DynEd Sistem Gereksinimleri
3
4- 5
6-7
8
QuickTime Kurulumu Windows
10
11
12
13 - 15
DynEd
DynEd Placement Test
- 17
18
19
20
21 - 22
23 25
2
DynEd Sistem Gereksinimleri
Windows XP
Windows Vista
Windows 7 or Windows 8
Mac OS 10.7+
Bellek (RAM)
CPU
1 GB
2 GB
2 GB
1 GB
1 GHz
2 GHz
2 GHz
1 GHz Intel
-
Placement Tests
First English
English for Success
Teacher Training
Gerekli Alan
140 MB
350 MB
700 MB
500 MB
3
ediniz.
ve yandaki
Yandaki ekranda bulunan Kur
QuickTime ve Adobe Reader
rek kurulumu
Evet
demektir.
4
(***)
ile belirtilecektir.
(***)
(***)
DynEd
DynEd Courseware
Size verilen
(e-posta adresiniz)
gerekmektedir.
nizi
olarak Turkey (Sadece
Resmi Okular)
5
http://www.dyned.com/download/student
ndir basama nda Kay t Y neticisi Bilgisayar olarak
lat n.
n za gelen sayfada
Kar n za kan pencerede
t r) veya
i lokasyonda (Kar dan Y klenenler veya Masa st ) dosyan n zerine ift
t r n.
6
tr
Anla mas
Kurulumun ilk a amas
olu acakt r.
Bu
Tamam
Kur
Lisans
amalar n tamamlay n.
Kabul Ediyorum
nda Masa st nde DynEd Courseware
n zda kar n za kan ekranda
inizi
ifrenizi
olarak
Kurulumun bu a amas
aca n z e itim yaz l mlar n y klemeniz gerekmektedir. Kar n za
Tamam
lang
Placement Test (Yerle tirme S nav ) ve daha
aca n z yaz l mlar
ve
l olarak s
i
7
Windows
Bilgisayar (Computer) / Yerel Disk (C:) (Local
Disk (C:))
Listeden
Files (x86))
Files
Program
DynEd uygulama
DynEd
UpToDate
Listeden
Ctrl Kontrol
DynEd Applications da (***)
bile listeden DynEd Appli
olmasa
8
QuickTime Kurulumu - Windows
www.dyned.com/download/student internet adresine gidin.
Download
dan
Next
Finish
QuickTimeInstaller simgesine
Yes
Typical
No Thanks
9
Google Play Store
ikonuna ve
Turkey (Sadece Resmi
Okullar)
-
DynEd
Oturum
alan cihazda ise 3,97 GB
ikonu kaybolur. Placement Test
10
beliren ekranda
ve
Beliren ekranda
girilir.
.
16
Practice Test
Practice Test
tamamlan
ol etmek ve soru tiplerini
deneme testi
. Bu test
ve
deneme
edilebilir.
1 aktive olur. Part 2 ancak Part 1
bir skor ile
Sorularda
za
ikinci kez
17
DynEd Placement Test Soru Tipleri
DynEd
da
1.
. Cevaplar
2.
: Bu soru tipinde, soru sesli olarak dinlenerek cevap veya ifadeyi tamamlayan
f
.
k
3.
4.
sadece tek bir
Bu soru tipinde, bir kelime ya da bir deyim
.
:
18
ile
Tekr
19
English for Success
English for Success
20
Download

tıklayınız.