DERS BİLGİLERİ
Ders
ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
TBY305
3
1+0
1
3
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Önlisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Öğretim Görevlisi Handan BOYALI
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Konuşma dili olarak Türkiye Türkçesinin ses özelliklerini, vurgu sistemini,
Dersin Amacı
tonlama düzenini temel bilgi olarak edindirmek ve toplum karşısında
Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme becerisi kazandırmak.
Derste doğru ses ve nefes alıştırmaları yapılarak, Türkçenin fonetik yapısı
ve kuralları incelenecek. Türkiye Türkçesine özgü tonlama,vurgu,
Dersin İçeriği
artikülasyon kuralları çerçevesinde anlatım teknikleri ve üslup üzerine
alıştırmalar yapılacak. Sözsüz iletişim ( beden dili ), kişisel imaj ve resmî
ve sosyal protokol kurallarına göre sunum yapma ve topluluk karşısında
konuşma alıştırmaları yapılacaktır.
Öğretim
Yöntemleri
Ölçme
Yöntemleri
4,5,6
A,C
1,4,5,6
A,C
3) Ünlü harflerin söyleniş özelliklerini bilerek doğru telaffuz
etmek
1,4
A,C
4) Tonlama ve vurguları doğru ve yerinde yapmak
1,6
B
1,4,8
A,B
6) Beden dili ile etkili konuşmayı desteklemek
1,4,5,6
F
7) Topluluk önünde ve kamera karşısında güzel ve etkili
konuşabilmek
1,4,5,6
B,F
8) Resmi ve sosyal protokol kurallarına göre sunum teknikleri
1,4,5,6
C
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Doğru ses ve nefes sayesinde doğru sesler çıkarmak
2) Türkçenin ses özelliklerini, seslerin boğumlanma noktalarını (
çıkaklarını ) bilerek bu sesleri doğru telaffuz etmek.
5) Heyecan-Telaş farkı, Mantıklı ve kurallı konuşma, konuşmayı
planlama, etkileyici anlatıma hakim olmak
Öğretim Yöntemleri:
1: Anlatım, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yaptırma, 8:
Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:
A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: Ödev, F: Performans Görevi
DERS AKIŞI
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Etkili ve güzel konuşmaya neden ve niçin ihtiyacımız var? Konuşmanın
bu özelliklere sahip olabilmesi için neleri hangi ölçüde bilmemiz
gerekiyor? Doğru ve yanlış örnekler, uygulama ( Öğrencilerin söyleyiş
özelliklerinin tespiti ).
2
Doğru söyleyiş ( Sesletim/Diksiyon ) için ortak dilin ses bilgisi ( Fonetik )
kurallarını bilmek gerekir. ( Tanımlar ) Doğru sesletim için doğru nefes
almak gerekir. ( Diyafram nefesi, kafes nefesi uygulamaları )
3
Ünlü ve ünsüz harflerin boğumlanma ( çıkak ) yerleri, alıştırma ve
uygulamalar. Ünlü-ünsüz uyumları kurallarımızı hatırlama. Ses olayları (
Benzeşme, türeme, düşme, ulama... ) Örnek ve uygulamalar.
4
Konuşma sırasında sıkça yapılan yanlışlar. [ Hazırlıksızlık, plansızlık,
duygu kontrolü (aşırı heyecan ve korku, telaş ) konuşma hızını
ayarlayamama, yanlış nefes, ses yutma, konuşma bozuklukları...
Örnekler, çözüm önerileri, uygulamalar.
5
Düz ünlülerin ( A-E-I-İ ) telaffuzları ile ilgili hece-kelime-cümle
alıştırmaları.
6
Yuvarlak ünlülerin ( O-Ö-U-Ü ) telaffuzları ile ilgili hece-kelime-cümle
alıştırmaları.
7
Ünsüzlerin seslendirilmesinde dikkat edilmesi gereken sorunlu harfler ( s,
z, r, t ) ile ilgili hece-kelime-cümle alıştırmaları .
8
Türkçede okunuşları yazılışından farklı kelimeler ve telaffuzları. Örnekler
ve alıştırmalar
9
Vurgu nedir? Tanımı. Vurgu çeşitleri. Hece vurgusu, Kelime Vurgusu,.
Cümle vurgusu. Anlam ayırıcı vurgu. Örnekler ve alıştırmalar. Seminer
10
ARA SINAV
11
Ulama ve ulama çeşitleri. Ulamanın olması ve olmaması gereken yerler.
Tonlama. örnekleri ve uygulamalar. Seminer
12
Etkili ve güzel konuşma için ön hazırlık. Fiziksel şartlar, Bilimsel donanım
ve planlı hazırlık,. Stres ve zaman yönetimi. Beden dili. Kişisel bakım ve
zarafet. Seminer
13
Topluluk önünde ve mikrofonda konuşma kuralları. Selamlama,
sunuculuk ve takdim. Seminer
14
Basın-yayın kuruluşlarında en çok yapılan hatalara örneklerin tespiti,
irdeleme ve inceleme. Yanlışı fark edebilirlik davranışı. Örnek şiir,
makale, haber okuma alıştırmaları. Seminer. Öğrenci yetkinlik kazanımını
gösterir sunumlar ve değerlendirme
KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Yrd. Doç.Dr. Muharrem ÖÇALAN, ?Etkili ve Güzel Konuşma Hizmet İçi Eğitim
Notları?
AKSOY, Ö.Asım ( 1991 ); Dil Yanlışları, Adam Yay.
BALTAŞ, A., BALTAŞ, Z.; Bedenin Dili İletişim Becerinizin Anahtarı, Sessiz Diliniz:
Remzi
DÖKMEN, Üstün ( 1994 ); İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yay.
GÜRZAP, Can ( 2008 ); Söz Söyleme ve Diksiyon, Remzi Kitabevi
GÜRZAP C,; Konuşan İnsan , YKY
HEPÇİLİNGİRLER F,( 2002); Türkçe Off YKY
ŞENBAY, Nüzhet (2004);. Söz ve Diksiyon Sanatı: YKY
KOYUNCU, Z.Polat ( 2007 ); Hızlı Okuma ve Algılama, Omega Yay.
ÖZDEM, Y.(2003); Konuşma Sanatı, Diksiyon: Kariyer
TAŞER, Suat ( 2000 ); Konuşma Eğitimi, Papirüs Yay.
TELLİOĞLU, Cevdet ( 2000 ); Güzel Konuşma Pratiği, Timaş
TEMİZYÜREK, Fahri v.d.( 2007 ); Konuşma Eğitimi, Öncü Kitap.
VURAL, B. (2003); Doğru ve Güzel Konuşma, Fonetik, Diksiyon,
Artikülasyon: Hayat
Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı, Suat Yamaner, Deniz Kitap, 2002.
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
60
Kısa Sınav
2
30
Ödev
1
10
Toplam
100
Yıl İçi Değerlendirmelerin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Temel Mesleki Dersler
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5
Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda
1
yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri
kazanmak.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri
2
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme,
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
3
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim
teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm
5
üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme
becerisini kazanmak.
6
7
8
9
10
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek
düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri
izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik
bilincine sahip olmak.
İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını
kullanabilme becerisi kazanmak.
Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek
11 uygulama becerisi kazandırmak.
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
1
16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
2
32
Ara Sınav
1
10
10
Ödev
1
12
12
Final
1
20
20
Etkinlik
Toplam İş Yükü
90
Toplam İş Yükü / 30 (s)
3
Dersin AKTS Kredisi
3
Download

Etkili ve Güzel Konuşma