Download

Kırklareli İli, Vize İlçesi Evrencik Köyü, 101 ada 152 parsel numaralı