ICP-MS ve AAS FİYAT LİSTESİ
ANALİZ ADI
Metal analizi
LAB. ADI
Gıda Analizi
CİHAZ ADI
ICP-MS
AAS
ÜCRET
80TL/Metal
AÇIKLAMA
Her ilave metal için 80TL ilave
edilerek ücretlendirilir.
Çözümleme
İşlemi
Kimyasal
Analiz
MILESTONE
Mikro Dalga
80TL/Numune
Katı veya içerisinde katı partikül içeren
sıvı numunelerin uygun oranlarda
karıştırılmış anorganik asitlerle yüksek
sıcaklık ve basınçta parçalanarak analize
hazır hale getirilmesidir. Numune ile
ilgili
operatöre
gerekli
bilgiler
verilmelidir.
Download

ICP-MS ve AAS FİYAT LİSTESİ