BW 7000 TEKNİK İMALAT KATALOĞU
BW7000
1-
1.1 - 1.6
2-
2.1 - 2.2
3-
3.1 - 3.10
4-
4.1 - 4.5
5-
5.1 - 5.3
6-
6.1 - 6.8
7-
Lambri Kesme ve Takma
7
8-
8.1 - 8.2
9-
9
10-
Montaj Prensipleri
10
11-
Vida Tablosu
11.1 - 11.2
TD-2014-02
0.1
BW7000
BW7001
BW7011
65
BW7021
82
57
DS7004
DS7005
DS7006
DS7004
DS7005
DS7006
45
DS7004
DS7005
DS7006
42
58
BW6041
BW6011
84
60
60
60
104
DS6041
DS6042
DS6043
DS6004
DS6005
DS6006
58
BW6051
83
57
DS6001
DS6002
DS6003
DS7001
DS7002
DS7003
70
DS7001
DS7002
DS7003
70
70
DS7001
DS7002
DS7003
DS6041
DS6042
DS6043
63
TD-2014-02
1.1
BW7000
BW7205
BW7206
60
BW7208
36
DS7206
DS7207
DS7208
70
DS7206
DS7207
DS7208
60
50
29,3
12
100
BW7203
BW7207
BW7203
BW7204
100
70
24
20
61
36
61
DS7203
DS7204
DS7205
70
BW6031
34
63
BW7051
19,3
15,3
9,3
26,5
26,5
25,3
26,5
26,5
60
DS6034
DS6035
DS6036
35,3
BW7052
26,5
BW7053
DS6031
DS6032
DS6033
TD-2014-02
1.2
YARDIMCI MALZEMELER
TD-2014-02
BW7000
1.3
BW7000
70
4
20
35,3
BW7053
20
20
19,3
BW7052
24
20
15,3
BW7051
30
20
9,3
BW7050
TD-2014-02
1.4
CAM UYGULAMALARI
1,5
Ix = 0.64 cm 4
Iy = 1.16 cm4
1,5
27
DS7004
Ix = 1.21 cm 4
Iy = 1.28 cm4
DS6002
25
2
25
DS6004
DS6003
24
Ix = 1.05 cm 4
Iy = 1.39 cm4
1,5
Ix = 1.00 cm
Iy = 0.94 cm4
Ix = 1.87 cm 4
Iy = 1.98 cm4
Ix = 0.68 cm 4
Iy = 1.05 cm4
1,2
DS7006
2
24
Ix = 0.66 cm 4
Iy = 0.86 cm4
4
27
25
DS6001
24
2
Ix = 1.47 cm 4
Iy = 1.56 cm4
1,5
24
Ix = 1.03 cm 4
Iy = 1.80 cm4
DS7005
25
1,2
DS7003
25
27
26
Ix = 0.79 cm 4
Iy = 1.41 cm4
26
1,2
27
DS7002
26
27
DS7001
26
27
26
2
26
1,2
24
DS6005
4
Ix = 1.25 cm
Iy = 1.15 cm4
25
BW7000
24
DS6006
4
Ix = 1.55 cm
Iy = 1.48 cm4
TD-2014-02
1.5
DESTEK SACLARI
4
Ix = 1.42 cm
4
Iy = 2.93 cm
4
Ix = 1.75 cm
4
Iy = 3.63 cm
1,5
DS7206
4
Ix = 2.22 cm
4
Iy = 4.77 cm
50
50
1,2
4
1,5
4
61
2
61
DS7203
4
DS7208
Ix = 8.70 cm
4
Iy = 8.70 cm
61
1,2
61
Ix = 6.73 cm
4
Iy = 6.73 cm
Ix = 16.85 cm
4
Iy = 16.85 cm
2
DS7207
Ix = 5.48 cm
4
Iy = 5.48 cm
61
DS6043
61
4
14
DS6042
50
14
DS6041
2
1,5
1,2
14
52
30
52
30
52
30
BW7000
DS7204
4
Ix = 20.81 cm
4
Iy = 20.81 cm
DS7205
4
Ix = 27.12 cm
4
Iy = 27.12 cm
TD-2014-02
1.6
DESTEK SACLARI
ORTA KAYIT
- 142
- 194
- 166
- 218
- 76
- 176
- 228
- 180
- 242
- 100
- 190
- 252
- 204
- 152
- 52
- 42
- 66
- 90
- 194
- 142
- 218
- 166
- 42
- 20
-
- 242
- 180
ORTA KAYIT
