T.C.
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
Republic of Turkey
Ministry of Food, Agriculture and Livestock
General Directorate of Plant Production
BİTKİ
ÇEŞİTLERİ
BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-01 Yayın Tarihi/Publishing Date: 31.03.2014
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-01
Yayın Tarihi/Publishing Date: 31.03.2014
Sayfa/Pages: 2 / 31
Bu bülten, Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair
Yönetmeliğin 13, 21, 23, 33, 34, 35, 37, 38 ve 40 ıncı maddesi hükümlerine göre
yayımlanması gereken bilgileri içerir.
Yayımlanan bu bülten Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Daire
Başkanlığının internet sayfasında yer almakta olup basılı olarak
yayımlanmamaktadır.
Bültende yer alan bilgiler ile ilgili itirazlar Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne
yapılabilir.
İÇİNDEKİLER
I.
II.
III.
IV.
A.
B.
V.
A.
B.
VI.
A.
B.
VII.
VIII.
IX.
X.
A.
B.
C.
XI.
Sayfa No
BAŞVURULAN ÇEŞİTLER /Applications ............................................................................................. 3
TESCİL EDİLEN ÇEŞİTLER/Grants of Protection ..........................................................................13
BAŞVURUSU GERİ ÇEKİLEN ÇEŞİTLER / Withdrawal of Applications ..................................15
TESCİLDEN SONRAKİ DEĞİŞİKLİKLER / Changes of Protected Varieties...........................16
Hak Devirleri / Transfer of Rights ......................................................................................... 16
Hak Sahibi Unvan Değişiklikleri / Changes of Holders’ Designation...................................... 16
HÜKÜMSÜZLÜKLER / Terminations .................................................................................................17
Islahçı Hakkı Sona Erenler / Termination of Protection ........................................................ 17
Islahçı Hakkı Yeniden Geçerlik Kazananlar / Revalidate ........................................................ 18
SÖZLEŞMEYE DAYALI LİSANSLAR / Contractual Licenses .......................................................19
Başvurusu Kabul Edilen Çeşitler / Accepted Varieties ........................................................... 19
Islahçı Hakkı Tescil Edilen Çeşitler / Granted Varieties ......................................................... 19
İSİMLENDİRME / Denomination .........................................................................................................19
DUYURULAR / Notifications .................................................................................................................20
ÜRETİM SÖZLEŞMELERİ / Production Contracts ..........................................................................22
ÜCRETLER / Fees .....................................................................................................................................27
İşlem Ücretleri / Process Fees ................................................................................................ 27
Teknik İnceleme Ücretleri / Technical Examination Fees ...................................................... 27
Yıllık Ücretler / Annual Fees.................................................................................................. 27
İLETİŞİM / Contact ...................................................................................................................................28
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-01
Yayın Tarihi/Publishing Date: 31.03.2014
Sayfa/Pages: 3 / 31
I. BAŞVURULAN ÇEŞİTLER /Applications
Başvuru No
/ Tarihi
Tür Adı
Çeşit ismi /
geçici ismi
Hak Sahibi
Başvuru Vekili
Islahçı
Application
No / Date
Species
Denomination /
Breeders’ reference
Holder of Right
Representative
Breeders
30.12.2013 Elma
2014/001 Malus domestica
Borkh.
30.12.2013 Elma
2014/002 Malus domestica
Borkh.
GALA
SCHINO
Schniga GmbH /
SRL
GALA
SCHINO
9, Via Penegal, 39100
Bolzano – İTALYA
GOLDEN
PARSI
Kiku SRL-GmbH
GOLDEN
PARSI
23/c, Via Lamm,
39057 Eppan a/d
Weinstrasse –
İTALYA
30.12.2013 Elma
2014/003 Malus domestica
Borkh.
ROAT
Kiku SRL-GmbH
ROAT
23/c, Via Lamm,
39057 Eppan a/d
Weinstrasse –
İTALYA
25.10.2013 Badem
2014/004 Prunus amygdalus
(L) Batsch
CONTANTI
Institut de Recerca i
Tecnologia
Agroalimentaries
CONTANTI
Özler Tarım Ürünleri
Üretim Pazarlama
San. Ve Tic. A.Ş.
Özler Tarım Ürünleri
Üretim Pazarlama
San. Ve Tic. A.Ş.
Özler Tarım Ürünleri
Üretim Pazarlama
San. Ve Tic. A.Ş.
Deriş Patent ve
Marka Acentalığı A.Ş.
Passeig de Gracia, 44,
3era Planta, ES-08007
– İspanya
25.10.2013 Badem
2014/005 Prunus amygdalus
(L) Batsch
TARRACO
TARRACO
Institut de Recerca i
Tecnologia
Agroalimentaries
Deriş Patent ve
Marka Acentalığı A.Ş.
Passeig de Gracia, 44,
3era Planta, ES-08007
– İspanya
25.10.2013 Badem
2014/006 Prunus amygdalus
(L) Batsch
VAIRO
VAIRO
Institut de Recerca i
Tecnologia
Agroalimentaries
Deriş Patent ve
Marka Acentalığı A.Ş.
Passeig de Gracia, 44,
3era Planta, ES-08007
– İspanya
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-01
Başvuru No
/ Tarihi
Application
No / Date
Yayın Tarihi/Publishing Date: 31.03.2014
Sayfa/Pages: 4 / 31
Tür Adı
Çeşit ismi /
geçici ismi
Hak Sahibi
Başvuru Vekili
Islahçı
Species
Denomination /
Breeders’ reference
Holder of Right
Representative
Breeders
25.10.2013 Badem
MARINADA
2014/007 Prunus amygdalus
(L) Batsch
MARINADA
Institut de Recerca i
Tecnologia
Agroalimentaries
Deriş Patent ve
Marka Acentalığı A.Ş.
