BASIN BÜLTENİ
7 MAYIS 2014
ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ KOBİ’LERE ANLATILDI
BTSO BAŞKAN VEKİLİ İSMAİL KUŞ:
“HER 100 DOLARIN 22 DOLARINI ENERJİYE HARCADIK”
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Vekili İsmail Kuş, Türkiye’nin 2013 yılında ithalat için
ödediği her 100 doların yaklaşık 22 dolarını enerjiye harcadığını söyledi.
KOSGEB ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile birlikte yürütülen ‘KOBİ’lerde Enerji Verimliliği
Projesi’nin lansman toplantısı, Hilton Otel’de gerçekleştirildi. Programda konuşan BTSO Başkan Vekili
İsmail Kuş, ülke olarak geçtiğimiz sene ithalat için ödenen her 100 doların yaklaşık 22 dolarını enerjiye
kullanıldığını ifade etti. BTSO olarak Bursa’nın ve Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda bir
taraftan şirketlerde sürdürülebilir büyümeyi sağlamaya çalışırken, diğer yandan da ‘Yeşil Büyüme
Projesi’ ile verimlilik ve çevre faktörlerini ön planta tutan çalışmalara imza attıklarını kaydeden İsmail
Kuş, “Enerji sektörü ülkemiz için stratejik bir sektör. Sürdürülebilir kalkınmanın temel şartı, rekabetçi
yapımızı ve gücümüzü koruyabilmektir. Bunun için de enerjji verimliliği büyük önem taşımaktadır.
Yeşil Büyüme Projemiz kapsamında Bursa’da Enerji Ajansı kurulmasını hedefliyoruz. Alternatif enerji
kaynaklarından daha fazla yararlanmak için rüzgar tribünleri konusunda kümelenme çalışması
başlatılması yine stratejik adımlarımızdan biri olacak” dedi.
ENERJİ VERİMLİLİĞİ MERKEZİ
1 milyon 250 bin TL bütçeyle hayata geçecek Enerji Verimliliği Merkezi Projesi’nin yeşil büyüme
temelli iş modelini firmalara uyarlamak adına önemli bir adım olduğunu söyleyen İsmail Kuş, “Bu
projemiz için BEBKA’dan da mali destek almaya hak kazandık. Böylece ekonomimizin dinamik gücü
KOBİ’lerimize liderlik etmek için KOSGEB ortaklığında gerçekleştirdiğimiz projelere bir yenisini daha
eklemiş oluyoruz. KOBİ’lerimizin üretim ve hizmetlerinde verimliliği artırmalarının yanında, ülkemizin
enerji politikaları açısından büyük değer taşıyan bir çalışmanın startını da veriyoruz” diye konuştu.
SANAYİ DEVRİMİNDEN SONRA EN BÜYÜK DÖNÜŞÜM
KOSGEB Başkan Yardımcısı Tuna Şahin, son yıllarda dünyanın enerji maliyetleri, arz güvenliğinde
karşılaşılan sorunlar, küresel ısınma ve çevre felaketlerinden kaynaklanan bir paradigma değişikliğine
gittiğine işaret etti. Tuna Şahin, şöyle konuştu: “Bu değişimle birlikte yeni teknolojilerin gelişmesine
ve verimlilik odaklı anlayışların belirlenmesine dayalı yeni bir kalkınma anlayışı da dünya gündemine
geldi. Bu paradigma, sanayi devriminden sonra pek çok uzman tarafından en büyük dönüşüm olarak
yorumlanıyor. Yeni bir ekonomik dalga olarak tarif edilen süreçte, ülkemizin geç kalmadan yerini
alması hayati önem taşımaktadır”.
2030’A KADAR ENERJİ TÜKETİMİ 2 KAT ARTACAK
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
NOT: Cevaplarda tarih ve dosya işareti ile yazı numarasının aynen yazılması rica olunur.
BASIN BÜLTENİ
KOSGEB Bursa Müdürü Ahmet Akdağ, kurumun KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği
çerçevesinde hazırlanan desteklerden birisinin enerji verimliliği olduğunu söyledi. Akdağ, işletmelerin
bu kapsamda alacakları ‘Ön ve Detaylı Etüt’, ‘Verimlilik Artırıcı Proje için Danışmanlık’ ve ‘Enerji
Yöneticisi Eğitimi’ giderlerinin 30 bin TL’ye kadar kısmının kurum tarafından desteklendiğini dile
getirdi. Akdağ, “Bununla da sınırlı kalmayan KOSGEB, Enerji Verimliliği Kanunu’nun verdiği görevler
doğrultusunda ulusal ve uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yeni çalışmalar
başlatmıştır. Bu çerçevede; KOBİ’lerde enerji verimliliği çalışmalarının yaygınlaştırılması, israfının
önlenmesi ve enerji maliyetlerinin KOBİ’ler ve ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi için Fransız
Kalkınma Ajansı (AFD) işbirliği ile “Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji Verimliliği Projesi: KOBİENVER’
uygulamasını hayata geçirdik” dedi.
Fransız Kalkınma Ajansı Türkiye Proje Koordinatörü Eda Başgül, kalkınma ajansının 90 ayrı ülkede
faaliyet gösterdiğini anlatarak, Türkiye’deki KOBİ’lere ve kurumlara 2004 yılından bu yana 1 milyar
Euro’nun üzerinde finansman desteği verdiklerini açıkladı.
Konuşmaların ardından KOSGEB Proje Koordinatörü Pınar Işın, KOBİENVER Projesi’nin sunumunu
gerçekleştirdi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
NOT: Cevaplarda tarih ve dosya işareti ile yazı numarasının aynen yazılması rica olunur.
Download

basın bülteni - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası