DITIB
Türkisch Islamische Union Viersen
Süchtelner Str. 16
41747 Viersen
Vorstandsvorsitzender Herr Fuat Arslan
Tel.: 02162 - 33899
[email protected]
Beschreibung:
Tanıtım:
Der DITIB Dachverband vereint bundesweit über 880 Ortsgemeinden.
Diyenet Đşleri Türk Đslam Birliği, Merkez Köln olarak Almanya´da 880 i aşkın
Unser Vereinsziel ist es, Musliminnen und Muslimen einen Ort zur Ausübung derneği bir çatı altında temsil etmekte. Organizasyon olarak misyonumuz
ihres Glaubens zu geben und einen Beitrag zur Integration zu leisten. Darüber müslümanlara ibadet edebileceği yer ve imkanları hazırlamak ve uyum ile ilgili
hinaus engagieren wir uns intensiv im sozialen Bereich.
proje ve aktiviteler sunmak. DITIB Genel merkez olarak sosyal ve kültürel
alanda da çalışmalar sürdürmekteyiz.
Stets pflegen wir als gemeinnützige Einrichtung einen offenen, kooperativen Sivil Toplum örgütü olarak tüm diğer kuruluş ve dinlerle açık ve dostane ilişki
Umgang und Dialog mit allen Institutionen und Religionen. Unsere Türen ve dialoğumuzu sürdürmekteyiz. Kapılarımız sadece türk, türk kökenli
stehen nicht nur türkischen, türkischstämmigen oder muslimischen Menschen müslümanlara değil herkese açıtır.
offen, sondern allen.
Unser Haus ist ein Gemeindezentrum, in dem Muslime ihre Religion Mekanımız bir Kültür ve cami merkezinden oluşmaktadır.
praktizieren können.
Zielgruppe:
Hedef kitlesi:
• In Viersen und Umgebung lebende türkische und andere Muslime
• Viersen ve çevresinde yaşayan türkler ve diğer müslümanlar
• Türkische und andere Jugendliche
• Türk ve her milletten gençler
• Müslüman ve gayrimüslim çocuklar
• Muslimische und nicht muslimische Kinder
• Kadınlar ve erkekler
• Frauen und Männer
• Schulklassen
• Okul sınıfları
• Alle in Viersen lebenden Mitbürger /-innen
• Viersen de yaşayan tüm müslümanlar
• Kirchen und Organisationen
• Kiliseler ve organizasyonlar
Angebote:
Sunumlar:
Eğitim, sportif ve kültürel faliyetler, mesela futbol ve folklör
• Bildungs-, Sport- und Kulturangebote, wie z.B. Fußball und Folklore
Çalışmalarımız gençlere, yaşlılara ve uyum ihtiyacı olan tüm göçmenlere
• Engagement in den Bereichen Jugend-, Senioren- und
Integrationsarbeit - darunter Integrationskurse, die in Zusammenarbeit yöneliktir – bunun içinde uyum kursları var, bu kurslar Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge (BAMF) işbirliğiyle yapılıyor
mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
durchgeführt werden
• Kızlara yönelik çalışmalar
• Mädchenarbeit
• Dini eğitim
• Religiöse Bildung
• Herkese açık ziyaret günümüz (3.Ekim, her sene)
• Tag der offenen Tür –(jährlich am 3. Oktober)
• Danışma hizmeti tüm islami konular hakkında
• Informationsangebot in allen Fragen des Islam
• Tüm kamu ve özel örgütlerle beraber çalışma
• Zusammenarbeit mit staatlichen und privaten Organisationen
Bushaltestelle / Otobüs durağı: Süchtelner Str.
Linien / Hatlar: 09 / 19
Download

DITIB Türkisch Islamische Union Viersen Süchtelner Str. 16 41747