Download

11 Haziran 1325 tahsil ettim diye temhir etsin, doğru mal kaleminde