bir bakışta CNIM
CNIM Grubu çevre, enerji, savunma,
endüstri alanlarında üst düzey
teknolojik kapsamla anahtar teslim
endüstriyel çözümler geliştirir ve üretir
ve uzmanlık hizmetleri ve işletme
çözümleri sunar.
Grup, tüm aktivitelerinde teknolojik
mükemmellik için çalışmaktadır:
tüm teknolojiler ve onların uygulandığı üst
seviye endüstriyel kaynaklarda ustalaşarak;
ekibinin yaratıcılığı sayesinde piyasaya
yenilikçi ürünler sunarak.
Atıktan enerji tesisi
inşaatı
Atıktan enerji tesisi
işletilmesi
Baca gazı temizleme
sistemi kurulumu
La Seyne-sur-Mer’deki CNIM
endüstriyel yerleşkesi
Füze fırlatma tüpü üretimi
Bertin Pharma
araştırma laboratuarı
CNIM’in öncü termodinamik
güneş tarlası
Bir termik santralde
bakım çalışmaları
Endüstri için boyler odası ve
termal ekipman
CNIM Grubu orta ölçekli bir firmadır:
Paris Euronext Borsası’na kotedir, CNIM
gücünü tamamen gelişmesine adanmış, aile
temelli bir hisse yapısından almaktadır.
Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nicolas
Dimitrieff’in önderliğindedir.
CNIM Grubu üç iş alanında
organize olmuştur:
Çevre
Yenilik
Enerji
ve Sistem
2013 Temel Değerler
Gelir
2013 GELİRLER
(SEKTÖRLERE GÖRE)
781.9 milyon€
114.0 milyon€
% 67,6’u ihracat
Siparişler
31 Aralık 2013 itibarıyla
139.8 milyon€
528.1 milyon€
Var olduğu
15 ülke
Çalışanlar
800
1 109.4 milyon€ 2
1 300’den fazla mühendis
Çevre
Yenilik ve Sistemler
Enerji
Innovate and Act
Faaliyet alanları
> Çevre
> Yenilikler ve Sistemler
CNIM atıkların enerjiye
dönüştürülmesi konusunda Avrupa’nın
lider uzman kuruluşlarından birisidir.
Çözümleri, katı atık değerleme ve
biokütle döngüsüne uygun olarak bir
araya getirilmiş çoklu kanallardır.
CNIM, Savunma, Enerji, Fen
Bilimleri ve Endüstri alanlarında
yüksek teknolojik içeriğe sahip ürün
ve sistemlerin tüm yaşam sürecini
kapsar (araştırma, geliştirme, üretim,
kurulum, devreye alma ve bakım).
Bu sektör katı atık değerlemesinde
uzmanlaşmış üç birimden oluşur:
katı atık ve biokütle değerleme
tesisleri dizayn ve inşaatında
uzmanlaşmış bir CNIM birimi;
atıktan enerji ve biokütle tesislerinin
işletilmesine adanmış bir CNIM birimi;
LAB, baca gazı temizleme
sistemlerinde uzmanlaşmış CNIM
iştiraki.
Sektöründe Avrupa’da 1 numara.
Baca gazı temizleme prosesinin
tüm alanlarında tecrübe sahibi ve
sistemleri Avrupa “BAT - Best Available
Techniques / Mevcut Eniyi Teknikler”
standardı altında.
> Müşteriler: yerel otoriteler (yerel
> Enerji
CNIM termal tesislerin işletmesinin
optimizasyonunu sağlayan geniş
ekipman, sistem ve hizmetler
yelpazesi sayesinde sanayicilere ve
yerel otoritelere daha rasyonel enerji
yönetimi çözümleri sunarak çevreyi
korumaktadır. Bunlar ister güneş
Bu sektör CNIM Endüstriyel Sistemleri
enerjisi, ister fosil yakıtlar veya ister
ve Bertin’i içerir. Bu birimlerin
yetenekleri ve kaynakları sıkı bir sinerji ile biokütle olsun, kişiye özel tasarlanmış
kullanılmaktadır.
enerji üretimi çözümleridir.
Endüstriyel Sistemler Bölümü;
Savunma, Nükleer Enerji, Araştırma ve
Endüstri alanlarında küresel çözümler
sunar.
Bertin Technologies ve iştiraki olan
Bertin Pharma’dan oluşan Bertin,
özgün danışmanlık ve ekspertiz
hizmetleri yanı sıra yüksek katma
değerli ekipman tasarım ve tedarikçisi
olarak endüstriyel yenilik alanında lider
konumundadır.
> Müşteriler: büyük devlet kurumları ve
endüstriyel işverenler.
> Müşteriler: enerji üreticileri, yerel
otoriteler, ve çeşitli endüstriler (örneğin
kimya sektörü, petrokimyasallar, gıda
işleme, kağıt üretimi, ilaç, büyük çiftçiler
ve ana servisler).
huitieme-jour.com - April 2014
otorite birlikleri, şehirler, bölgeler, vb.),
kamu-servisi temsilcileri.
Bu sektör üç aktivite alanını kapsar:
C
NIM Babcock Services
Termik santrallerin rehabilitasyonu için
Fransa’daki en büyük yapı.
B
abcock Wanson
Endüstriyel boyler alanında kendi
servislerini sunan bir hizmet grubu.
G
üneş Enerjisi Bölümü
Termodinamik güneş tarlalarının
geliştirilmesi ve işletilmesi sonucu
elektrik enerjisi, proses buharı, soğutma
veya temiz su elde edilmesi.
Merkez Ofis ve Genel Yönetim
35, rue de Bassano, 75008 Paris – France
Tel: + 33 (0)1 44 31 11 00 – Fax: + 33 (0)1 44 31 11 30
Email : [email protected]
www.cnim.com
Innovate and Act
Download

bir bakışta CNIM