CCNA Discovery
Ev ve Küçük İşletmeler için Ağ İletişimi
Laboratuvar Çalışması 3.6.5 Kaynak Paylaşma
Hedefler
Aşağıdaki görevleri tamamlamak için Windows XP kullanın:
•
Dosyaları ve klasörleri paylaşma.
•
Ağ sürücülerini eşleme.
Arkaplan / Hazırlık
PC’leri bir ağ üzerinden birbirine bağlamanın temel faydalarından biri, bağlı diğer kullanıcılarla bilgi
paylaşımına olanak vermesidir. İster bir şarkı, ister bir teklif, ister tatil fotoğrafları olsun; dostlarınızla veya iş
arkadaşlarınızla veri paylaşımı yapmanızı gerektiren pek çok durum vardır.
Sürücü eşleme işlemi, klasör paylaşımı ile yakından ilişkilidir, çünkü sürücü eşlemeleri ortak kullanılan
klasörlere hızlı erişim sunar. Bunlar aynı zamanda kullanıcıların aradıkları dosyaları ve/veya klasörleri daha
kolay araştırmasını ve bulmasını sağlar. Sürücü eşlemeleri, bir yerel kaynağı (sürücü harfi) paylaşılan bir ağ
kaynağına (sabit disk veya ağ üzerindeki bir klasör) yönlendirir.
Bu çalışma için aşağıdaki kaynaklar gereklidir:
•
Yerel ağ üzerinden birbirine bağlı olan iki yapılandırılmış Windows XP Professional iş istasyonu.
Not: Daha önce laboratuvar aktivitesi 3.6.4’te yapılandırılmış olan ağı kullanın.
1. Adım: Klasör paylaşma
a. Başlat’a tıklayın. Başlat Menüsü’nden Tüm Programlar’ı, Donatılar’ı ve daha sonra da Windows
Gezgini’ni seçin.
b. Klasörler bölmesinde Bilgisayarım simgesinin yanındaki artı işaretine (+) tıklayın. C: sürücüsüne
tıklayın. Dosya menüsünden Yeni’yi seçin ve alt menüden Klasör seçeneğini belirleyin. Klasöre
Paylasim adını verin.
Tüm içerik Telif Hakkı © ile korunmaktadır 1992–2007 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu belge Cisco’nun kamuya açık bilgilerini içermektedir.Sayfa 1 / 5
CCNA Discovery
Ev ve Küçük İşletmeler için Ağ İletişimi
c.
Paylasim yeni klasörüne sağ tıklayın ve Özellikler’i seçin.
NOT: Documents and Settings, Program Files ve Windows sistem klasörleri için Paylaşım seçeneği
kullanılamaz.
d. Paylaşım sekmesini seçin. Bu klasörü ağınızdaki diğer kullanıcılarla paylaşmak için Paylaşım
Özellikleri iletişim kutusunda Bu klasörü paylaş seçenek düğmesine tıklayın. Paylaşılan klasörün
varsayılan adı, orijinal klasör adıyla aynı olur.
NOT: Ağ üzerindeki klasörün adını değiştirmek için Paylaşım adı metin kutusunda klasör için yeni bir
ad yazın. Bu işlem klasörün bilgisayarınızdaki adını değiştirmez.
e. Uygula’ya ve ardından Tamam’a tıklayın.
Tüm içerik Telif Hakkı © ile korunmaktadır 1992–2007 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu belge Cisco’nun kamuya açık bilgilerini içermektedir.Sayfa 2 / 5
CCNA Discovery
Ev ve Küçük İşletmeler için Ağ İletişimi
f.
Not Defteri’ni kullanarak bir metin dosyası oluşturun ve Paylasim klasörüne kaydedin. Windows XP
masaüstünde Başlat’ı tıklayın, Tüm Programlar’ı, Donatılar’ı ve daha sonra da Not Defteri’ni seçin.
Not Defteri uygulamasına “Merhaba Dünya!” iletisini yazın.
Dosya menüsünden Kaydet’i seçin. Dosya adı alanına “Sinama iletisi” yazın. Aşağıdaki şekilde
gösterildiği gibi bir klasör ve yukarı okundan oluşan simgeye tıklayın.
g. Bilgisayarım’a çift tıklayın ve daha sonra C: sürücüsüne çift tıklayın. Paylasim klasörü’nü bulup çift
tıklayın ve Kaydet’e tıklayın.
h. Not Defteri uygulamasını kapatın.
i.
Aşağıdaki istisnaları dikkate alarak ikinci Windows XP Professional makinesi için de 1 - 5. Adımları
yineleyin.
Paylaşım adı: Paylasim2
Metin dosyası içeriği: Merhaba gezegen!
