Kurum Adı
Sıra
No
1
Aliağa Belediyesi
2
Bergama Belediyesi
Selçuk Belediyesi
Tire Belediyesi
Torbalı Belediyesi
80
80
4
Turabey Mahallesi 807 Ada 13 Parsel Kamulaştırılması İşi
80
5
Turabey Mahallesi 807 Ada 14 Parsel Kamulaştırılması İşi
80
6
Bazalika (Kızılhavlu) Kuzey Kısmı Restorasyonu İşi
80
7
Eski Askerlik Şubesi Rölöve, Restütisyon, Restorasyon, İnşaat, Makine ve Elektrik
Projeleri Çizimi
80
8
Yukarı Mah. Kilise Mevkii, 37 Ada 49
Kamulaştırılması
80
9
Koruma Amaçlı İmar Planı
80
10
60 Ada 39 Parselde Yeralan Tarihi Hamamın Kamulaştırılması
80
11
155 Ada 3 Parselde Yeralan Tahtalı Camisi'nin Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon
İnşaat, Makine ve Elektrik Projeleri Çizimi
80
12
79 Ada, 1 Parsel Pekmezpazarı (Derviş Ağa) Camii Restorasyonu
80
13
Hamdi Dalan Sabun Müzesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat, Makine ve
Elektrik Projeleri Çizimi
80
14
Samancıoğlu Veli Camii Restorasyonu
80
15
16
Ödemiş Belediyesi
80
Selinos Çayı Çevresi Islahı, Rekreasyon Alanı ve Çevre Düzenleme ile Sokak
Sağlıklaştırma Projesi İşi
Kınık Belediyesi
Menderes Belediyesi
Ali Ağa Camii Haziresi ve Mezar Yapısının Rölöve , Restitüsyon, Restorasyon,
Statik, Peyzaj, Elektrik ve Mekanik Projeleri Çizimi
Balaban Paşa Camii ve Haziresi
Rölöve Restitüsyon, Restorasyon,
Statik,Peyzaj,Elektrik ve Mekanik Projeleri Çizimi
3
Kemalpaşa Belediyesi
Konak Belediyesi
%
Oranı
Proje Adı
Parselde Yeralan Tescilli Yapının
Yıkık Minare Camii Rölöve, Restitüsyon İnşaat, Elektrik, Mekanik ve Çevre
Düzenleme Projelerinin çizimi
Menderes Kasımpaşa Camiisinin Rölöve, ,Restitüsyon İnşaat, Elektrik, Mekanik
ve Çevre Düzenleme Projelerinin çizimi
80
80
17
17 Pafta, 121 Ada, 40 Parsel Tescilli Yapı Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon
Projeleri Çizimi
80
18
29 Pafta, 129 Adada bulunan Köprücühan Parsellerin
Restorasyon Projeleri Çizimi
80
19
Birgi Çınaraltı Meydanı Kentsel Tasarım Sokak Sağlıklaştırma Uygulaması
80
20
Şirince St. John Kilisesi Restorasyonu İşi
80
21
Yalınayak Hamamı Restorasyonu
80
22
396 Ada, 1 Parsel Narin Camii Restorasyonu
80
23
Yeniköy Camii Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Çizimi
80
Rölöve Restitüsyon ve
Download

Kurum Adı Sıra No Proje Adı % Oranı Aliağa Belediyesi 1 Ali Ağa