Thomson Reuters Web Of Science Atıf Veri Tabanlarında (SCI, SSCI, AHCI) İndekslenmekte Olan
Türkiye Adresli Bilimsel Dergiler
ISSN
Yayın
Sayısı
Atıf
Sayısı
Etki Değeri
Ortalaması*
1 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica
1017-995X
526
676
1.29
2 Adalya
1301-2746
152
105
0,69
3 Amme İdaresi Dergisi
1300-1795
183
26
0,14
1302-8723
1469
1535
1,04
5 Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal of Psychiatry
1302-6631
358
204
0.57
6 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
1300-0861
359
213
0,59
7 Atmospheric Pollution Research
1309-1042
248
472
1.90
8 Balkan Medical Journal
2146-3123
602
156
0,26
9 Belleten
0041-4255
162
3
0,02
10 Bilig
1301-0549
300
17
0,06
11 Diagnostic and Interventional Radiology
1305-3825
496
1548
3,12
12 Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research 1302-597X
399
181
0,45
13 Eğitim ve Bilim-Education and Science
1300-1337
539
404
0,75
1305-8282
232
306
1,32
1300-1361
309
570
1,84
1305-8223
70
58
0,83
17 Experimental and Clinical Transplantation
1304-0855
535
947
1,77
18 Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics
1303-5010
386
410
1,06
Dergi Adı
4
14
Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal of
Cardiology
Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi-Joint Diseases and Related
Surgery
15 Ekoloji
16
Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology
Education
19
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-Hacettepe
University Journal of Education
1300-5340
642
457
0,71
20
Isı Bilimi ve Teknigi Dergisi-Journal of Thermal Science and
Technology
1300-3615
158
127
0,80
1300-610X
268
133
0,50
21 İktisat İşletme ve Finans
22
Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology
(JCRPE)
1308-5735
23 Journal of International Advanced Otology
1308-7649
410
140
0,34
24 Journal of Neurological Sciences-Turkish
1302-1664
519
120
0,23
25 Journal of Sports Science and Medicine
1303-2968
969
4005
4,13
26 Journal of the Entomological Research Society
1302-0250
190
145
0,76
Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi
1304-4915
University
591
379
0,64
1300-6045
1224
1221
1,00
1017-7833
286
187
0,65
30 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
1303-0485
625
225
0,36
31 METU Journal of the Faculty of Architecture
0258-5316
164
57
0,35
32 Mikrobiyoloji Bulteni
0374-9096
588
851
1,45
33 Milli Folklor
1300-3984
533
22
0,04
34 NeuroQuantology
1303-5150
409
524
1,28
35 New Perspectives on Turkey
1305-3299
175
95
0,54
36 Nobel Medicus
1305-2381
365
58
0,16
37 Nöropsikiyatri Arşivi-Archives of Neuropsychiatry
1300-0667
380
117
0,31
38 OLBA
1301-7667
78
26
0,33
39 Records of Natural Products
1307-6167
257
687
2,67
40 Tarım Bilimleri Dergisi
1300-7580
309
252
0,82
41 Teknik Dergi
1300-3453
149
48
0,32
42 Tekstil ve Konfeksiyon
1300-3356
352
224
0,64
43 Turkish Journal of Agriculture and Forestry
1300-011X
501
1095
2,19
44 Turkish Journal of Biochemistry-Türk Biyokimya Dergisi
0250-4685
389
265
0,68
45 Turkish Journal of Biology
1300-0152
447
969
2,17
46 Turkish Journal of Botany
1300-008X
260
639
2,46
47 Turkish Journal of Chemistry
1300-0527
1436
7533
5,25
48 Turkish Journal of Earth Sciences
1300-0985
338
1887
5,58
1300-0632
528
441
0,84
50 Turkish Journal of Field Crops
1301-1111
182
199
1,09
51 Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
1303-2712
451
612
1,36
52 Turkish Journal of Gastroenterology
1300-4948
785
929
1,18
27
28 Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
29
49
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical
Psychopharmacology
Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer
Sciences
53 Turkish Journal of Geriatrics/Türk Geriatri Dergisi
1304-2947
389
116
0,30
54 Turkish Journal of Hematology
1300-7777
439
176
0,40
55 Turkish Journal of Mathematics
1300-0098
288
253
0,88
56 Turkish Journal of Medical Sciences
1300-0144
1099
1136
1,03
57 Turkish Journal of Pediatrics
0041-4301
2103
5836
2,78
58 Turkish Journal of Rheumatology
1309-0291
265
107
0.4
59 Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences
1300-0128
2167
5769
2,66
60 Turkish Journal of Zoology
1300-0179
547
707
1,29
61 Turkish Neurosurgery
1019-5149
817
1175
1,44
1301-5680
793
137
0,17
63 Türk Psikiyatri Dergisi
1300-2163
399
1036
2,60
64 Türk Psikoloji Dergisi
1300-4433
235
756
3.22
TÜRKDERM-Archives of the Turkish Dermatology and
Venerology
1019-214X
344
85
0,25
66 Türkiye Entomoloji Dergisi-Turkish Journal of Entomology
1010-6960
227
134
0,59
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi-Turkish Journal
1302-0234
of Physical Medicine and Rehabilitation
336
84
0,25
1306-133X
290
136
0,47
1306-696X
738
761
1,03
1304-7310
173
44
0,25
62
65
67
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of
Thoracic and Cardiovascular Surgery
68 UHOD-Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi
69
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal of
Trauma & Emergency Surgery
70 Uluslararası İlişkiler-International Relations
Not: Haziran 2014 itibari ile Thomson Reuters WOS' da indekslenen TR adresli dergi listesidir.
*Etki değeri ortalaması; atıf sayısı/yayın sayısı olarak hesaplanmıştır.
Güncelleme Tarihi : Haziran 2014
Download

Dergi Adı ISSN 1 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 1017