Kırklareli İli, Vize İlçesi Evrencik Köyü, 101 ada 152 parsel numaralı taşınmaz üzerinde
Mevcut Sanayi Alanı ve Garaj Alanı imarlı alanda imar planı tadilatı ile “Garaj Alanı” olarak
gösterilen kısımda “Yüzey Suyu Toplam Havuzu” yapılması ve bu havuz alanı kadar bir
kısmın mevcut planda “Sanayi Alanı” olarak gösterilen yerlerden Garaj Alanı’na
dönüştürülmesi amacıyla 1/5000 ölçekli Tadilat Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Tadilat
Uygulama İmar Planı İl Genel Meclisi’nin 01.09.2014 tarih ve 205 sayılı kararı ile
onaylanmıştır.
Söz konusu İl Genel Meclisi Kararı ve planın bir örneği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.
Maddesinin b fıkrası gereğince, 15.09.2014 gününden itibaren 30 gün (1 ay) süreyle İl Özel
İdaresi ilan panosuna asılmak suretiyle askıya çıkarılmıştır.
Download

Kırklareli İli, Vize İlçesi Evrencik Köyü, 101 ada 152 parsel numaralı