İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2014 Yılına Yönelik Mali Destek Çağrısı
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2014 yılına yönelik mali destek çağrısını
yayımlamıştır. 2014 Mali Destek Programları kapsamında toplam 100.000.000 TL
tutarında olan destekler 7 ana program altında toplanmış olup, dağılımı ve başvuru
tarihleri aşağıdaki gibidir. Üniversiteler ve birimleri* 2 ve 5. Program dışında kalan
tüm programlara başvurabilmektedirler.
Program
bütçesi
Program adı
(TL)
Proje başına
asgariazami destek
tutarları
Azami
destek
oranı
Son
başvuru
tarihi
%90
17/02/2014
%50
18/02/2014
%90
18/02/2014
%90
19/02/2014
%50
20/02/2014
%90
20/02/2014
%90
21/02/2014
(TL)
1.Afetlere Hazırlık Mali Destek
Programı
ISTKA/2014/AFK
1. Verimli ve Temiz Enerji
Mali
Destek
Programı(İşletmeler)
200.000
10.000.000
1.000.000
200.000
10.000.000
500.000
ISTKA/2014/EVI
2. Verimli ve Temiz Enerji
Mali Destek Programı
ISTKA/2014/EVK
3. Çocuklar ve Gençler Mali
Destek Programı
ISTKA/2014/GEN
4. Küresel Turizm Merkezi
İstanbul
Mali Destek
Programı(İşletmeler)
200.000
10.000.000
1.500.000
200.000
25.000.000
1.000.000
200.000
10.000.000
500.000
ISTKA/2014/TMI
5. Küresel Turizm Merkezi
İstanbul
Mali Destek
Programı
200.000
10.000.000
1.000.000
ISTKA/2014/TMK
6. Yenilikçi İstanbul
Destek Programı
ISTKA/2014/YEN
Mali
200.000
25.000.000
1.500.000
İSTKA Çağrı Mevzuatına göre, başvuruların kurumsal olarak Rektörlük tarafından
yapılması gerekmekte olup, bir çağrı döneminde her birimden* en fazla 4 proje
başvurusu yapılabilmektedir. Üniversitemiz birimleri içinden dörder adetten fazla
proje önerisi geliştirilmesi durumunda, bir öndeğerlendirme yapılarak İSTKA’ya
gönderilecek önerilerin seçilmesi gerekli olacaktır. Bu değerlendirme, BAP
Komisyonu tarafından ve İSTKA Değerlendirme Kriterlerine göre aşağıdaki program
dahilinde yürütülecektir.
6 Şubat 2014 Perşembe
Rektör Yardımcılığına teslim
7 Şubat 2014 Cuma
BAP Komisyon Üyelerine teslim
14 Şubat 2014 Cuma
BAP Komisyonu Karar Toplantısı
17 Şubat 2014 Pazartesi
Önerilerin İSTKA’ya Gönderilmesi
30 Nisan 2014 Çarşamba
Sonuçların Açıklanması (Tahmini)
Bu sürecin etkin yürütülebilmesi için, elektronik proje önerilerinin en geç 6 Şubat
2014 Perşembe günü Saat 17:00’ye kadar Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lale
Akarun’a iletilmesini bilgilerinize sunarım.
Prof.Dr. Lale Akarun
Rektör Yardımcısı
------(*) Toplam başvuru sayısı ve desteklenecek proje sayısı hesabında,
Üniversitelere bağlı
Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar ya da
Enstitüler tarafından yapılan başvurularda söz konusu birim “Başvuru
Sahibi” olarak belirtilmediği takdirde başvuru Üniversite tarafından
yapılmış kabul edilecektir.
Download

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2014 Yılına Yönelik Mali Destek