PAZARTESİ
GÜN
S.Ü. DĠLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI
SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ TĠYATRO ANASANAT DALI
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
GÜZ DÖNEMĠ HAFTALIK DERS PROGRAMI
2. SINIF
3. SINIF
1. SINIF
SAAT
DERS
YER Ö.E
DERS
YER Ö.E
DERS
4. SINIF
YER Ö.E
DERS
YER Ö.E
08.45 / 9.30
Oyunculuk I
S1
2
Sahne Uygulaması I
S3
11
Türk Tiyatro Tarihi
DS
3
09.40 / 10.25
"
S1
2
"
S3
11
"
DS
3
10.35 / 11.20
"
S1
2
"
S3
11
Radyofonik Diksiyon I
S4
5
11.30 / 12.15
"
S1
2
"
S3
11
"
S4
5
"
S4
5
12.30 / 13.15 Öğle Arası
Öğle Arası
Öğle Arası
13.30 / 14.15
Oyunculuk III
S1
7
"
S3
11 Öğle Arası
14.25 / 15.10
"
S1
7
"
S3
11
Proje - Oyun I
S4
15
15.20 / 1605
"
S1
7
"
S3
11
"
S4
15
16.15 / 17.00
"
S1
7
"
S3
11
"
S4
15
"
S4
15
17.15 / 18.00
18.00 / 18.45
Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi I
S1
18
Ses KonuĢma V
DS
5
KarĢılaĢtırmalı Metin Ġncelemesi I/
Koreografi I (seçmeli)
S4
09.40 / 10.25
"
S1
18
"
DS
5
Müzikal Tarihi I (seçmeli)
122
21
10.35 / 11.20
Oyunculuk I
S1
2
"
DS
5
"
122
21
11.30 / 12.15
"
S1
2
"
DS
5
"
122
21
SALI
08.45 / 9.30
12.30 / 13.15 Öğle Arası
Öğle Arası
Öğle Arası
Rejisörlük Bilgisi I (seçmeli 3 s)
ÇağdaĢ Danslar I (Seçmeli 4 s)
DS
1/6
13.30 / 14.15
"
S1
2
14.25 / 15.10
"
S1
2
"
S1
2
"
DS 1/6
DS 1/6
"
DS 1/6
15.20 / 16.05
3/6
16.15 / 17.00
Türk Dili I
S1
19
17.15 / 18.00
"
S1
19
08.45 / 9.30
Ses KonuĢma I
S1
12
Oyun I
S4
13
09.40 / 10.25
"
S1
12
Sahne Hareketi III
S2
6
"
S4
13
10.35 / 11.20
"
S1
12
"
S2
6
"
S4
13
11.30 / 12.15
"
S1
12
"
S4
13
ÇARŞAMBA
18.00 / 18.45
12.30 / 13.15 Öğle Arası
Öğle Arası
Öğle Arası
Öğle Arası
13.30 / 14.15
Tiyatro Tarihi ve Kuramları I
S1
3
Ses KonuĢma III
S1
12
"
S4
13
14.25 / 15.10
"
S1
3
"
S1
12
"
S4
13
15.20 / 1605
"
S1
12
"
S4
14
16.15 / 17.00
"
S1
12
"
S4
14
Tarihi Dans
DS
6
Sahne Uygulaması I
S3
17
"
DS
6
"
S3
17
Tiyatro Tarihi ve Kuramları III
S2
3
"
S3
17
Dramaturgi ve Tekst Analizi III
S4
4
"
S2
3
"
S3
17
"
S4
4
3 Metin Okuma I (seçmeli 4 s)
S4
1/4
3
17.15 / 18.00
18.00 / 18.45
08.45 / 9.30
Yabancı Dil I
09.40 / 10.25
"
PERŞEMBE
10.35 / 11.20
S1
S1
20
20
Sahne Hareketi I
S2
6
"
S2
6
11.30 / 12.15
12.30 / 13.15 Öğle Arası
Öğle Arası
Öğle Arası
Tiyatro Tarihi ve Kuramları V S3
Rejisörlük Bilgisi III (seçmeli 4s)
Oyunculuk I
S1
7
Eskrim I
DS
9
14.25 / 15.10
"
S1
7
"
DS
9
"
S4
1/4
15.20 / 1605
"
S1
7
"
S4
1/4
16.15 / 17.00
"
S1
7
"
S4
1/4
13.30 / 14.15
S3
"
17.15 / 18.00
CUMA
18.00 / 18.45
08.45 / 9.30
Oyunculuk III
S2
16
Oyun Hazırlık (seçmeli)
S3
5
09.40 / 10.25
"
S2
16
"
S3
5
10.35 / 11.20
"
S2
16
"
S3
5
11.30 / 12.15
"
S2
16
"
S3
5
"
12.30 / 13.15 Öğle Arası
Öğle Arası
Öğle Arası
Öğle Arası
13.30 / 14.15
"
S2
16
S3
5
14.25 / 15.10
"
S2
16 Dramaturgi ve Tekst Analizi I S3
4
15.20 / 1605
"
S2
16
"
S3
4
16.15 / 17.00
"
S2
16
Batı Edebiyatı (seçmeli)
S3
4
"
"
S3
S3
4
4
17.15 / 18.00
18.00 / 18.45
* Bireysel dersler için bölüm panosundan belirtilen bilgi formu ve ders proğramına uygun olarak ders yeri ve saati için ilgili öğretim elemanına baĢvurulacaktır.
1
Prof.Dr. Fuat RAUFOĞLU
7
Öğr.Elm. Sinan PEKĠNTON
13 Öğr.Elm. Murat ATAK
19 Okt. YaĢar BAġER
2
Prof.Dr. Zamina HACIYEVA
8
Öğr.Elm.Alpay AKSUM
14 Öğr.Elm. Alpay AKSUM
20 Okt. Onur KARAGÜL
3
Doç.Dr. Dilek ZERENLER
9
Öğr.Gör. Yusuf BARSBUĞA
15 Öğr.Elm. Ömer Naci TOPÇU
21 Prof.Dr. Anatol JAGODA
4
Öğr.Gör. Nezih ONUR
10 Öğr.Gör Hilmi YAZICI
16 Öğr.Elm. ġirin GĠOBBĠ
22
5
Öğr.Gör.Tolga Özenç ÖZENÇEL
11 Öğr.Elm. Alpay ULUSOY
17 Öğr.Elm.Cebrail ESEN
23
6
Okt. Banu DEMĠR
12 Öğr.Elm. Eray ESEROL
18 Okt. Yusuf KODAZ
24
S1:Sahne 1, S2: Sahne 2, S3: Sahne 3, S4: Sahne 4, DS2: Dans Salonu 2,
Doç. Dr. Dilek ZERENLER
Tiyatro Anasanat Dalı BaĢkanı
Prof.Dr. Anatol JAGODA
Sahne Sanatları Bölüm BaĢkanı
Doç. Dr. Dilek ZERENLER
Konservatuvar Müdürü
Download

S1 2 Sahne Uygulaması I S3 11 DS 3 " S1 2 S3 11 " DS 3 S1 2 S3