CAEeda
TM
NACA0012 İLE DÖRTGEN
OLUŞTURMA EĞİTİM NOTU
EDA
Tasarım Analiz Mühendislik
EDA-SR-2012-019
07 KASIM 2013
KAPSAM
•
Boyutları ve profil kodu bilinen düzlem geometrisinin oluşturulması.
MODELLEME SIRASINDA KULLANILACAK UYGULAMALAR
•
Naca0012 Profiline Ait Yüzey Oluşturma
•
Dörtgen Yüzey Oluşturma
•
Geometrik Cisim Kesme
HAZIRLIK
•
Program daha önce açılmış ve üzerinde çalışılan herhangi bir projeyi barındırıyor ise, yeni
proje oluşturmak için Menü Çubuğu üzerinden Dosya > Yeni komutunu tıklayınız. Bu
durumda, mevcut projenin kaydedilip kaydedilmeyeceğini soran bir mesajı içeren pencere
açılacaktır.
◦ Proje kaydedilmek isteniyor ise, Evet butonu tıklanarak açılacak pencerede kayıt
işleminin gerçekleştirileceği yer ve dosya isim seçimleri yapıldıktan sonra Kaydet
butonu ile işlem tamamlanmalıdır.
◦ Kayıt işlemi gerçekleştirilmek istenmiyor ise, Hayır butonu tıklanmalıdır.
◦ Herhangi bir geometrik cisim seçebilmek grafik alanı üzerinde farenin sağ tuş
menüsünden “Seçim Filtresi” “Geometri Seç” moduna geçin. “Yüzey Seç” ve “Kenar
Seç” seçeneklerinin etkin durumda bulunduğundan emin olun.
UYGULANACAK YÖNTEM
1. Koordinatların yazılı olduğu dosyalar okutarak naca profilinin oluşturulması (koordinatların
yazılı olduğu dosyalara www.eda-ltd.com.tr sitesinden ulaşabilirsiniz.)
2. Dörtgen Yüzey Oluşturma
3. Oluşturulan şekiller kullanılarak delme işleminin gerçekleştirilmesi.
UYGULAMA
A. Koordinatların Yazılı Olduğu Dosyaları Okutarak Naca Profilinin Oluşturulması.
1) Naca profil yüzeyinin oluşturulması.
a) Oluşturulacak naca profil yüzeyi düzlemsel olup, yüzey oluşturma işlemi iki boyutlu
koordinat sisteminde gerçekleştirileceğinden komut paneli üzerinde yer alan
Geometri > Çalışma Düzlemi > XZ Düzlemi komutunu kullanarak çalışma
düzlemini tanımlayınız.
b) Naca profil yüzeyinin üst kenarını oluşturmak için Geometri > Oluştur > Eğri >
Koordinatlar komutunu çalıştırarak farenin sağ tuş menüsünden “Dosyadan”
seçeneği ile koordinatların bulunduğu 1. dosya okutularak naca profilinin üst kenarı
oluşturulur. Alt kenar için de 2. dosya okutularak işlem tekrarlanır. (Bkz. Şekil 1)
CAEedaTM
1/3
EDA Tasarım Analiz Mühendislik Şti.'ne ait bilgidir. Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz.
EDA-SR-2012-019
07 KASIM 2013
Şekil-1 Naca Profil Kenarları
c) Geometri > Oluştur > Yüzey komutunu çalıştırınız. Bundan önceki adımlarda
oluşturulan doğruları farenin sol tuşu ve klavyenin Shift tuşunu birlikte kullanarak
seçiniz ve işlemi onaylayınız. (Bkz. Şekil 2)
Şekil-2 Naca Profil Yüzeyi
Uyarı:
• Bu yöntemlerle oluşturulan yüzey Geometri > Yönet > Yardımcı Geometri
tanımlaması altında bulunacaktır. Parça tanımlamasının yapılabilmesi için
Geometri > Yönet > Parça Oluştur komutu çalıştırılarak yüzey seçilmeli;
takiben açılacak pencereye girilecek isim ile tanımlama işlemi tamamlanmalıdır.
B. Dörtgen Yüzey Oluşturma
1) Dörtgen yüzeyin oluşturulması
a) Merkezi 0,0,0 noktasında ve kenar boyu 16 birim olan bir kare oluşturabilmek için
Geometri > Katalog > Düzlem komutunu çalıştırınız.
b) Betik panelinde bulunan komut satırına 0 1 0 16 16 parametrelerini giriniz ve açılan
pencerede oluşturulacak parçanın adını belirleyiniz. (Bkz. Şekil 3)
Şekil-3 Dörtgen Yüzey
CAEedaTM
2/3
EDA Tasarım Analiz Mühendislik Şti.'ne ait bilgidir. Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz.
EDA-SR-2012-019
07 KASIM 2013
Uyarı:
• Onaylama işlemi için kullanılabilecek ve aşağıda verilen 3 temel yöntem
bulunmaktadır. Tüm uygulamalar bu onaylama şekillerinden herhangi biri
kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte, betik paneli komut satırına
kullanıcı tarafından girilen rakamsal değerlerin onaylanabilmesi için sadece
yöntem-1 kullanılmalıdır.
◦ Yöntem-1:Klavyenin “Enter” tuşu
◦ Yöntem-2:Farenin orta tuşu
◦ Yöntem-3:Grafik alan üzerinde farenin sağ tuşu ile açılacak olan menüde yer
alan “Tamam” komutunun tıklanması.
C. Oluşturulan Şekiller Kullanılarak Delme İşleminin Gerçekleştirilmesi
1) Dörtgen yüzeyde delme işleminin gerçekleştirilmesi.
a) Naca profili yüzeyinin dörtgen yüzeyden çıkarılabilmesi için naca profili yüzeyin ve
dörtgen yüzeyin farklı parçalar olarak tanımlanması gerekmektedir.
b) Deliği açmak için Geometri > Yapım > Kes komutunu çalıştırınız.
c) Grafik alan üzerinde farenin sağ tuş menüsünden “Seçim Filtresi” “Geometri Seç”
modundaki “Parça Seç” seçeneğini etkinleştiriniz.
d) Sırasıyla, kesilecek parça olarak dörtgen yüzeyin bulunduğu parçayı, kesen parça
olarak naca profil yüzeyin bulunduğu parçayı seçiniz. Açılan pencerede kesim
sonucu oluşturulacak geometrinin tutulacağı parçanın adını belirleyiniz.(Bkz. Şekil4)
Şekil-4 Dörtgen Yüzeyden Çıkarılmış Naca Profil Yüzey Deliği
CAEedaTM
3/3
EDA Tasarım Analiz Mühendislik Şti.'ne ait bilgidir. Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz.
Download

Naca0012 ile Geometri Oluşturma - Eda Tasarım Analiz Mühendislik