RAMAZANA ÖZEL CAMİ BİLGİLERİ
EK-2
Cami Adı:
Evet
Hayır
Müştemilatında her gün iftar verilir mi?
İtikafa izin verilir mi?
Kadir gecesinde sabaha kadar açık mı?
Mukabele okunur mu?
Mukabele Okuyacak Görevliler
Adı Soyadı
Hangi Vakitlerde Okuyor
Sicil No
Sabah
Öğleden
Öğleden
İkindiden
İkindiden
Önce
Sonra
Önce
Sonra
1
2
3
Mahya asılır mı?
Asılacak Mahya Metinleri
1
2
3
Sakal-ı şerif ziyareti yapılacak mı?
Tarihi
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
1
2
3
Hatimle teravih namazı kılınır mı?
Hatimle Teravih Namazı Kıldıracak Personelin
Adı Soyadı
Sicil No
1
2
3
Cami Görevlisinin
Adı Soyadı:
Tarih ve İmza:
ÖNEMLİ NOTLAR :
1 FORM YURTİÇİNDE İLÇE MÜFTÜSÜ, YURTDIŞLINDA MÜŞAVİR / ATAŞE İLE İSTİŞARE EDİLDİKTEN SONRA DOLDURULACAKTIR.
2 BU FORM CAMİ GÖREVLİLERİ TARAFINDAN DOLDURULACAK VE MÜFTÜLÜKTEKİ / ATAŞELİKTEKİ DHYS SORUMLUSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
3 DHYS SORUMLUSU, FORMDAKİ BİLGİLERİ TALİMATTA BELİRTİLEN TARİHLER ARASINDA DHYS ÜZERİNDEKİ "RAMAZANA ÖZEL CAMİ BİLGİLERİ" EKRANINA KAYDEDECEKTİR.
4 BU FORM MÜFTÜLÜKTE / ATAŞELİKTE MUHAFAZA EDİLECEK HİÇBİR YERE GÖNDERİLMEYECEKTİR.
1
Download

1 2 3 1 2 3 Tarihi 1 2 3 1 2 3 Cami Görevlisinin Adı Soyadı