T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİvERSİTESİ
EGİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜGÜ
Sayı: 82219219.900.01Konu:
!L4/2.
REKTÖRLÜK MAKAMıNA
Enstitümüz Müdürlüğü'nün katkılarıyla 23-25 Aralık 2014 tarihleri ve 08.30-16.30
saatleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü tarafından
düzenlenecek olan ve ekte programı sunulan Aile Eğitimi Programı " Madde Kullanımı Riski
ve Madde Bağımlığından Korunma" başlıklı Eğitici Eğitiminin gerçekleştirilebilmesi için
Rektörlüğümüz DESEM Mavi Salonunun belirtilen tarih ve saatler arasında tarafımıza tahsis
edilmesini arz ederim.
EK: 3
Adres: Uğur Mumcu Cad. 135 Sk. No:5 35380 Buca/İzMİR
Telefon: +90 (232) 440 09 08 - 440 09 lIFaks:
+90 (232) 420 6045
e-posta: [email protected]
AİLE EGİTİM PROGRAMI
MADDE KULLANIM RİsKİ ve MADDE BAGIMLILIGINDAN
EGİTİCİ EGİTİMİ KATıLıMCı
KORUNMA
LİsTESİ
23-25 ARALIK 2014
I-CANER YA VUZ- K1Ç
2-sİBEL VATANSEVER-
AİLE VE TOPLUM HİzMETLERİ
3-NİLA Y YILMAZ- BUCA BSRM
4-VUSLAT DOGAN ERSEN- ENGELLİ HİzMETLERİ
5-DUYGUÇELEBİ-
Ş:NiM
6-BERAT KARABULUT-ÇEKOM
7-DUYGU ERCAN- AİLE DANIŞMA IÜROSU
8-CÜLİZKARA TAŞ- AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ
9-BERİv AN İŞCAN- YAŞLı HİZMETLERİ
lO-BAŞAK DURDU- SOSYAL YARDIMLAR
Il-HEDİYE
ER'tRK- ENGELLİ HİZMETLERİ
12-DİLARA
ÇYr KARABAGLAR
SHM
13-ERCÜLBAŞARAN BOZKURT- KARABAGLAR SHM
14-CYcAN cüx)GAN-BA
YRAKLI SHM
15Ö?LEM YURDAKUL-ALSANCAK
COGEM
16-SELBİNAZ CÜNEŞ-BUCA SHM
17-CÜLAY USLU-BUCA SHM
18Üv1RANTAMAL-BUCA
SHM
19-clNEŞ TUNCER-BUCA
SHM
20-CÜVENCÜN<fiThiş-KARABAGLAR SHM
2 I-TUNCA Y YILMAZ-KARABAGLAR
22- ELİFlNvER-
SHM
MEHLİKA RİpLİKAR
23- TUGBA CÜNALP-KBRM
24- SELCAN OGUZ YALCIN- KORUYUCU AİLE
25- SENEM SERBEST-KORUYUCU
AİLE
26- EVRİMÜITNOGLU- YENİŞEHİR EK BİRİM
27- NEBAHAT cüM:ş-KARABAGLAR
28- MİRA Y ARDA- KARABAGLAR
SHM
SHM
NOT: TALEP (EGECNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK ıöLMXfRETİM cfREVLİLERİ 15 KİŞİDİYANET 3 Kİşİ- AKTİF FELSEFE 3 Kİşİ)
Uzm. Psk.Hatice
Topçu ERSOY Madde Bağımlılığı Riski Olan Ergenlerle Sağlıklı iletişim
AEP EGiTiCi EGiTiM PROGRAMI
Saat/Gün
08.30-10.00
10.30-12.00
- iZMiR
23.12.2014 (Salı)
24.12.2014 (Çarşamba)
Vard.Doç.Dr.Hadiye
KÜÇÜKKARAGÖZ
AEP Eğiticiliği: Eğitim içeriğinin
Doç.Dr.Ender ALTINTOPRAK
Bağımlılığı Olan Ergen Ve
Sunumu
Erişkinlerde Kaymayı Anlama ve
Önleme
Vard.Doç.Dr.Hadiye
KÜÇÜKKARAGÖZ
AEP Eğiticiliği: Eğitim içeriğinin
Prof.Dr. Hakan COŞKUNOL
Madde Kullanım Seyrini Anlamak
25.12.2014 {Perşembe}
Uzm. Psk.Hatice Topçu ERSOV
Madde Bağımlılığı Riski Olan
Ergenlerle Sağlıklı iletişim
Prof.Dr.Cahide AVDIN
Ergenlik Nedir? Ergenleri Anlamak
Sunumu
13.00-14.30
15.00-16.30
AEP Eğiticiliği: Ailelerle
Eğitim
Dokuz Eylül Üniv. Aile Dan.
AEP Eğiticiliği: Ailelerle Eğitim
(15.00-16.00)
Yasal Mevzuat
ibrahim Altıntaş (16.00-17.00)
Doç.Dr.Zeki VÜNCÜ
Ergenlik Süreci ve Riskli
Davranışlar
Doç. Dr.Zeki VÜNCÜ
Madde Bağımlılığında Müdahale
Psk.5ibel VATANSEVER
Sunum Çözümü: Aile içi iletişim
Psk.Sibel VATANSEVER
Sunum çözümü: Bağımlılık Süreci
Download

Aile Eğitimi Programı - Eğitim Bilimleri Enstitüsü