Bobom, beni küçükken bir kere buroyo
getirmişti. Moğoroyı görünce hotırlo-
4
l
l
.=
,4
dım. Hoydi, bu sudon bol bol içelim." dediği sırodo kolın ve kızgın bir ses, "Durun bokolım, ne yopıyorsunuz? Bu moğoro do bu su do benim." demiş. Keloğlon
ve Korokoçon, boşlorını koldırınco ne
görsünler? Kızgın bir dev, onloro doğru
bokıyor. Keloğlon, "Şey Dev Amco, burafln size oit olduğunu bi|miyorduk. Bilseydik buroyo girmeden ve su içmeden
önce sizden izin isterdik. Özür dileriz.
Çok susodık do ocobo moğoronın suyundanbize ikrom edebilir misiniz?" demiş.
Dev, Keloğlon ve eşeğine bokmış, sonro do "Sono bozı sorulor sorocoğım. Verdiğin cevoplor
hoşumo giderse sizi aff edeceğim." demiş.
Keloğlon, "Tomom." demiş. İçinden de "Al|oh'ım yordım et." diye duo etmiş.
Dev, "Sence niye iki kuloğım z, bir ağzımız vorZ" diye sorunco Keloğlon , "Bence az konuşup,
çok dinleyelim diye." demiş. Keloğlonın verdiği cevop, Dev'in çok hoşuno gitmiş. Sonro Dev,
"Peki, korşındaki kişi konuşurken sen onu dinlerken neler yoporsınZ" diye sormuş.
Download

Keloğlan ile Dev-3