T.C.
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
SAYI : 56678628-301.03-2084/639281
KONU: EKİM 2014 MECLİS GÜNDEMİ
26.09.2014
Sayın:...............................
Meclis Üyesi
Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı yılı 2014 Senesi EKİM ayı
Meclis toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere
5393/20. ve 21. maddelerine göre 02.10.2014 Perşembe günü saat 11.00’da Avcılar
Belediyesi Başkanlık Binası Meclis salonunda yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.
Dr. H. Handan TOPRAK BENLİ
Belediye Başkanı
1- 15.02.2013 onanlı, Üniversite mah. ve Firuzköy bulvarına cepheli alanlarda Firuzköy Mah.
kalan bölüme ait 3. etap 1/1000 ölçekli uyg. İmar planına; 243DO2b pafta, 306 ada, 17 parsel; 307
ada, 3 parsel sayılı; 251 ada, 21 parsel sayılı; 254 ada, 29 parsel sayılı; 254 ada, 33 parsel sayılı; 254
ada, 40 parsel sayılı; 305 ada, 9 parsel sayılı; 312 ada, 3 parsel sayılı; 254 ada, 28 parsel sayılı; 306
ada, 18 parsel sayılı; 307 ada, 2 parsel sayılı; 307 ada, 5 parsel sayılı; 313 ada, 8 parsel sayılı; 254
ada, 27 parsel sayılı; 307 ada, 8 parsel sayılı; 311 ada, 4 parsel sayılı; eski 5 pafta, 6012 yeni 307
ada, 6 parsel sayılı yerlere itiraz hk.
(İmar ve Hukuk Komisyonlarının 2014 / 19 sayılı müşterek raporu)
2- 15.02.2013 onanlı, Üniversite mah. ve Firuzköy bulvarına cepheli alanlarda Firuzköy Mah.
kalan bölüme ait 3. etap 1/1000 ölçekli uyg. İmar planına; 8 pafta, 2107, 6125, 2065 parsel sayılı
yerlere itiraz hk.
(İmar ve Hukuk Komisyonlarının 2014 / 20 sayılı müşterek raporu)
3- 15.02.2013 onanlı, Üniversite mah. ve Firuzköy bulvarına cepheli alanlarda Firuzköy Mah.
kalan bölüme ait 3. etap 1/1000 ölçekli uyg. İmar planına; 5 pafta, 20006, 317, 17470, 19985, 19740,
19449, 312, 311, 21212, 17256, 330 parsel sayılı yerlere itiraz hk.
(İmar ve Hukuk Komisyonlarının 2014 / 21 sayılı müşterek raporu)
4- 15.02.2013 onanlı, Üniversite mah. ve Firuzköy bulvarına cepheli alanlarda Firuzköy Mah.
kalan bölüme ait 3. etap 1/1000 ölçekli uyg. İmar planına; 7 pafta, 6206, 6148, 2618, 2619, 2620,
2616, 6210, 2651 parsel sayılı yerlere itiraz hk.
(İmar ve Hukuk Komisyonlarının 2014 / 22 sayılı müşterek raporu)
5- 15.02.2013 onanlı, Üniversite mah. ve Firuzköy bulvarına cepheli alanlarda Firuzköy Mah.
kalan bölüme ait 3. etap 1/1000 ölçekli uyg. İmar planına; 5 pafta, 6092, 6023 parsel sayılı yerlere;
8 pafta, 2039, 2040, 1757, 6222, 2063, 2074, 2075, 6240, 1726, 2044, 2076, 6134, 2775, 5968, 5978
parsel sayılı yerlere itiraz hk.
(İmar ve Hukuk Komisyonlarının 2014 / 23 sayılı müşterek raporu)
6- 15.02.2013 onanlı, Üniversite mah. ve Firuzköy bulvarına cepheli alanlarda Firuzköy Mah.
kalan bölüme ait 3. etap 1/1000 ölçekli uyg. İmar planına; 8 pafta, 1748, 6177 parsel sayılı yerlere
itiraz hk.
(İmar ve Hukuk Komisyonlarının 2014 / 24 sayılı müşterek raporu)
7- 15.02.2013 onanlı, Üniversite mah. ve Firuzköy bulvarına cepheli alanlarda Firuzköy Mah.
kalan bölüme ait 3. etap 1/1000 ölçekli uyg. İmar planına; 5 pafta, 437, 461, 16998, 20384, 20995,
19447, 20808, 20349 parsel sayılı yerlere itiraz hk.
(İmar ve Hukuk Komisyonlarının 2014 / 25 sayılı müşterek raporu)
8- 15.02.2013 onanlı, Üniversite mah. ve Firuzköy bulvarına cepheli alanlarda Firuzköy Mah.
kalan bölüme ait 3. etap 1/1000 ölçekli uyg. İmar planına; 5 pafta, 14064, 287, 19851, parsel sayılı;
1 pafta, 21714 parsel sayılı; 2 pafta, 14409 parsel sayılı yerlere itiraz hk.
