DergiPark Aktarım Süreci
Hüseyin AKÇAY
Ulakbim DergiPark Teknik Destek Ekibi
DergiPark Açık Dergi Sistemleri Eğitim
Toplantısı
29 Mayıs 2014
İçerik
1. Aktarım Sürecine Genel Bakış
2. ADS Kullanan Dergilerin Aktarımı
3. Arşiv Aktarımı
4. Aktarımlar Sırasında Yaşanan Aksaklıklar
5. Aktarım Sonrası İşlemler
6. Aktarımın Uzun Sürmesine Neden Olan Faktörler
7. Genel İstatistikler
8. Hatırlatmalar
Açık Dergi Sistemleri Eğitim Toplantısı
29.05.2014
2
Aktarım Sürecine Genel Bakış
Açık Dergi Sistemleri Eğitim Toplantısı
29.05.2014
3
ADS Kullanan
Dergilerin Aktarımı
 Dergi dosyalarından ve veritabanının sql biçiminde
yedeğinden oluşan test verisi istenir.
 Gelen veri güncel ADS sürümüne yükseltilerek olası
sorunlar tespit edilip çözülür.
 Güncel aktarım verisi istenir.
 Aktarım süresince veri kaybı yaşanmaması için önlem
alınması tavsiye edilir.
 Gelen veri hızlı bir şekilde aktarılır.
Açık Dergi Sistemleri Eğitim Toplantısı
29.05.2014
4
ADS Kullanan Dergilerin Aktarımı
Aktarım öncesi dergi görünümü
Açık Dergi Sistemleri Eğitim Toplantısı
29.05.2014
5
ADS Kullanan Dergilerin Aktarımı
Aktarım sonrası dergi görünümü
Açık Dergi Sistemleri Eğitim Toplantısı
29.05.2014
6
ADS Kullanmayan
Dergilerin Aktarımı
 Aktarım listesindeki sırası gelen derginin web
sayfasından veya dergi tarafından sağlanacak
veriler sistematik bir biçimde alınır.
 Alınan veri test edilip, olası düzenleme işlemlerinden
sonra aktarılır.
Açık Dergi Sistemleri Eğitim Toplantısı
29.05.2014
7
ADS Kullanmayan Dergilerin Aktarımı
Aktarım öncesi görünüm
Açık Dergi Sistemleri Eğitim Toplantısı
29.05.2014
8
ADS Kullanmayan Dergilerin Aktarımı
Aktarım sonrası görünüm - Türkçe
Açık Dergi Sistemleri Eğitim Toplantısı
29.05.2014
9
ADS Kullanmayan Dergilerin Aktarımı
Aktarım sonrası görünüm - İngilizce
Açık Dergi Sistemleri Eğitim Toplantısı
29.05.2014
10
Yaşanan Aksaklıklar
Aktarılacak ADSdeki veritabanı hataları
Aktarılacak ADS’nin veritabanındaki hatalar, ADS’nin
güncellenmesi ve aktarılmasına engel olur. Bu tip hatalarda
veritabanındaki sorun giderilip, aktarım gerçekleştirilir.
Örnek hatalar:
• ADS veritabanı dışarıdan müdahaleye veya spama
maruz kalıp bozulmuş olması
• Birden fazla hakem alanları bulunması
• Yanlış hakem ve makale verileri
Açık Dergi Sistemleri Eğitim Toplantısı
29.05.2014
11
Yaşanan Aksaklıklar
Dosya Erişim Sorunları
• ADS dergilerinde, dosyalar ADS dosya standartından
farklı bir şekilde yüklenmişse aktarıldıktan sonra
görüntülenemeyebilir. Aktarım tamamlandıktan sonra
böyle hatalar düzeltilir.
• Web aktarımı yapılan dergilerde ise, aktarılacak
makalelerin dosyalarına erişilemeyebilir. Böyle sorunlarda
dergi yetkilisine sorun bildirilip çözüm aranır.
Açık Dergi Sistemleri Eğitim Toplantısı
29.05.2014
12
Yaşanan Aksaklıklar
Türkçe Karakter Sorunları
• Aktarılacak dergilerde yaşanan Türkçe karakter
problemleri test aşamasında tespit edilip
düzeltildikten sonra aktarılır.
Açık Dergi Sistemleri Eğitim Toplantısı
29.05.2014
13
Yaşanan Aksaklıklar
Örnek Türkçe karakter problemi ve düzeltilmiş hali
Açık Dergi Sistemleri Eğitim Toplantısı
29.05.2014
14
Aktarımın Uzun Sürmesine
Neden Olan Faktörler
 Teknik Personel İletişimi
 ADS Test verisi ya da ADS ktarım Verisinin teknik ekibe
ulaştırılmasında gecikmeler
 Sistematik olmayan veriler
 Aktarılacak derginin websitesindeki erişim
problemleri
 Sayfa kaynağındaki düzensizlikler
Açık Dergi Sistemleri Eğitim Toplantısı
29.05.2014
15
Aktarım Sonrası İşlemler
 Dergi yöneticisi bilgilendirilir.
 Yönlendirme işlemine dergi yöneticisi tarafından
karar verilir.
 ADS derginin aktarımından sonra, giriş bilgileri
değiştirilen kullanıcılara geçici giriş bilgilerini de
içeren bir bilgilendirme maili gönderilir.
 DOI kaydı olan dergilerin DOI bilgileri güncellenir.
Açık Dergi Sistemleri Eğitim Toplantısı
29.05.2014
16
Genel İstatistikler
Erişilebilir Aktarımı Tamamlanan Dergi Sayısı
(238)
Daha önceden ADS
kullanıp DergiPark'ta
devam eden (149)
17%
20%
63%
Açık Dergi Sistemleri Eğitim Toplantısı
Henüz süreçlerini ADS
üzerinden yönetmeyip
sadece arşiv aktarımı
yapan dergi sayısı (49)
Yayım hayatına yeni
başlayan dergi (40)
29.05.2014
17
Genel İstatistikler
Aktarım Yapılacak Dergiler
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Aktarım Bekleyen Dergi (78)
Açık Dergi Sistemleri Eğitim Toplantısı
Yeni Başvuru (28)
29.05.2014
18
Hatırlatmalar
• Derginizi kullanacağınız adresi belirleyin
• http://dergipark.ulakbim.gov.tr/marucog
• http://tuhed.org
• http://dergi.cumhuriyet.edu.tr
Açık Dergi Sistemleri Eğitim Toplantısı
29.05.2014
19
Hatırlatmalar
• İdari izinlerin tam ve bizimle iletişime geçilmeden
tamamlanması aktarım sürecini hızlandırır
• Teknik personelin bize yardımcı olması aktarım
sürecini hızlandırır
• Yaz döneminde iletişim sıkıntısı olabilir
• Dergi yöneticisi ve editör bilgilerinin güncelliği
önemli
Açık Dergi Sistemleri Eğitim Toplantısı
29.05.2014
20
Teşekkürler
[email protected]
Açık Dergi Sistemleri Eğitim Toplantısı
29.05.2014
21
Download

DergiPark Aktarım Süreci