BAHÇELİEVLER TİCARET MESLEK LİSESİ 2009-2010 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM GRAFİK ANİMASYON DERSİ QUIZ-2
1. Aşağıdaki simgelerden hangisi ekranda düğmelerin
kılavuzlarını görüntülemek için kullanılır?
A)
B)
C)
D)
E)
2. Düğme düzenleyici kullanarak oluşturulan düğmeler hangi
palet grubuna yerleşir?
A) Layers
B) Optimize C) History
D) Frames
E) Library
3. Aşağıdaki menülerden hangisi kullanılarak bir grafik
düğmeye dönüştürülür?
A) File/Image Preview
B) Edit/Insert/New Buton
C) View/Guides
D) Select/Select All
E) Modify/Symbol/Convert to Symbol
4. Aşağıdaki simgelerden hangisi resim üzerine aktif bölgeler
oluşturmak için kullanılır?
A)
B)
C)
D)
E)
5. Aşağıdaki menülerden hangisi kullanılarak yapılan çalışma
tarayıcıdan ön izleme yapılabilir?
A) File/Preview in Browser B) View/Fit Selection
C) Modify/Canvas
D) Commands/Creative
E) File/Export
6. Aşağıdaki menülerden hangisi kullanılarak yapılan çalışma
HTML olarak aktarılabilir?
A) File/Preview in Browser B) View/Fit Selection
C) Modify/Canvas
D) Commands/Creative
E) File/Export
7. Bir resmi bir şekil içerisinde maskelemek için aşağıdaki
menülerden hangisi kullanılır?
A) File/Scan
B) Edit/Paste as Mask
C) View/Rulers
D) Select/Select Similar
E) Modify/Mask/Group as Mask
8. Çalışmaya yeni düğme eklemek için aşağıdaki menülerden
hangisi kullanılır?
A) File/Image Preview
B) Edit/Insert/New Buton
C) View/Guides
D) Select/Select All
E) Modify/Symbol/Convert to Symbol
9. Aşağıdaki simgelerden hangisi resmi dilimlere ayırmak
için kullanılır?
A)
B)
C)
D)
E)
10. Fireworks programı kullanarak oluşturulmuş olan bir
çalışmayı sihirbaz kullanarak aktarmak için aşağıdaki
menülerden hangisi kullanılır?
A) File/Export Wizard
B) Edit/Preferences
C) View/Grid
D) Select/Feather
E) Modify/Flatten Layers
11. Aşağıdaki menülerden hangisi kullanılarak Fireworks
programında açılır menüler eklenebilinir?
A) Modify/Pop-up Menu B) Modify/Sembol
C) File/Import
D) File/Export
E) Edit/Duplicate
12. (….) Bir düğme oluşturulduktan sonra düğme üzerinde
değişiklik yapılamaz.
13. (….) Çalışma alanı içerisine eklenen düğmelere bağlantı
(Link) eklenemez.
14. (….) Bir resim bölgesi üzerine aktif bölgeler eklenebilir.
15. (….) Resim üzerine eklenen aktif bölgelere bağlantı
(Link) eklenebilir.
16. (….) WEB katmanı (WEB Layer) taşınabilir.
17. (….) Resim veya grafik üzerine davranış eklendiğinde
oluşturulacak davranış kadar kare eklenmesi gerekir.
18. (….) Fireworks programında yapılan çalışmaların ön
izlemesi yapılamaz
19. (….) Fireworks programında yapılan çalışmalar hızlı
aktarma düğmesi kullanılarak aktarılabilir.
20. (….) Frames panelindeki Options menüsünün Distribute
to Frames alt menüsü çalışma alanı içerisinde seçili olan
her nesneyi ayrı bir çerçeve içerisine koyar.
21. (….) Animasyon oluşturulduğunda animasyonun her
karesinde görünmesi istenen şekiller paylaştırılmış katman
üzerine yerleştirilir.
22. (….) Paylaştırılan katman oluşturmak için Layers
Panelindeki Options menüsünde Share This Layer alt
menüsünden yararlanılır.
23. (….) Animasyonun oynatım sayısı değiştirilemez.
24. (….) Fireworks programında metin bir maske olarak
kullanılamaz.
25. (….) Fireworks’de metin dilimleri oluşturulabilinir.
26. (….) Fireworks programında açılır menü oluşturulduktan
sonra düzenleme yapılamaz.
27. (….) Fireworks programında açılır menülere bağlantı
(Link) eklenebilir.
28. (….) Aktarma sihirbazı kullanılırken resimlerin dosya
türleri seçilemez.
29. (….) Animasyon şekilleri oynatma hızı kontrol edilemez.
30. (….) Metin maskeleme işlemi için resim kesilir ve metin
seçilip Edit/Paste as Mask işaretlenir.
31. (….) Group as Mask genellikle resim maskelemede
kullanılır.
32. (….) Pop up menu penceresinde Cells seçeneğinin
“image” kutusu menü öğelerine sitil eklemede kullanılır.
33. (….) Fireworks programında sadece yatay pop up
menü yapılabilir.
CEVAP ANAHTARI
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR
1 A B C D E 5
A B C D E
9
A B C D E
2 A B C D E 6
A B C D E
10
A B C D E
3 A B C D E 7
A B C D E
11
A B C D E
4 A B C D E 8
A B C D E
DOĞRU-YANLIŞ SORULAR
12
D
Y
18
D
Y
24
D
Y
30
D
Y
13
D
Y
19
D
Y
25
D
Y
31
D
Y
14
D
Y
20
D
Y
26
D
Y
32
D
Y
15
D
Y
21
D
Y
27
D
Y
33
D
Y
16
D
Y
22
D
Y
28
D
Y
17
D
Y
23
D
Y
29
D
Y
BİLGİLER
NUMARA
ADI SOYADI
PUAN
Download

33. (….) Fireworks programında sadece yatay pop up menü yapılabilir.