NiceLabel Tasarım Ürünleri Karşılaştırması
Designer
Designer
Express
Standard
Pro
Desktop
27
27
27
25
Designer PowerForms
GENEL
2500 + etiket yazıcı modeli için doğal Font/Barkod desteği
Bir Windows sürücüsü ile tüm lazer/inkjet yazıcı desteği
Yazıcı başına lisans ücreti yok
Kullanıcı arayüz Dilleri
Her dilde veri kabulu ve yazılması - Unicode veri desteği
Sertifikalı ve uyumlu sistemler: XP/2003/2008/Vista/
Windows 7/Windows 8
ŞABLON TASARIMI
Seç ve tıkla WYSIWYG şablon tasarımı
En iyi yazdırma kalitesi ve performansı için etiket
kurulum sihirbazı
Metinler, barkodlar, satırlar, kutular, yuvarlaklar, resimler
Öğeleri ters/negatif yazdırma: siyah üstüne beyaz
Şablon tasarım alanında öğe içinde canlı veri tabanı görünümü
Windows sistemi ve dahili yazıcı font desteği
Gelişmiş öğeler: Zengin metin, Kavisli Metin, RFID
Önceden belirlenmiş alana sığması için otomatik
metin boyutlandırılması
Değişken etiket uzunluğu, göreceli öğe yerleştirmesi,
değişken boyut metni
Kullanılmaya hazır dünya standartlarına uygun etiket
şablonları kütüphanesi
Tanıtım için bize bugün ulaşın
www.nicelabel.com
Designer
Designer
Express
Standard
BARKODLAR
70’den fazla çizgisel ve 2D barkod sembolleri
GSI (eskiden UCC/EAN) Uygulama Tanıma
Veri Kaynağı Sihirbazı
Otomatik kontrol rakamı hesaplamasın
Sıralı numaralanmış barkodlar
“İnsanın okuyabileceği” metni barkoda bağlantılı
herhangi bir yere koyma
Değiştirilebilir “İnsanın okuyabileceği” karakter şablonu
Özel kontrol rakamları
VERI KAYNAĞI
Veritabanı kayıt seçimi zamanını yazdır
Excel, ASCII ve Unicode metin dosyalarını oku
Neredeyse tüm mevcut veri tabanlarına OLE DB
ve ODBC bağlantısı
Aynı etiket içinde birçok veri tabanına ve tabloya bağlanma
Değişken grafiklerini veri tabanından alma (BLOB)
Özel SQL veri sorguları
Veri giriş formu tarafından desteklenen kantarlardan
veri alınması
SERILIK
Basit serilik: Sayısal (10luk) ve alfabetik (26lık)
Gelişmiş serilik: Alfanumerik(36lık), hexadecimal
(16lık) ve özel
Tanıtım için bize bugün ulaşın
www.nicelabel.com
Designer PowerForms
Pro
Desktop
Designer
Designer
Express
Standard
VERI İŞLENMESI
Değiştirilebilir veri giriş süzgeçleri ve hata kontrolü
Tek satır formüller (VB komutları)
Uluslararası standartları destekleyen gelişmiş formüller
HIBC, ASC, SSCC ...
Özel veri işlemek için VBScript ve Python komut dizileri
Klavye, zaman ve tarih ile veri kaynağı (PC yada yazıcıdan)
PRINT FORMS ILE YAZDIRMA KONTROLÜ
Tek tuşla döküman seçimi ve yazdırma (QuickPrint)
Önceden ayarlanmış sadece yazdırma için ekran ve canlı etiket
önizleme (NicePrint)
Otomatik üretilmiş değiştirilebilir sadece yazdırma için form
(EasyForms)
Form yazdırmak için özel açıklamalar, resimler ve hyperlinkler ekle
(EasyForms)
Özel yazdırma formları için programlama olmayan grafiksel
uygulama yapıcı (PowerForms)
Yazdırma formuna, hataları azaltmak için, özel veri girişi ve
kontrol öğeleri ekle (PowerForms)
Arayüz ve kontrol çevre birimi aygıtları, PLC’ler ...
(PowerForms)
Yazdırma formu içinde yazıcının durumunu göster
(PowerForms)
Etiket yazdırmak, veritabanı sorguları, kantarlarla entegrasyon
ve PLC’leri içeren, programlama gerektirmeyen iş akışı
düzenleyicisi. (PowerFoms)
Tanıtım için bize bugün ulaşın
www.nicelabel.com
Designer PowerForms
Pro
Desktop
Designer
Designer
Express
Standard
YAZDIRMA
Veriyi tekrar göndermek yerine tekrar kullanarak
hız optimizasyonu
Yerel ve ağ yazıcı desteği
Gelişmiş ekran yazdırma ön görünümü
Oturum yazdırma
Yazıcı tabanlı barkod desteği
Yazıcı tabanlı seri numaraları, saat, tarih desteği
Toplu yazdırma: Başlık ve kuyrul etiketleri
Çift taraflı (“duplex”) tasarım ve yazdırma
Gelişmiş kesici kontrolü
Yazdırma adedi klavyeden yada veri kaynağından atanabilir
Etiket şablonu ve yazıcı adı veri tabanından sağlanabilir
ENTEGRASYON
Başka programlardan ActiveX ve .NET kullanarak kontrol
Başka programlardan komut satırı parametrelerini
kullanarak kontrol
Yazıcı kod şablonlarını, SAPscript-ITF, keypads, XML kabul
eden yazıcılar ve daha fazlası için dışarı aktar
JOB ve XML komut dizileriyle gelişmiş entegrasyon kontrolü
KONTROL VE GÜVENLIK
Dosyaya günlükle: Hatalar ve olaylar
Veri tabanına günlükle: Hatalar ve olaylar
Günlükten tekrar yazdır
Öğelere/fonksiyonlara erişim için rol bazlı kullanıcı yetkisi
Güvenlik: Etiket tasarımını bir parola ile kilitle
Etiket şablonunun kullanımını seçilmiş is istasyonlarına kilitle
Tanıtım için bize bugün ulaşın
www.nicelabel.com
Designer PowerForms
Pro
Desktop
Download

Ürün Karşılaştırma