Tarih
24 Kasım 2014 –
28 Kasım 2014
Öğretmenlik Uygulama 1 Uygulama Takvimi
Yüklenecek Rapor
Açıklama
Tanışma Haftası
ARA SINAV DEĞERLENDİRMESİNDE
ESAS ALINACAK ETKİNLİKLER
Türkçe etkinliği (22 Puan)
Müzik etkinliği (22 Puan)
1 Aralık 2014 –
19 Aralık 2014
Oyun etkinliği (22 Puan)
Hareket etkinliği (22 Puan)
01 Aralık 2014 –
05 Aralık 2014
Gelişim Gözlem Formu 1 (4 P.)
08 Aralık 2014 –
12 Aralık 2014
15 Aralık 2014 –
19 Aralık 2014
Gelişim Gözlem Formu 2 (4 P.)
22 Aralık 2014 –
02 Ocak 2015
Drama etkinliği (14 Puan)
 1-19 Aralık tarihleri arasındaki 3 haftalık süre içinde
belirlenen 4 etkinlik istenilen sıraya göre uygulanarak
sisteme yüklenecektir.
 3 haftada 4 etkinlik uygulanacağı için bu üç haftadan
istenilen bir hafta 2 etkinlik planlanılarak uygulanacaktır.
 Aynı gün uygulamaya giden öğrencilerin farklı etkinlikler
planlayıp uygulaması gerekmektedir.
 Tanışma haftasında uygulama öğretmeniyle beraber etkinlik
takvimi hazırlanması dönem içinde kolaylık sağlayacağı için
önemlidir.
 Etkinliklerin portfolyoya son yükleme tarihi ilgili haftanın
Pazar gecesi 12.00’dir.
 Gelişim gözlem formları dönem başında belirlenen bir
öğrenci için her hafta bir adet yüklenecektir.
Gelişim Gözlem Formu 3 (4 P.)
Fen etkinliği (14 Puan)
Matematik etkinliği (14 Puan)
DÖNEM SONU SINAV DEĞERLENDİRMESİNDE
ESAS ALINACAK ETKİNLİKLER
(Sisteme Rapor Yüklenmeyecek, Dönem Planı Yapılacaktır)
 22 Aralık – 02 Ocak tarihleri arasındaki 2 haftalık süre içinde
belirlenen 3 etkinlik istenilen sıraya göre uygulanarak
sisteme yüklenecektir.
 2 haftada 3 etkinlik uygulanacağı için bu iki haftadan
istenilen 1 hafta 2 etkinlik planlanılacaktır.
 Aynı gün uygulamaya giden öğrenciler farklı etkinlikler
planlayıp uygulaması gerekmektedir.
 Etkinliklerin portfolyoya son yükleme tarihi ilgili haftanın
Pazar gecesi 12.00’dir.
22 Aralık 2014 –
26 Aralık 2014
Gelişim Gözlem Formu 4 (4 P.)
 Gelişim gözlem formları dönem başında belirlenen bir
öğrenci için her hafta bir adet yüklenecektir.
29 Aralık 2014 –
02 Ocak 2015
Gelişim Gözlem Formu 5 (4 P.)
 Gelişim gözlem formları dönem başında belirlenen bir
öğrenci için her hafta bir adet yüklenecektir.
05 Ocak 2015 – 16
Ocak 2015
Okuma yazmaya hazırlık
çalışması etkinliği (14 Puan)
 05 Ocak – 16 Ocak tarihleri arasındaki 2 haftalık süre içinde
belirlenen 3 etkinlik istenilen sıraya göre uygulanarak
sisteme yüklenecektir.
 2 haftada 3 etkinlik uygulanacağı için bu iki haftadan
istenilen 1 hafta 2 etkinlik planlanılacaktır.
 Aynı gün uygulamaya giden öğrenciler farklı etkinlikler
planlayıp uygulaması gerekmektedir.
Alan gezisi etkinliği (14 Puan)
Sanat etkinliği (14 Puan)
05 Ocak 2015 – 09
Ocak 2015
Gelişim Gözlem Formu 6 (4 P.)
12 Ocak 2015 – 16
Ocak 2015
Gelişim Gözlem Formu 7 (4 P.)
 Gelişim gözlem formları dönem başında belirlenen bir
öğrenci için her hafta bir adet yüklenecektir.
 Gelişim gözlem formları dönem başında belirlenen bir
öğrenci için her hafta bir adet yüklenecektir.
Download

28 Kasım 2014 Tanışma Haftas