1
Enterprise Manager 12c
ASH Analytics
Gökhan Atıl
2
Gökhan Atıl
• Oracle Apps DBA
• Türk Oracle Kullanıcıları
Derneği Kurucu Üyesi
• OCP 10g/11g + R12
• Ekim 2011, Oracle ACE
• Haziran 2013, EM12c Kitabı
• Ekim 2008, Blogger: www.gokhanatil.com
Ajanda
3
o ASH Hakkında Temel Bilgiler
•
•
•
•
DB Time / Veritabanı Zamanı
ASH Mimarisi
Veritabanı Zamanı Neden Önemli?
Top Acitivity
o Neden ASH Analytics?
o Database Express12c: Performance Hub
4
DB Time / Veritabanı Zamanı
o Veritabanı zamanı, aktif olarak çalışan
veya «aktif olarak bekleyen» oturumlar
tarafından harcanan sürelerin toplamına
eşittir.
Veritabanı Zamanı
Ortalama Aktif Oturum =
Zaman
DB Time / Veritabanı Zamanı
5
Tek Kullanıcılı Bir Sistem
Kitapları
araştır
Kitaplar hakkında
görüşleri oku
= veritabanı aktivitesi
Alışveriş
sepetine at
Ödeme yap
ZAMAN
DB Time / Veritabanı Zamanı
6
Çok Kullanıcılı Sistem
User 1
User 2
User 3
User n
ZAMAN
= veritabanı aktivitesi
ASH Mimarisi
7
V$ACTIVE_SESSION_HISTORY
DBA_HIST_ACTIVE_SESS_HISTORY
Her 10 örneğin
1 tanesi (10 sn)
V$SESSION
V$SESSION_WAIT
MMON Lite
(MMNL)
Her saniye
Sampler
background
olduğu için
görünmez
Circular buffer
in SGA
(CPU başına
2MB)
Her saat
Tasarım: 1
saatlik aktivite
ve <%5 SGA
AWR
8
Veritabanı Zamanı Neden Önemli?
Aktif Oturumlar Veritabanı Zamanını
oluşturur
ASH aktif oturumları örnekler
ASH sayesinde Veritabanı Zamanı
hesaplanır (Her örneklem = 1 saniye)
Nerede zaman harcandığını bulunur ve
o işlemin daha kısa sürmesi sağlanır
9
Enterprise Manager Top Activity
10
Enterprise Manager Top Activity
o Waitclass/Zaman boyutlarına göre hazırlanmış
Ortalama Aktif Oturum grafiği
• Örneklemler 15 saniyelik buketler halinde kullanılmış
o Grafiği oluşturan seriler esnek değil (zaman ve
waitclass/waitevent)
o 5 dakikalık sabit zaman aralığı seçimi
(Historical’da 30 dakika)
o Sadece Online Analiz mümkün
11
ASH Analytics
12
ASH Analytics
13
ASH Analytics
14
Treemap Görünümü
15
Neden ASH Analytics?
o Esnek grafikler ve bir çok ek boyut (dimension)
• SQL type, client machine, parallel process, blocking
session vb…
o Filtrelemeler (ve geliştirilmiş arayüz)
o Treemap Görünümü (Çok boyutlu analiz için)
o Esnek zaman aralığı seçici – 5 dakika/30 dakika
sınırı yok
o Offline olarak analiz imkanı
16
Database Express12c: Performance Hub
17
Teşekkürler
Download

Enterprise Manager 12c: ASH analytics