SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu
İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU
Mal Alımı için ihale ilanı
Pehlivan Orman Ürünleri ve İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Sti. Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Öncelikli
Sektörler Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Vakıf Mahallesi Sanayi Caddesi No:24
Dursunbey / BALIKESIR’ de yürüttüğü Sermaye Yoğun Üretim Modelinin Benimsenerek “Endüstriyel
PVC Sarmal Kapı” Yenilikçi Ürününün Geliştirilmesi projesi için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı
planlamaktadır.
Bu ihale kapsamında aşağıdaki makine ekipmanlar alınacaktır.
Lot 1
1-Folyo Dilimleme Makinesi (1 Adet)
2- Profil Kaplama Makinesi (1 Adet)
Lot 2
1-Çoklu Delik Delme Makinesi (1 Adet)
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Vakıf Mahallesi
Sanayi Caddesi No:24 Dursunbey / BALIKESIR adresinden temin edilebilir veya www.pemo.com.tr ve
www.gmka.org.tr internet adreslerinden görülebilir.
Teklif teslimi için son tarih ve saati:
Lot 1 için 08.08.2014 Cuma Günü, saat 14.30
Lot 2 için 08.08.2014 Cuma Günü, saat 15.30
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.pemo.com.tr ve www.gmka.org.tr yayınlanacaktır.
Teklifler,
Lot 1 için 08.08.2014 Cuma Günü, saat 15.00
Lot 2 için 08.08.2014 Cuma Günü, saat 16.00
Vakıf Mahallesi Sanayi Caddesi No:24 Dursunbey / BALIKESIR adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.
Download

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu İLANLI USUL