Eğitim Enternasyonali II.Dünya Kadın Konferansı Raporu
7-9 Nisan 2014 Dublin
Güney ve Kuzey Amerika,Avrupa,Afrika ve Asya kıtasından ve az sayıda Arap ülkelerinden farklı
kültür ve sosyoekonomik çevrelerden gelmiş, çoğunluğu kadın yaklaşık 400 kişinin katılımıyla
gerçekleşen konferans Eğitim Enternasyonali Başkanı Susan Hopgood’un açılış konuşması ve
katılımcıları selamlamasıyla başladı. İrlanda Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Ruairi Quinn katılımcıları
selamlayarak başlayan konuşmasında, eğitimde kadınlarla ilgili hükümet politikalarına değindi.
Kadınların politikada daha fazla yeralmalarını sağlayacak siyaset eğitimi okullarından sözeden
bakan, okul öncesi, ilkokul,orta eğitim, üniversite ve sendika yönetimlerindeki kadın oranları ile
ilgili bilgi vererek cinsiyet eşitliğini sağlamada yapılması gereken daha çok şey olduğunu belirtti.
Eğitim Enternasyonali genel sekreteri Fred Van Leeuwen’in katılımcıları selamlama konuşmasından
sonra ise 2000-2012 yılları arasında Finlandiya’da başkanlık yapmış sendikacı ve avukat H.E Tarja
Halonen konuşma yaptı. Son 15 yılda öğretmenlerin öneminin arttığını,öğretmenlerin yaşam boyu
eğitime, örgütlü olmaya ve gerekli politik donanıma sahip olması gerekliliğine değinen Halonen
kadınların okul içi ve okul dışında aktif olması gerektiğinden bahsetti. Eğitimde cinsiyet eşitliğinin
hedef olduğuna işaret eden Halonen okullarda kapsamlı cinsiyet eğitiminin gerekli olduğunu ifade
etti. Okullarda yaşanan cinsel tacizleri de gündeme getiren Halonen okulların hem kızlar hem de
erkekler için özgür ve güvenli yerler olması gerektiği, gelişmekte olan ülkelerde taciz oranının
yüksek olduğunu ifade etti.Mesleki eğitimin önemine de işaret ederek gelişmiş ülkelerdeki işsizlik
oranının yüksek olduğuna değindi. Sendikaların önemine değinerek konuşmasını tamamlayan
Halonen sendikal çalışmaların dayanışma anlamına geldiğini belirtti.
Cinsiyet eşitliği, kadınların daha iyi çalışma koşulları, işçi sendikaları ve sivil toplum örgütlerinde
kadın liderliğini içeren bir kısa bir film gösteriminden sonra moderatörlüğünü Eğitim
Enternasyonali genel sekreter yardımcısı Haldis Holst’un yaptığı, ETUCE başkanı, Birleşik Krallık
Öğretmen Sendikası (NUT) genel sekreteri Christine Blower, Tunus Üniversite doktor,eczacı ve
dişhekimleri sendikası (SNMDPHU) genel sekreteri Habiba Mizouni, ve İrlanda Öğretmenler
Sendikası (INTO) genel sekreteri Sheila Nunan’ın konuşmacoı olarak katıldığı ‘Kadın ve
Sendikalarda Liderlik’ konulu panel gerçekleştirildi.
Daha sonra, katılımcıların önceden kayıt yaptırdıkları üç konuyla ilgili gruplara ayrılarak atölye
çalışmaları gerçekleştirildi. 1. Grubun konusu; Cam Tavanla Mücadele; Eğitim Sendikalarında Kadın
Liderliği’, 2.Grubun konusu; ‘Sınıfta ve Öğretmen Sendikalarında Kapsamlı Ortam Yaratma’,
3.Grubun konusu ise ‘Eğitim Destek Personelinin İşe Alınma Organizasyonu’ idi.
Her grubun raporlarının grup sözcüleri tarafından sunumunun yapılmasının ardından konferansın
ilk gün programı tamamlandı.
Konferansın ikinci gününde, Eğitim Enternasyonali başkan yardımcısı ve Eğitim Enternasyonali
Kadın Komitesi Başkanı Juçara Dutra Vieira oturumu açtı. Ardından Avrupa Eğitim Sendikaları
Komitesi (ETUCE) Avrupa Direktörü Martin Romer katılımcıları selamlayıp ETUCE’a üye
sendikalardaki kadın oranlarından, iş piyasasındaki, emeklilik maaşlarındaki cinsiyet
ayrımcılığından,Avrupa’da fiziksel şiddete uğrayan kadın oranından, eğitimde sendikaların
ayrımcılığın önlenmesinde büyük rol oynayan müfredat, altyapı ve öğretim materyalleri için lobi
yapmasının gerekliliğinden bahsetti.
