Download

25 ile +80ºC sıcaklıklara kadar, Termik Korumalı