(İmar ve Hukuk Komisyonlarının 2014 / 26 sayılı müşterek raporu)
9- 15.02.2013 onanlı, Üniversite mah. ve Firuzköy bulvarına cepheli alanlarda Firuzköy Mah.
kalan bölüme ait 3. etap 1/1000 ölçekli uyg. İmar planına; 5 pafta, 6056, 6059, parsel sayılı; 243DO
pafta, 307 ada, 10 parsel sayılı; 243DO2b pafta, 313 ada, 12 parsel sayılı yerlere itiraz hk
(İmar ve Hukuk Komisyonlarının 2014 / 27 sayılı müşterek raporu)
10- 15.02.2013 onanlı, Üniversite mah. ve Firuzköy bulvarına cepheli alanlarda Firuzköy Mah.
kalan bölüme ait 3. etap 1/1000 ölçekli uyg. İmar planına; 5 pafta, 19907, 11748, 288, 21980 parsel
sayılı yerlere itiraz hk.
(İmar ve Hukuk Komisyonlarının 2014 / 28 sayılı müşterek raporu)
11- 15.02.2013 onanlı, Üniversite mah. ve Firuzköy bulvarına cepheli alanlarda Firuzköy Mah.
kalan bölüme ait 3. etap 1/1000 ölçekli uyg. İmar planına; 5 pafta, 19812, 462, 20541 parsel sayılı
yerlere itiraz hk.
(İmar ve Hukuk Komisyonlarının 2014 / 29 sayılı müşterek raporu)
12- 2015 Yılı Hakkı- Huzur Ücreti
(Yazı İşleri Müd. 637664 sayılı yazısı)
13- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Ödenek Aktarımı
(Sosyal Yardım İşleri Müd. 638109 sayılı yazısı)
14- Sözleşmeli Personel Disiplin Yönergesi Revize Edilmesi
(İns. Kynk. Ve Eğtm. Müd. 637768 sayılı yazısı)
15- Boş Kadro Derece Değşikliği
(İns. Kynk. Ve Eğtm. Müd.. 637012 sayılı yazısı)
16- Belediyemize Ait 28/29 Pafta 22719 nolu Parselin Satışı.
(Emlak ve İstimlak Müd. 636268 sayılı yazısı)
17- 27.02.2013 onanlı Avcılar İlçesi Üniversite Mah. ve Firuzköy Bulvarına Cepheli Alanlarda
Firuzköy Mah. Kalan Bölüme Ait 3. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına; 8pafta,
6109 parsel; 1732parsel; 6201 sayılı yerlere itiraz hk.
(Plan ve Proje Müd. 551660 sayılı yazısı )
18- 22.02.2013 onanlı, Avcılar İlçesi Üniversite Mah. ve Firuzköy bulvarına cepheli alanlarda
Firuzköy Mah. Kalan Bölüme Ait 3. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına;
243
DO2b pafta 254 ada 36 parsel; 305 ada, 12 , 13 parsel; 306 ada, 14 parsel; 307 ada 12, 13, 14
parsel; 308 ada 3, 5, 6, 7, 9, 11 parsel; 5 pafta, 6066, 6050, 6020 parsel sayılı yerlere itiraz hk.
(Plan ve Proje Müd. 548759 sayılı yazısı)
19- 27.02.2013 onanlı, Avcılar İlçesi Üniversite Mah. ve Firuzköy bulvarına cepheli alanlarda
Firuzköy Mah. Kalan Bölüme Ait 3. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına;
243
DO2b pafta 308 ada 10 parsel; 8 pafta, 6230 parsel 5969 parsel, 6174 parsel, 6178 parsel;
1734 parsel, 1743 parsel, 1672 parsel; 1742 parsel; 313 ada, 13 parsel sayılı yerlere itiraz hk.
(Plan ve Proje Müd. 547269 sayılı yazısı)
20- 15.02.2013 onanlı, Avcılar İlçesi Firuzköy Mah. Köy Yerleşik Alanı ve Civarında Kalan
Bölüme Ait 4. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına; 244 DO 2c pafta 117 ada 3, 4
parsel; 258 ada, 3 parsel; 271 ada, 1 parsel; 1561 parsel; 2023 parsel sayılı yerlere itiraz hk.
(Plan ve Proje Müd. 544603 sayılı yazısı)
21- Bathonea Yapı A.Ş nin Sermaye Artırımı Hk.
( Mali Hiz. Müd. 637111 sayılı yazısı )
22- 2015 Yılı Performans Programı.
(Mali Hiz. Müd. 636904 sayılı yazısı)
23- 2015 Yılı Bütçe
(Mali Hiz. Müd. 636908 sayılı yazısı)
24- BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Download

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü SAYI