filWaf,
t
:C O D IP:,
302 0
Cb
9 C) 7
ULUDA6- eNiVERSITES1
SOSYAL BILIMLER ENSTiTUSti
2013-2014 EG1TiM-4:56 RETiM YILI BAHAR YARIYILI BOTONLEME SINAV PROGRAMI OZELGESI
Programi
Anabilim Dalt /13111m Dal]
: [E] Yuksek Lisans
Doktora
: tsletme
/ Muhasebe Ve Denetim
Dersin
Dersin
Kodu
Dersin Ad'
Krd
Itiril
Stnav
Tarihi
Sway
Saati
Yrd. Doc. Dr. Stikr0 Dokur
11/06/2014
18:00
Seminer Salonu 1
Ogretim Oyesi
Ach Soyach
S tnavm Yeni
1MD5302 TOrkiye Finansal Raporlama Ve TOrklye Muhasebe
Standartlan
IMD5304 YOnetim Muhasebesi
Z
3
Z
3
3
Yrd. Doc. Dr. Orhan Bozkurt
11/06/2014
20:00
Seminer Salonu
IMD53 10 Kfilttirlerarasi YOnetim
S
3
3
Prof. Dr. Ibrahim Canbolat
12/06/2014
18:00
Seminer Salonu 1
IMD5312 Sermaye Piyasalan S
3
3
Yrd. Doc. Dr. Musliim Basilgan
12/06/2014
20:00
Seminer Saloon 1
IMD53 16 Gretim Planlamast Ve Stoic- Kontrolii S
3
3
Yrd. Doc. Dr. F.Eren Belliktepe
13/06/2014
18:00
Seminer Salonu I
1MD5318 Sigona isletmeleri
S
3
3
Yrd. Doc. Dr. Zerrin RI-at
13/06/2014
20:00
Seminer Salonu
IMD532 0 Beni Dtizey Finansal Muhasebe
S
3
3
Yrd. Doc Dr. Orhan Bozkurt 16/06/2014
18 00
Seminer Salonu 1
IMD5324 Uluslararast Stratejik Yenetim
S
3
3
Yrd. Doc. Dr. Zen-in Firat
16/06/2014
20.00
Seminer Salonu 1
IMD5326 Tedarik Zinciri Ytinetimi
S
3
Yrd Doc. Dr. F.Eren Boltiktepe
17/06/2014
18 00
Seminer Salonu
Anabilim Dah Bastian'
(Unvan, Ad Soyad, Tarih, imza)
Yrd. Doc. Dr. Orhan Bozkurt
Enstitii Miidiirii
(Unvan, Ad Soyad, Tank, Imza)
Prof. Dr. Lale Karablyik
16.05.2014
RIT-FR-OID-75/00
Download

Muhasebe ve Denetim Bütünleme Sınavı