M İ M A R L I K
B U L M A C A S I
15 16
Bu sayıda 3 Arkitekt
Bulmaca köşemiz, u m d u ğ u m u z u n ötesinde ilgi
görüyor. '89/3 sayısının bulmacasına gelen doğru
çözümler arasında İ L T Ü Z E R ŞİMŞEK isimli üyemiz Ö n d e r Küçükerman'ın " T ü r k E v i " kitabını
almaya hak kazandı. Kendisini kutluyoruz.
Bu sayıdaki bulmacayı çözebilenler için ise ödülümüz ayrı bir önem taşıyor. A R K İ T E K T Dergisi'nin 50 yıllık editörü Sayın Zeki Sayar, dergi'nin yayın hayatına son verdiği 1980 yılına ait 3 cildi
sizlere verilmek üzere bize gönderdi. Dolayısıyla
bu sayının bulmacasını çözenler arasında kura ile
belirlenecek 3 kişi, 1980 yılının A R K İ T E K T ciltlerine sahip olacak. T ü r k Mimarlığı'na büyük
emekler vermiş çok değerli meslekdaşımız Zeki Say a r ' a bir kez daha teşekkür ediyor, bu bulmacanın çözümlerini en geç 30 Kasım tarihine dek bekliyoruz.
SOLDAN SAĞA
Y U K A R I D A N AŞAĞIYA
1 - 2 . 7 cm'ye eşit eski bir Fransız ölçü birimi - Zamanı gösteren aygıt - Eski Mısır ve Y u n a n ' d a tek
parça taştan dikilmiş anıt. 2- Yardımlaşma - Stoa
öğretisinin R o m a ' d a yaygınlaşmasına öncülük
edenlerden - Derin kap. 3- Günlerden biri - Yık a n m a d a son işlem.,4- 1884-1920 yılları arasında
yaşamış, oval yüz ve ince boyunlu portreleriyle tanınan İtalyan ressamın adı - Hafif rüzgâr - Bir
emir. 5- Kırgınlığa son vermek - Osmanlıda ustalığa yükselen çırakların yeterliliğini gösteren iş örneği. 6- Arkad - Manganez elementinin simgesi.
7- iskambilde bir sayı - Suudi Arabistan'da bir kent
- Belirti.8- Platon'un öğrencilerini eğittiği Atina
yakınlarındaki bahçe - Boyacılıkta astar olarak kullanılan bir çeşit zamk.9- Ayak takımı - Yapıları yıldırım etkisinden koruyan aygıt. 10- Edebiyatta Dadaizm'in kurucusu - As. 11- Yüce - Karelere bölünmüş yüzey üzerinde oynanan bir tür oyun - Bir
tür çizim takımı. 12- Küçük açıklıkları geçen taş,
beton ya da ahşap kiriş - Boy pos - Patlayıcı bir
madde. 13- Bir emir - Bir renk - Geleneksel. 14- İstanbul'da bir semt - Canlı organizmaların yapı taşlarını oluşturan asitler - Nefer. 15- Yanyana paralel sık çizgiler çizmek - 1000 metrenin kısa yazılışı. 16- Göçmen kuşlardan - Bir aygıtın çalışmasına düzen v e r m e - B i r tür kumaş.
1- 1879-1953 yılları arasında yaşamış ressam ve aynı zamanda edebiyatta Dadaizm'in önemli kişilerinden - Bir hayvan - Bir erkek adı.2- Herkese ait
- Merkezkaç ya da herhangi bir dış kuvvet etkisiyle kontrolden çıkma.3- Emek ya da maddi varlığın verimi - En küçük toplumsal kurum - Yılan.4Büyücü kadın - Bir ilimiz.5- Bir harfin,okunuşu;
Bir erkek adı - İndus nehri kıyısında küçük bir yerleşim. 6- Kubbe - Orta Anadolu'da turistik yöre. 7Bir ses sanatçımızın adı - Eski İ r a n ' d a hükümdarların tahtlarının bulunduğu önü sütunlu yapı - Fasıla.8- Sergen - Argoda sömürmek - U y d u m u z . 9Anaksagoras'a göre özdeği yaratan - Arap aylarından - Kör. 10- Bir bayan adı - Ö d e m e - M e r m e r
ve benzeri taşlardaki dalgalı çizgiler. 11- Su geçirimsizliği için bitümle birlikte kullanılan seyrek dokulu keten bezi - Bir yapının öğelerini uyumlu bir
biçimde bütünleyen potansiyelin iç mekânlarda olduğunu savunan mimarlık anlayışı. 12- Güç üreten ya da bir sistemi ilişkilendiren odak - Erzurum'un bir ilçesi. 13- İletki - Müzik yazısı. 14- Grek alfabesinde bir harfin okunuşu - Tekirdağ'ın bir ilçesi. 15- Bir nota - Somurmak - Dışbükey. 16Camlara sarı renk vermede kullanılan kavratma
tozu-Kısayol.
Hazırlayan: Hüseyin Yurtsever
GEÇEN SAYININ Ç Ö Z Ü M Ü
M1 S V• NİDS • • H
Op T i < •Ea a
E6
a
m •nraaHDjnanan
atanii
a DCS
tas
a c a n a a n n [313 D • • s
H maniana • • B B S n
s a n a n •E3 3 El
L n sı
sl
i < Aı\
AP_ i T il l s ı±_N_A €
A<
B
K Ak • AM
T JLE
0 t F.E 0 fl
AL
nnca D s ¥ €
OMi_
M. 0 * OP o L_ YL
e Ofll A E T> •Kİ AL_
j_
H U 1) x EM • £ L_AM
A_6. A_
l ME R. l
1 2
3 4 5 6 7 8 9 1011121314 J5J6,
l
Download

m i marlıkbulmacası