All-in-One BioPellet
Önceden, bildiğiniz gibi özellikle nitrojen (atık) ürünlerini ve bir ölçüde fosfat gideren NP (indirgeyen)
Biopelletleri geliştiren ve (piyasaya) ilk sunan bizlerdik. Rakiplerimiz bizim başarımızın üzerinde
yükseldi ve sırtlarını yaslayıp oturdu ama bizler ürünümüzü geliştirmeye çalıştık.
Şimdi 4 yıllık bir araştırma sonucunda hem nitrojeni (5x) hem de fosfatı (10x 20x) fosfat gidericiye bile
gerek kalmayacak ölçüde çok daha etkin gideren All-in-One Biopellet’i memnuniyetle açıklıyoruz..
NP Biopelletlerin su kalitesi üzerindeki pozitif etkileri “balokaj” (immobilization) ilkesini temel alır. Atık
maddeler, esas olarak nitrat ve fosfat bakteriler tarafından dönüştürülür. Bu akvaryum suyunu “temiz”
tutar. Yeni formül All-in-One Biopelletler tankımızda yaşayan mercan ve omugasızlar, balık vb hassas
ve kıymetli canlılar için “güvenilir kullanım” imkanı tanıyan çok saf bileşiklerden oluşur.
Pelletler sonuçta nitrat ve fofatı sürekli olarak tüketen bakterilerin aerobic gelişimini sağlar. Bakteriler
pelletleri bir ‘karbon kaynağını” kullanır ve süreçte fosfor ile nitrojen sudan nitrat ve (orto) fosfat olarak
alınır. Organik biopelletlerin (inorganic nitrojen ve fosfor) ile mikrobiyel biokütleye dönüşmesine
“blokaj” denilir.
Bizim klasik NP BioPelletlerin aksine All-in-One BioPelletlerin çok yüksek akıntı ile çok daha iyi
çalıştığını gözlemledik. Sözgelimi 700 litrelik bir tankta kullanılabilecek 2 litre All-in-One BioPellet en
az 2000-3000 l/h debi ister. Not düşmek gerekirse, bu özel tankta 50 adet balık var ve 10 ay boyunca
piyasada bulunan konvansiyonel testlerle tespit edilemeyen oranda (sıfır) nitrat ve fosfat gördük.
Reaktörden kaçan fazla bakterilerin suyu süzen canlılar, sünger ve mercanlar tarafından tüketildiğini
veya protein skimmer tarafından toplandığını izledik.. Ek olarak reaktörünüzün çıkışına fazla
bakterilerin tutulması amacıyla basit ince bir sünger yerleştirmenizi tavsiye ediyoruz, aksi halde tank
suyu hafifiçe bulanabilir.(Not: Geldiğinden bu yana All-in-One BioPellet kullanan 2 hobici arkadaşım
da pellet reaktöründe sünger kullanmadı ve suları da bulanmadı. Bu nedenle şahsen tavsiye
etmiyorum.. ARK)
Ortalama olarak All-in-One BioPellet nitrat ve fosfat düzeylerinin gerileyebilmesi için yeterli bakteri
oluşumu amacıyla 1-4 hafta süre alır. Daha önemlisi akvaryumdaki canlıların bu yeni ortama
alışabilmeleri için (acele etmeden) birkaç haftalık bir zamanda biopellet miktarını (verilen doza
ulaşabilmek adına) arttırın. BioPellet tüketimine ve NO3 ve PO4 düzeylerine bağlı olarak her 3-6 ay
içinde extra pellet ekleyin.
Nasıl çalışır?
Biopelletler bakteriler tarafından tüketildiği için her 6-12 ayda (düzenli bakım) bir sindirilen filtre
medyasını tamamlamak adına eklenmesi gerekir. Filtrenize baktığınızda veya nitrat seviyelerinde
artış gördüğünüzde bu anlaşılır. Bu değerler nasılsa akvaryum koşullarına ve daha ziyade
canlılarınızı besleme rejimi ve canlı yüküne bağlı. Biopellet dozu arttırılır veya eksiltildikten sonra
düzenli olarak nitrat ve fosfat ölçmeniz mutlaka önerilir.
Önemli Not: NP Biopellet ve XL versiyon birçok rakip ürüne oranla daha yüksek moleküler kütle
içerdiğinden daha uzun filtre işlem görme süresi ile sonuçlanır ve böylelikle diğer düşük moleküler
ağırlığı olan ürünlere oranla daha az sıklıkla ekleme gerektirir.
Aşağıdaki resimde biyokütle yığılımını görüyorsunuz.
BioPelletler üzerindeki biyolojik etkinliğe genel bir bakış:
Sisteme girebilecek (kaçabilecek) bakteri miktarını sınırlamak için pellet filterisinin çıkışını protein
skimmer ağzına verilmesini öneriyoruz. Bu ek olarak daha fazla gaz değiş-tokuşuna (CO2 giderilir –
O2 eklenir.) da yarar sağlar. Düşük oksijen ve pH seviyelerine neden olabileceğinden pelletler
özellikle geceleri hiçbir zaman yeterli havalandırma olmadan kullanımamalı. Yeterli havalandırma ise
(tabii ki) protein skimmer ve hava motorlarıyla sağlanabilir.
All-in-One Biopelletler daha fazlama yemleme (aşağıdaki resim) ve dolayısıyla daha fazla canlı
stoklamaya yardımcı olur.
Her nasılsa daha da fazla yemleme gerektiğinde pelletlerin yanısıra fosfat gidericiler kullanılması
tavsiye edilir. Bunun nedeni pek çok akvaryum balık yeminin nitrojene oranla yüksek düzeylerde
fosfat içermesi ve sonrasında bakteriler, balık ve omurgasızlar tarafından tüketilmesi. Bazı fosfat
gidericiler karbonat sertliğini de indirger ve dolayısıyla pH düşer. Oysa demir hidroksit içeren fosfat
gidericilerin bu dezavantajı yok. (Dikkat!!) All-in-One Biopelletler zaten fosfat gidericiler içerdiğinden
birçok durumda ayrıca fosfat giderici kullanılmasına gerek olmaz.
Aşağıdaki resime bakarsak: Deneysel olarak 2 litre BioPellet kullanılarak 500 litre bir tank kurulumu.
10. Hafta yemlemeyi 2 katına çıkardık: BioPelletleri sisteme girdiğimizde nitrat miktarına örnek. 9.
haftadan başlayarak yapılan extra yemleme extra nitrat oluşumuna yol açtı.
BioPellet ile doz aşımı yapamazsınız. Filtre sisteminiz ir kez optimal çalıştığında, nitrat ve fosfat
miktarına bağlı olarak bakteri sayınız dalgalanır. Nitrat ve fosfat miktarınız düşükse bakteri sayınız
düşer. Sözgelimi daha fazla besleme ile nitrat ve fosfat oluşursa –aşağıdaki resimde görebileceğiniz
gibi bakteri sayınız artar:
BioPellet sisteme girildikten sonra bakteri sayısına örnek. Nitrat ve Fosfatın büyük bir çoğunluğu
bakteriler tarafından (ortamdan) giderildikten sonra (bakterilerin) sayıları azalıyor. Ne zaman nitrat ve
fosfat artıyor (örneğimizde 9. Haftadan itibaren,) yenidenbakterilerin sayıları artıyor. Bakteri sayısı
kurgusal…
All-in-One Pelletleri diğer standart pelletlerden farklı kılan nedir? Basit ve anlaşılır sürüm. Yapmaya
çalıştığımız NP Pelletler ile etkin fosfat indirgeyicileri birleştirmek.
Her organizma büyümek adına bakteriler dahil fosfata bir blok yapıcı anlamında gereksinim
duyduğundan bu bir kazan-kazan durumu yaratır. Standart NP BioPelletler ve XL NP BioPelletlerde
olduğu gibi bakterilerin çarpımlanabilmek için pelletleri bir karbon kaynağı olarak tüketir. Aynı
zamanda bazı fosfatları ve nirtatı da tüketirler. Bu da suda daha düşük düzeylerde nitrat okumanızı
sağlar.
Bazı sistemlerde kullanıcılar biopelletlerin çalışmadığını söylüyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi her
organizma büyüyebilmek için fosfatlara gereksinim duyar. Yeni All-in-One BioPelletler içerdikleri fosfat
gidericiler sayesinde bakterilerin gelişimi ve üremeleri adına bakterilere yol verir ve aynı zamanda
onlar için bir karbon kaynağı olur. Bu nitrat indirgenmesini 5 kat arttırır. Bakteriler pelletleri tükettikçe
yeni bir fosfat giderici tabakası açığa çıkarak fosfat indirgenmesi sağlar. Bu All-in-One BioPelletleri
türünün tek örneği kılar. Bu sayede fosfat indirgenmesi 10-20 kat artar.
Download

All in One_docx - Free PDF Hosting