PROTOKOL
ElanS Agrk Cezaevi iqyurdu Mtidtirlti[ti bahgesindebulunan ve
yiiklenicisi Aggro[lu Restaurantolan lokantadaverilen her ttirl{i
hizmetten(Yemek, igecekvs.) Adliye Personeli,Cezaevipersoneli,
ilge Adliyelerinde gdrev yapan personellerininve birinci derece
bakmaklaytiktimlti bulunan kiqilerinin gtinlrik, dti[tin ve niqan vs.
gibi toplantrlardahil olmak izere aga[rdabelirtilen tiim igecekler,
ttim yemeklerdahil % 30 rskontoyapaca}rmrzttaahhtitederekigbu
protokolimzaaltrnaahnmrqtrr.
27l08l20l4
ORBALAR
I
1
[',
l
J
a
a
L] _
Lt_
i5
6.00TL.
5 . 0 0T L .
5 . 0 0T L .
_l l A
$qtogluqorba
_
F- -l
[__]
v r
Fzogelinqorba
jgehriyeqorbasr
F '
! . _
5 . 0 0T L .
]Mercimekgorbasr
rEristecorbasl
5 . 0 0T L .
5.00Tt..
5 . 0 0T L .
Dorqlg! qglbasr
YoEur-th-r
drivmegorbasr
_l
7.00TL.
7 . 0 0T L .
_ 7.00TL.
2.00rL.
t--
lt-__
I1
t :)
J
4
I
6
7
8
9
10
ll
---ANA
I Patllcanl<ebabr
qiftlik kebabr
zmir kcifte
J(ryma tava
Macarkcifte
Kuzu srive
Etli patates
Patlrcanmusakka
Tavuk sote
Tavukfr
Tavuk p-ii
7n
a
l
_ __l
YEMEKLEF
9.00TI_.
9.00TL
9.00Tr
9 . 0 0T L
9.00TL
1 0 . 0 0T L .
7 . 0 0T L .
8.00TL
__
8.00TL.
e.00TL.
//z'
I
I
t2
l3
T4
9.00TL.
7.00TL.
7.00TL.
tttr tavuk
Gtiveqtenohut
Griveqtekuru lasulye
FIRIN YEMEKLERI
t4
l5
Kuzu tandrr
Incik biirvan
l6
Dana pirzola
l7
Kavunna
Kuzu Pirzola
18
t9
20
21
22
z)
24
25
26
27
28
29
30
3l
6 . 0 0T L
5 . 0 0T L
5 . 0 0T L
4.00TL
5 . 0 0T L .
5 . 0 0T L
5 . 0 0T L .
3 . 0 0T L .
4.00TL
2.00TL.
0 . 0 0T L .
2.00TL
2.00TL
5 . 0 0T L .
3 . 0 0T L
12.0T
0L
10.0T
0L
9.00Tt,.
Kuzu incik kapama
Gerdankebabr
Hrinkar begendi
Elbasantava
Qomlekkebabr
Karnryarrk
Saraykebabr
Tas kebabr
Kafrt kebabr
Lahmacun
Kuqbagrlr
pida
Krymahpide
Kaqarhpide
qst€uryleYr
PILAVLAR
3 . 0 0T L .
3 . 0 0T L .
Pirincoilavr
hriyepilavr
4.00TL.
SALTALAR
..,
J I
38
39
40
41
TATLILAR
Aqgrofluspecialtath
Irmik tathsr
Qrtrrkabaktathsr
Incir tathsr
Ceviztathsr
6 . 0 0T L .
5.00TL
6.00TL
8.00TL
8 . 0 0T L .
r\IehtaetftWW
' 'r.sl/tlidilrLi
. \-, v
-.,
t.l
,/
- - /
.
1
<
l;' t,/
I r "
rt./
-'
AYAK
42
43
44
45
46
47
48
ST
Ekmek arastkofte
Ekmek araslsucuk
Adana diiriim
Ciser dririim
Kugbaqrdiirtim
Tavuk sis diiriim
Kofte diirtim
MEHMET BU;LTJT
,,,,ir...
,
f.
:
'l
FIYAT LISTESI
6.00TL.
6.00TL.
8.00TL.
8.00TL.
8 . 0 0T L . .
8.00TL
8.00TL.
YUKLENICI' \ - : .
(
.' .1.,
ADLIYE IDARLISLMR.
M UDURU
'i't"'"
!
I
t,
"
)
\!
I
i ! '
'
;
'
- r l1
, I
. t
/
/
I
/.
Download

PROTOKOL