ALTINORDU BELEDİYE MECLİSİNİN 01 EKİM 2014 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEM
*Açılış-Yoklama
*Bir önceki Meclis Zaptının okunarak onaylanması
1- İlimiz Altınordu İlçesi Eskipazar Mahallesi, 1/1 pafta, 1917 ada, 1,2,3,4,5 ve 6 parsellerde talep
edilen İmar Planı Değişikliğine ait İmar Komisyonunun 22/09/2014 tarihli raporunun görüşülmesi,
2- İlimiz Altınordu İlçesi, Kumbaşı Mahallesi, F39-C-22-C-2-C Pafta, 1842 Ada, 1 Parsel’ de talep
edilen İmar Planı Değişikliğine ait İmar Komisyonunun 22/09/2014 tarihli raporunun görüşülmesi,
3- limiz Altınordu İlçesi, Bucak Mahallesi, G39-B-03-C-1-A Pafta, 853 Ada, 2 Parsel’ de talep edilen
İmar Planı Değişikliğine ait İmar Komisyonunun 22/09/2014 tarihli raporunun görüşülmesi,
4- İlimiz Altınordu İlçesi, Akçatepe Mahallesi, Kargın Mevkii, G39-B-05-D-2-A ve G39-B-05-A-3-D
Pafta, 1261 Ada, 1 Parsel’ de talep edilen İmar Planı Değişikliğine ait İmar Komisyonunun
22/09/2014 tarihli raporunun görüşülmesi,
5- İlimiz Altınordu İlçesi, Şahincili Mahallesi, G39-B-03-C-1-B Pafta, 1960 Ada, 1,2,3,4,5,6,7,8 ve
22,23,24 Parsellerde talep edilen İmar Planı Değişikliğine ait İmar Komisyonunun 22/09/2014
tarihli raporunun görüşülmesi,
6- İlimiz Altınordu İlçesi, Selimiye Mahallesi, G39-B-03-A-3-C Pafta, 599 Ada, 26 Parsel’ de talep
edilen İmar Planı Değişikliğine ait İmar Komisyonunun 22/09/2014 tarihli raporunun görüşülmesi.
7- İlimiz Altınordu İlçesi, Karacaömer Mahallesi, Aydın Mevkii G39-B-08-B-1-C Pafta, 156 Ada, 34
Parsel’ de talep edilen İmar Planı Değişikliğine ait İmar Komisyonunun 22/09/2014 tarihli
raporunun görüşülmesi,
8- İlimiz Altınordu İlçesi, Taşbaşı Mahallesi, 29 Pafta, 496 Ada, 6 Parsel’ de talep edilen İmar Planı
Değişikliğine ait İmar Komisyonunun 22/09/2014 tarihli raporunun görüşülmesi,
9- İlimiz Altınordu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi G39b05a4c Pafta,796 Ada, 1 Parsel’de imar plan
değişiklik talebine ait İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19/09/2014 tarih ve 3840 sayılı yazısının
görüşülmesi,
10- İlimiz Altınordu İlçesi Şahincili Mahallesi, 6 Pafta, 1756 Ada, 1 Parsel’de imar planı değişiklik
talebine ait İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/09/2014 tarih ve 3976 sayılı yazısının
görüşülmesi,
11- İlimiz Altınordu İlçesi Güzelyalı Mahallesi, Hane Ağlası Mevkii 75-77 pafta, 20 Ada, 15 Parsel’de
imar planı değişiklik talebine ait İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/09/2014 tarih ve 3977 sayılı
yazısının görüşülmesi,
12- İlimiz Altınordu İlçesi Kirazlimanı Mahallesi, 19K-II-D Pafta, 780 Ada, 20 Parsel’de imar planı
değişiklik talebine ait İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/09/2014 tarih ve 4029 sayılı yazısının
görüşülmesi,
13- Araç talebine ait Fen İşleri Müdürlüğünün 19/09/2014 tarih ve 1135 sayılı yazısının görüşülmesi.
14- 2015 Yılı Bütçe Tasarısına ait Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23/09/2014 tarih ve 711 sayılı
yazısının görüşülmesi,
15- Norm Kadro Düzenlemesine ait İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24/09/2014 tarih ve
1875 sayılı yazısının görüşülmesi,
İLAVELER
1- İtiraz Dilekçesine ait İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/09/2014 tarih ve 4079 sayılı yazısının
görüşülmesi,
*Bir sonraki toplantının tarih ve saatinin belirlenmesi.03/11/2014 Pazartesi Saat 10:00
Engin TEKİNTAŞ
Belediye Başkanı
Download

01 Ekim 2014 Meclis Toplantısı - Altınordu Belediye Başkanlığı