AMASYA İLİ SULUOVA İLÇESİ
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
1
GIDA YARDIMI
2
YAKACAK
YARDIMLARI
3
BARINMA
YARDIMLARI (KİRA)
4
SOSYAL DESTEK
YARDIMLARI (Bir
Defaya Mahsus Para/
Periyodik Nakit
5
EĞİTİM YARDIMLARI
6
ŞARTLI EĞİTİM
YARDIMI (ŞNT)
7
ŞARTLI SAĞLIK
YARDIMI (ŞNT)
8
ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ
YARDIMLARI
9
YAŞLILIK AYLIĞI
10
AFET DESTEKLERİ
(Deprem,Yangın,Sel vb.)
11
ÖZÜRLÜ AYLIĞI
12
18 YAŞ ALTI ÖZÜRLÜ
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Kendisinin, evli ise eşinin Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa
başvuru yapılıyorsa )
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Kendisinin, evli ise eşinin Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa
başvuru yapılıyorsa )
Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi, Vakfımıza yakacak
sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır.
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Kendisinin, evli ise eşinin Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa
başvuru yapılıyorsa )
4. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Kendisinin, evli ise eşinin Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa
başvuru yapılıyorsa )
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Kendisinin, evli ise eşinin Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa
başvuru yapılıyorsa )
4. Öğrenci Belgesi
1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
2. Kendisinin, evli ise eşinin Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa
yapılan başvuruluyorsa)
3. Öğrenci Belgesi
4. Çocukların Kimlik Fotokopisi
1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)
2. Kendisinin, evli ise eşinin Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa
başvuruluyorsa)
3. Çocukların Kimlik Fotokopisi
Not: Başvurular alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2 Başvuru Dilekçesi
3. Kendisinin, evli ise eşinin Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa
başvuruluyorsa)
4. Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
5. Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olanlardan araç bedelinin, tabi olduğu kurumca
karşılanmadığına dair belge
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Kendisinin, evli ise eşinin Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa
başvuru yapılıyorsa )
4- Aylık başvurusunun kanuni temsilciler tarafından yapılması halinde
mahkemeden alınmış karar örneği ,vekil tarafından yapılması halinde vekaletname
örneği.
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2 Başvuru Dilekçesi
3. Kendisinin , evli ise eşinin Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
4 Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Kendisinin , evli ise eşinin Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa
başvuru yapılıyorsa )
4. Özürlü raporu vermeye yetkili hastaneden alınan sağlık kuru raporu
5.Aylık başvurusunun kanuni temsilciler tarafından yapılması halinde
mahkemeden alınmış karar örneği ,vekil tarafından yapılması halinde vekaletname
örneği.
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 GÜN
15 GÜN
15 GÜN
15 GÜN
15 GÜN
15 GÜN
15 GÜN
15 GÜN
15 GÜN
15 GÜN
15 GÜN
15 GÜN
YAKINI AYLIĞI
13
14
15
16
17
2. Başvuru Dilekçesi
3. Kendisinin , evli ise eşinin Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa
başvuru yapılıyorsa )
4. Özürlü raporu vermeye yetkili hastaneden alınan sağlık kurulu raporu
5. Velisi olan anne yada baba başvura bilir.Boşanma durumunda velayetin
verildiği kişi tarafından mahkemeden alınmış olan velayet belgesi ile başvurabilir.
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
TERÖR ZARAR
2. Başvuru Dilekçesi
YARDIMI
3. Kendisinin , evli ise eşinin Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
4. Terör zararı tespit tutanağı
1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
PROJE DESTEKLERİ
4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi
(GELİR GETİRİCİ
5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma,
PROJELER)
sertifika, referans mektubu vs.)
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından karar
bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir..
1.SYDV Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Gelir Tespiti Başvuru Formu
3. Kendisi ve evli ise eşinin Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi ( Başvurunun
kanuni temsilci tarafından yapıldığı zaman mahkeme karar örneği, vekil tarafından
GENEL SAĞLIK
yapılması halinde ise vekaletname )
SİGORTASI
Not: Başvurudan sonra yapılan araştırma sonucu ödemesi gereken prim tutarı olup
olmadığı belirlenerek V.M.Heyet’ ine sunulduktan sonra Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğü otomasyon sistemi üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna prim kodu
iletilir..
1.SYDV Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa )
EŞİ VEFAAT EDEN
2. Başvuru Dilekçisi
KADINLARA YÖNELİK 3. Kendisinin Nüfus Cüzdan Önlü Arkalı Fotokopisi
DÜZENLİ NAKDİ
4. İptal Dilekçesi ( 2022 özürlü ve 65 yaş maaşı alıyorsa )NOT: Başvuruya
YARDIM PROĞRAMI
istinaden yapılan araştırma sonucu muhtaç olan ve genelge hükümleri taşıyan
kişilerin müracaatları V.M.Heyetinde uygun görülmektedir.
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
MUHTAÇ ASKER
3. Evli ise eşinin bekar ise Annesinin Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
AİLESİ YARDIMI
4.Annesi hayatta değil ise baba başvurabilir, Anne veya baba boşanmış ise asker
kimin ile yaşıyor ise o kişi başvuru yapabilir.
15 GÜN
15 GÜN
15 GÜN
15 GÜN
15 GÜN
NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanılmak üzere başvurulması için 3294 sayılı kanunun 2. Maddesi gereğince başvuru sahiplerinin
ve eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmama şartı aranmaktadır. Ancak, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu
kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlüler, tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca
karşılanamayan kısmı için özürlü ihtiyaç yardımı almak üzere başvurabilirler.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine
başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:
İsim : Mediha AKTAŞ
Unvan: Vakıf Müdürü
Adres: Hükümet Konağı SULUOVA
4176151
Faks: 358 4176617
Tel.: 358
İkinci Müracaat Yeri:
İsim :Hayatı TAŞDAN
Unvan: Suluova Kaymakamı
Adres: Hükümet Konağı SULUOVA
Tel.: 358 4176151
Faks: 358 4176617
Download

suluova kaymakamlığı sydv müdürlüğü kamu hizmet standardı