- 66
- 44
- 68
- 90
-
+6
ORTA KAYIT
KASA
BW7000
Kasadan Kasaya Mesafe
- 152
- 126
-
- 142
- 116
-
- 142
- 116
-
-
-
- 128
- 102
-
- 118
- 92
-
- 118
- 92
-
-
-
2-1
TD-2014-02
TD-2014-02
2-2
BW7000
KKG
OOG
Kasadan
KOG
an
sad
Ka
KKG
ORTA KAYIT
ORTA KAYIT
KASADAN
KASAYA
KKG-69
2
KKG-313
2
KKG-417
2
KKG-313
2
KKG-417
2
KKG-333
2
KKG-437
2
KOG
KASADAN
O.KAYIDA
KOG-45
2
KOG-289
2
KOG-393
2
KOG-289
2
KOG-393
2
KOG-309
2
KOG-413
2
OOG
O.KAYITTAN
O.KAYIDA
OOG-21
2
OOG-265
2
OOG-369
2
OOG-265
2
OOG-369
2
OOG-285
2
OOG-389
2
OOY
KOY
KKY
kanada eklenir.
KASADAN
KASAYA
KASADAN
O.KAYIDA
O.KAYITTAN
O.KAYIDA
- 68
- 44
- 20
- 180
- 166
- 142
- 242
- 218
- 194
- 180
- 166
- 142
- 242
- 218
- 194
- 190
- 176
- 152
- 252
- 228
- 204
BW7000
BW7001
BW7001
BW7021
mesafe > 1300 ise
30
50
30
30
50
30
43
TD-2014-02
3.1
BW7000
3.9 x 16 YHB
16102
Dengeleme
BW7001
BW7021
B-10
3.9 x 16 YHB
16102
Not :
Su
Tahliye
Delikleri
BW7001
A-110
3.9 x 16 YHB
16102
TD-2014-02
3.2
BW7000
3.9 x 16 YHB
16102
Dengeleme
BW7021
BW7021
B-10
3.9 x 16 YHB
16102
Not :
Su
Tahliye
Delikleri
BW7021
3.9 x 16 YHB
16102
TD-2014-02
3.3
TD-2014-02
A-140
BW7011
3.9 x 16 YHB
16102
~~~
BW7000
3.4
Destek Sacla , Su Tahliye ve Ba n Dengeleme Kanalla
3.9 x 16 YHB
16102
B-10
BW7011
30
Kol Eksen Mesafesi ( KEM )
BW7000
BW7011
35
* Standart uygulamalarda,
Kol Eksen Mesafesi,
TD-2014-02
3.5
TD-2014-02
BW6041
3.9 x 16 YHB
16102
3.9 x 16 YHB
16102
~~~
A-200
BW7000
3.6
Destek Sacla , Su Tahliye ve Ba n Dengeleme Kanalla
B-10
BW6041
Kilitlemeli Pencere ve
Kol Eksen Mesafesi Kanat Orta Ekseni
Kol Eksen Mesafesi 1073
Kol Eksen Mesafesi 1073
BW7000
TD-2014-02
3.7
Kol Eksen Mesafesi 1073
101,5
14,5
92,5
BW7000
WC Kilidi 90 / 30
TD-2014-02
3.8
TD-2014-02
BW7000
3.9
Destek Sacla , Su Tahliye ve Ba n Dengeleme Kanalla
BW6051
3.9 x 16 YHB
16102
BW6051
~~~
A-200
3.9 x 16 YHB
16102
3.9 x 16 YHB
16102
BW6051
B-10
BW7001
Kol Eksen Mesafesi Kanat Orta Ekseni
Kol Eksen Mesafesi Kanat Orta Ekseni
Kol Eksen Mesafesi Kanat Orta Ekseni
Kol Eksen Mesafesi Kanat Orta Ekseni
BW7000
TD-2014-02
3.10
BW7000
Kaynak makina
alt plaka
6. Kaynak alt ve
plaka n n
7. Kaynak makina
n old
birbirine paralel olma sa anma d aksi takdirde seviye farkla
nca hava a
n n ok old
yerlerden uzak tutulma d .
abilir.