Daha sonra, İrlanda Akademisyenler Federasyonu (IFUT) genel sekreteri Mike Jennings de
katılımcıları selamlayarak konferansin tarihi bir etkinlik olduğuna dikkat çekti ve yoksulluk ve
ırkçılığa karşı mücadele edilmesi gerektiğine değindi.
Açık Toplum Eğitim Kurumu Danışma Kurulu başkanı Mary Metcalfe Mike Jennigs’den sonra söz
alarak günün temasını ‘Eşit Dünya İçin Eşit Eğitim’ olarak ifade etti. Bunun açıklanmasından sonra
ise bu başlık altında panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü , Global Eğitim Kampanyası (GCE)
başkanı Monique Fouilhoux’un yaptığı panele Amerikan Öğretmenler Federasyonu Mali Sekreteri
(AFT) Loretta Johnson, Sırbistan Öğretmenler Sendikası (TUS) Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı
Marina Milenkovic, ve İsveç Lararförbundet Sendikası Başkanı ve Eğitim Enternesyonali (EI) başkan
yardımcısı Eva-Lis Siren katıldı.
Panelden sonra katılımcıların oluşturduğu grupların atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Birinci
grubun konusu; ‘Kız Çocuklarının Eğitimi: Katılımı Artırma’, ikinci grubun konusu ‘Yükseköğrenim ve
Araştırmada Kadınlar’, ve üçüncü grubun konusu ise ‘ Mesleki Eğitim ve Cinsiyet Eğitimi’ idi.
Atölye çalışmalarından sonra her grubun sözcüsünün çalışma raporunu sunmasından sonra ise
ikinci gün programı tamamlanmış oldu.
Konferansın son gününde oturuma Eğitim Enternasyonali (EI) başkan yardımcılarından Irene
Duncan başkanlık etti. İrlanda Ortaeğitim Öğretmenleri Birliği (ASTI) Genel Sekreteri Pat King ve
ardından İrlanda Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri John MacGabhann katılımcıları selamladı.
Daha sonra konferansın üçüncü paneli gerçekleştirildi. Panelin teması ‘Kelimelerden Eylemlere’
(From Words to Actions) idi. Panelin moderatörlüğünü Arjantin Akademisyenler Federasyonu
(CONADU) Direktörü Yamile Socolovsky yaptı. Panele, Amerika Milli Eğitim Federasyonu Birliği
(NEA) başkan yardımcısı Lily Eskelsen Garcia, Filipinler Öğretmenler ve Ofis Çalışanları Milli Birliği
(SMP) genel sekreteri Milagros Ogalinda, ve Kanada Öğretmenler Federasyonu (CTF-FCE) başkanı
Dianne Woloschuk konuşmacı olarak katıldı. Panelden sonra Eğitim Enternasyonali Başkanı Susan
Hopgood kapanış bölümünü açtı. Amerika George Washington Üniversitesi Eğitim ve İnsan Gelişimi
Okulu Profesörü ve Eğitim Enternasyonali kurucu başkanı Mary Hatwood Futrell bir konuşma
yaparak günün temasını ‘ Beraber Konuşma Beraber Yürü’ (Don’t talk to talk walk to walk) olarak
açıkladı. Konuşmasında, kadınlarla ilgili işler açısından Eğitim Enternasyonalinin kuruluş
dönemindeki geçmiş tecrübelerini aktarıp günümüzde birçok kadının Eğitim Enternasyonali içinde
önemli görevlerde bulunduğuna dikkat çekti. Eğitim Enternasyonalinin hedeflerinden, OECD, UN,
ve UNESCCO ile işbirliğinin gerekliliğinden bahsetti. Özgür olabilmek için eğitimli olmak gerektiğine
dikkat çeken Futrell her çocuğun eşit eğitim alma garantisinin olması gerektiğini belirtti. İnsan
hakları ve eğitim biraraya gelmenin ve işbirliği içinde çalışmanın önemine değindi. Konferans’ta
öne çıkan konuları açıklayan Eğitim Enternasyonali genel Sekreteri Haldis Host’un konuşmasından
sonra, Eğitim Enternasyonali Başkanı Susan Hopgood’un Enternasyonal’in ‘kaliteli Eğitim İçin
Birleşin’ kampanyasıyla ilgili bilgi vermesinin ardından konferans tamamlanmış oldu.
Konferansta öne çıkan temel konu bir toplumu güçlendirmenin kadını güçlendirmekten geçtiği
,kadını güçlendirmeyi ise emek mücadelesinin temelini oluşturan sendikaların yapabileceğiydi.
Sendikalarda yönetici konumunda olan erkekler ve kadınların bunun bilincinde olması gerektiği ve
bu nedenle kadın çalışmalarını desteklemeleri gerektiğiydi.Ayrıca, toplumların gelişimi ve
dönüşümü için birincil öneme sahip eğitimle bunun başarılabileceği gözönünde
bulundurulduğunda eğitim sendikalarına büyük görev düştüğüydü.
Download

Kadın Konferansı raporu - Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler