DENKLİK BELGESİ ALACAKLAR İÇİN BAŞVURU FORMU
1. Öğrencinin adı ve soyadı:
2. Baba adı:
3. Doğum yeri ve tarihi (gün-ay-yıl):
4. Başvuruda bulunanın öğrenciye yakınlığı:
5. Yurt dışında öğrenim gördüğü ülke :
6. Öğrenci bu ülkeye gitmeden önce Türkiye’de öğrenim gördü mü?
Evet …… Hayır…….
Cevabınız evet ise, adı geçenin son olarak bitirdiği okul veya ayrıldığı
okul ve sınıfı:
8. Yurt dışında okuduğu okullar: Süresi (Yıl olarak):
a)
b)
c)
d)
9. Daha önce denklik belgesi alınmıs ise :
a. Denklik belgesini veren kurum:
b. Denklik belgesinin tarihi ve sayısı: .../.../..... –…………
Yukarıda yazdığım bilgilerin ve ekte sunduğum belgelerin doğru olduğunu,
bunların yanlış olması hâlinde sorumluluğun bana ait olacağını beyan ve arz
ederim.
Adres :
İmza :
Adı Soyadı :
(Basvuruda Bulunanın)
Tel.:
E-Posta:…………………. @......................
EKLER:
EK–1)ÖGRENCİ KARNESİ
EK–2)
Download

türkçe denklik