TD-2014-02
4.1
BW7000
TK7001
BW7001
TD-2014-02
4.2
BW7000
TK7011
BW7011
BW6011
BW6041
BW6051
TD-2014-02
4.3
BW7000
KT7001
BW7001
KT7011
TD-2014-02
4.4
BW7000
KT6011
KT6011
TD-2014-02
4.5
BW7000
OK7000
BW7011
BT7021
BW7001
BT7021
BW7021
BT7021
5.1
TD-2014-02
ORTA KAYIT HAZIRLAMA
5.2
BW7000
3,9*22 YHB
16105
3,9*22 YHB
16105
3,9*22 YHB
16105
M6X60
16114
TD-2014-02
ORTA KAYIT HAZIRLAMA
BW7000
5.3
TD-2014-02
ORTA KAYIT HAZIRLAMA
BW7000
~
3,9*22 YHB
16104
Kanat Kesim Boyu -80
3,9*22 YHB
16104
4,8X60
16110
4,8X60
16110
TD-2014-02
6.1
NYUM
UYGULAMASI
6.2
BW7000
L Kasa
10100
12115
10101
12116
BW6041
12115 / 12116
11102
13103
11111
TD-2014-02
A
6.3
BW7000
3.9x22 YHB
16104
3.9x22 YHB
16104
11101
11101
T Profili Kesim Boyu ( KG-60 )
Kanat Gen
70107
TD-2014-02
E KS
BW7000
3,9*22 YHB
16105
M6X60
16114
3,9*22 YHB
16105
3.9 x 22 YHB
16105
3,9*22 YHB
16105
BT7021
TD-2014-02
6.4
BW7000
Not :
BT7021
Kol Eksen Mesafesi
3,9*22 YHB
16105
3.9 x 22 YHB
16105
3,9*22 YHB
16105
3,9*22 YHB
16105
3,9*22 YHB
16105
3,9*22 YHB
16105
3,9*22 YHB
16105
TD-2014-02
6.5
BW7000
150
90102
14600
3.9x25 YHB
16112
250
Men
3.5mm matkapla delinir.
14600
M5 X 45
16113
150
14600
4.2 x 38 YHB
16107
90102
4.2 x 25 YHB
16106
Kn.Yks. < 1100
1101 < Kn.Yks. < 1400
1401 < Kn.Yks.
TD-2014-02
6.6
BW7000
250
90104
14600
Men
3.5mm matkapla delinir.
250
14600
14604
14605
14208
14600
14600
250
14602
14603
TD-2014-02
6.7
BW7000
D (mm)
500
580
680
780
880
A (mm)
75
80
85
90
95
B
B (mm)
A
8
10
Kanat
A
Kasa
Kasa
Kanat
23
39
980
100
17
TD-2014-02
6.8
BW7000
kesilir.
TD-2014-02
7
BW7000
A
A
verilmemelidir.
TD-2014-02
8.1
BW7000
Not :
TD-2014-02
8.2
9
BW7000
12104
12105
12106
12107
TD-2014-02
CAM TAKOZLAMA VE TAKOZ KULLANIM UYGULAMALARI
BW7000
Kod
16206
Kod
16207
TD-2014-02
10
BW7000
KODU
Orta K
Kanat
16102
3,9 X 16 YH
7000 Orta K
7000
Kanat
16104
3,9 X 22 YHB
16105
3,9 X 22 YH
16106
4,2 X 25 YH
16107
4,2 X 38 YH
16110
4,8 X 60 YHB
16112
3,9 X 25 YHB
16114
16212
M6X60 YSB
4,2 X 32 YHB
16206
16207
16115
3,9 X 32 YH
TD-2014-02
11.1
BW7000
KODU
16116
16117
4,2 X 32 YHB Plastik Vida
16118
4,2 X 38 YHB Plastik Vida
16119
4,2 X 45 YHB Plastik Vida
16113
M5 X 45 HB Vida
Pencere Kolu
TD-2014-02
11.2
Download

Teknik İmalat Kataloğu İçin Tıklayın