T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No: 18/04/2014 78
Karar Tarihi ve No : 18/04/2014 1454
Çankırı İli, Kurşunlu İlçesi, 264 ada, 4 parsel, 265 ada,13 parsel, 178 ada, 28 ve 31
parsel, 180 ada,1 parsel ile 179 ada, 19 parsel üzerinde D-100 karayolu kuzeyinde Aşağı
Mezarlıkta 2 adet, Beşpınar Köyü yolu üzerinde Merkez Mezarlıkta 4 adet olmak üzere
toplamda 6 adet mezar taşının tescil isteğine ilişkin Çankırı Valiliği İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü Müze Müdürlüğünün 31.03.2014 gün ve 53688332-169-268 sayılı yazısı
okundu,ekleri incelendi,yapılan görüşmeler sonunda;
Çankırı İli, Kurşunlu İlçesi, Aşağı D-100 karayolu kuzeyinde Aşağı Mezarlıkta 2 adet,
Beşpınar Köyü yolu üzerinde Merkez Mezarlıkta 4 adet olmak üzere toplamda 6 adet mezar
taşının 2863 sayılı yasa kapsamında, tescil fişinin ve kararımız eki planda işaretli olduğu
şekilde tescil edilmelerine mezar taşlarının korunmasına yönelik önlemlerin mahallen
alınmasına karar verildi.
Download

Çankırı İli, Kurşunlu İlçesi, 264 ada, 4 parsel, 265 ada,13 parsel, 178