Metin dosyası adı: Sinama Iletisi 2
2. Adım: Paylaşılan klasörlere hızlı ve kolay erişim sağlamak için ağ sürücülerini eşleme
a. Birinci Windows XP iş istasyonunda Başlat’ı tıklayın, Tüm Programlar’ı, Donatılar’ı ve daha sonra da
Windows Gezgini’ni seçin.
b. Klasörler bölmesinde Bilgisayarım’a tıklayın. Araçlar Menüsü’nden Ağ Sürücüsüne Bağlan...
seçeneğini belirleyin.
c.
Sürücü metin kutusunda açılır menüyü kullanarak kullanılmayan bir sürücü harfi seçin.
d. Soru: Hangi sürücü harfini seçtiniz? _____________________________________________
Tüm içerik Telif Hakkı © ile korunmaktadır 1992–2007 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu belge Cisco’nun kamuya açık bilgilerini içermektedir.Sayfa 3 / 5
CCNA Discovery
Ev ve Küçük İşletmeler için Ağ İletişimi
Klasör alanına, aşağıdaki biçimi kullanarak uzak PC’nin IP adresini ve uzak paylaşımın adını yazın:
\\ip_adresi\paylasimadi
e. Son’a tıklayın.
\\192.168.10.3\paylasim2 öğesine bağlanmaya çalışılıyor iletisini içeren bir pencere görüntülenir.
Artık bir sürücü harfi atanmış olan Paylasim2 adlı paylaşım klasörünün içeriğini görüntüleyen yeni bir
pencere açılır.
NOT: IP adresinin yerine bilgisayar adı da yazılabilir.
f. Sinama Iletisi 2 metin belgesine çift tıklayın.
g. Belgeye Teknoloji her şeydir sözcüklerini ekleyin.
h. Dosya menüsünden Kaydet’i seçin.
Soru: Hangi ileti görüntülendi? Sizce neden böyle oldu? _________________
____________________________________________________________________________
i.
Windows XP Professional sürümünde paylaşılan klasördeki dosyalar otomatik olarak korunur. İleti
kutusunda Tamam’a tıklayın. Sinama Iletisi 2 belgesi için önce İptal’e, sonra da Kapat’a tıklayın.
j.
Değişiklikleri kaydetmeden belgeyi kapatmak için ileti kutusunda Hayır’ı tıklayın.
k.
İkinci Windows XP Professional iş istasyonundaki bir sürücüyü eşlemek için de 2. Adım’daki a-e
yordamlarını yineleyin. Bu sürücü, 1. Adım’da yapılandırdığınız paylaşıma eşlenmelidir.
3. Adım: Çalışmayı doğrulama
a. Birinci Windows XP Professional makinesinde Başlat’ı tıklayın, Tüm Programlar’ı, Donatılar’ı ve
daha sonra da Windows Gezgini’ni seçin.
b. Bilgisayarım seçeneğinin yanındaki artı işaretine (+) tıklayarak genişletin.
c.
Windows Gezgini listesinde, uzak paylaşım için seçtiğiniz sürücü harfi etiketine sahip bir sürücü
görüntülenmelidir.
Tüm içerik Telif Hakkı © ile korunmaktadır 1992–2007 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu belge Cisco’nun kamuya açık bilgilerini içermektedir.Sayfa 4 / 5
CCNA Discovery
Ev ve Küçük İşletmeler için Ağ İletişimi
d. İkinci Windows XP Professional makinesi için de a-c yordamlarını yineleyin.
Sürücü harfi her iki bilgisayarda da görüntüleniyorsa klasörler paylaşılmış ve sürücüler her iki
Windows XP iş istasyonunda da düzgün biçimde eşlenmiş demektir. Aynı adımları herhangi bir
klasörde gerçekleştirebilirsiniz. Bir sürücü, paylaşılan klasörlerle düzgün biçimde eşlendiği zaman
paylaşılan klasörün içindeki tüm dosyalara ve klasörlere iş istasyonlarından erişilebilir.
4. Adım: Sorular
a. Ev ofisi veya küçük ofis ağındaki eşlenmiş sürücülerin ve paylaşılan klasörlerin faydalarından birkaçı
nelerdir?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
b. Hangi klasörler paylaşıma açık değildir? Sizce bir işletim sisteminin belirli klasör tiplerinin paylaşıma
açık olmasına izin vermemesinin nedenleri ne olabilir?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
c.
Eşlenen sürücü bir ağ kaynağına işaret eder, ancak eşlenen sürücü harflerinin yalnızca yerel olarak
önem taşıdığı söylenir. Sizce yerel olarak önem taşımak ile ne kastedilmektedir?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Tüm içerik Telif Hakkı © ile korunmaktadır 1992–2007 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu belge Cisco’nun kamuya açık bilgilerini içermektedir.Sayfa 5 / 5
Download

Bir ağ sürücüsünü eşleyip, bir dosyayı paylaşın.