanan öğrenci-bireyler olması
hedeflenmiştir; dilin yapısını öğrenmekle kalmayıp İngilizce konuşup
yazabilmeye, konuşulanı ve yazılanı anlamaya yönelik kalıcı bir temel
edinmeleri esas alınmıştır. Böyle bir temele sahip çocuklar, ileride Fransızca
ve İspanyolca gibi Avrupa dillerini de daha çabuk öğrenmekte, yetişkin
olduklarında konuşmada tutukluk yaşamamaktadırlar.
>Global Kids serisi Türkiye için uyarlanırken, çocuklarımızın okuldaki
başarısını yükseltmek için, MEB müfredatı da platforma eklemlenmiştir.
>Global Kids platformu ile İngilizce öğrenen çocuklar, uluslararası kurumların
öğrencilerini ulaştırmak istedikleri İngilizce bilgi ve beceri seviyesine ulaşmakta
ve başarının anahtarını erken yaşta yakalamış olmaktadırlar.
Global Language Teaching Systems International
Download

GK Broşürson1