Passeig de Gracia, 44,
3era Planta, ES-08007
– İspanya
18.12.2013 Kayısı
2014/008 Prunus armeniaca
L.
IPSE140
International Plant
Selection S.A.R.L.
Destek Patent A.Ş.
Route de Marseille
26200 Montelimar /
FRANSA
28.01.2014 Kivi
2014/009 Actinidia Lindl
ZESY002
28.01.2014 Kivi
2014/010 Actinidia Lindl
ZESY003
13-15-14G.02
Zespri Group
Limited
The New Zealand
Institute for Plant &
Food Research
Zespri Group
Limited
The New Zealand
Institute for Plant &
Food Research
Zespri Group
Limited
The New Zealand
Institute for Plant &
Food Research
51-17-29B.97
28.01.2014 Kivi
2014/011 Actinidia Lindl
ZESH004
16-01-03H.02
02.12.2013 Domates
2014/012 Solanum
habrochaites
-
Clause
CLX TPG04
Rue Louise Saillant,
Z.I.La Motte / B.P.
83, 26822, PortesLes-Valence /
FRANSA
10.09.2013 Yer Fıstığı
ACI243S
2014/013 Arachis Hypogaea
L.
WT09-0243
AgResearch
Consultans
Incorporated
HM Clause
Tohumculuk Tarım
San. ve Tic. A.Ş.
Paragon Danışmanlık Dr. Kim M. Moore
Temsilcilik ve Tic.
1011 Joe Sumner,
A.Ş.
Ashburn Georgia
31714 ABD
1441 Shingler-Little
River Road Sumner
Georgia 31789 ABD
10.09.2013 Yer Fıstığı
ACI883ER
2014/014 Arachis Hypogaea
L.
WT08-0883
AgResearch
Consultans
Incorporated
Paragon Danışmanlık Dr. Kim M. Moore
Temsilcilik ve Tic.
1011 Joe Sumner,
A.Ş.
Ashburn Georgia
31714 ABD
1441 Shingler-Little
River Road Sumner
Georgia 31789 ABD
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-01
Başvuru No
/ Tarihi
Application
No / Date
Yayın Tarihi/Publishing Date: 31.03.2014
Sayfa/Pages: 5 / 31
Tür Adı
Çeşit ismi /
geçici ismi
Hak Sahibi
Başvuru Vekili
Islahçı
Species
Denomination /
Breeders’ reference
Holder of Right
Representative
Breeders
10.09.2013 Yer Fıstığı
ACI198R
2014/015 Arachis Hypogaea
L.
WT08-0198
AgResearch
Consultans
Incorporated
1441 Shingler-Little
River Road Sumner
Georgia 31789 ABD
10.09.2013 Yer Fıstığı
ACI406MER
2014/016 Arachis Hypogaea
L.
WT08-0406
AgResearch
Consultans
Incorporated
1441 Shingler-Little
River Road Sumner
Georgia 31789 ABD
10.09.2013 Yer Fıstığı
ACI236S
2014/017 Arachis Hypogaea
L.
WT09-0236
AgResearch
Consultans
Incorporated
Paragon Danışmanlık Dr. Kim M. Moore
Temsilcilik ve Tic.
1011 Joe Sumner,
A.Ş.
Ashburn Georgia
31714 ABD
Paragon Danışmanlık Dr. Kim M. Moore
Temsilcilik ve Tic.
1011 Joe Sumner,
A.Ş.
Ashburn Georgia
31714 ABD
Paragon Danışmanlık Dr. Kim M. Moore
Temsilcilik ve Tic.
1011 Joe Sumner,
A.Ş.
Ashburn Georgia
31714 ABD
1441 Shingler-Little
River Road Sumner
Georgia 31789 ABD
10.09.2013 Yer Fıstığı
ACI240S
2014/018 Arachis Hypogaea
L.
WT09-0240
AgResearch
Consultans
Incorporated
Paragon Danışmanlık Dr. Kim M. Moore
Temsilcilik ve Tic.
1011 Joe Sumner,
A.Ş.
Ashburn Georgia
31714 ABD
1441 Shingler-Little
River Road Sumner
Georgia 31789 ABD
08.10.2013 Buğday
2014/019 Triticum Durum
Desf.
SARIBAŞAK
MBVD-08
Doğu Akdeniz
Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü
Karataş Yolu 17 km
Doğankent / Yüreğir
– Adana
08.10.2013 Buğday
2014/020 Triticum aestivum
L.
ALTINBAŞAK Doğu Akdeniz
Tarımsal Araştırma
EBVD 24
Enstitüsü Müdürlüğü
Karataş Yolu 17 km
Doğankent / Yüreğir
– Adana
Mehmet Nazım
DİNÇER, Şadiye
YAKTUBAY
Karataş Yolu 17 km
Doğankent /
Yüreğir - Adana
Mehmet Nazım
DİNÇER, Şadiye
YAKTUBAY
Karataş Yolu 17 km
Doğankent /
Yüreğir - Adana
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-01
Başvuru No
/ Tarihi
Application
No / Date
Yayın Tarihi/Publishing Date: 31.03.2014
Sayfa/Pages: 6 / 31
Tür Adı
Çeşit ismi /
geçici ismi
Hak Sahibi
Başvuru Vekili
Islahçı
Species
Denomination /
Breeders’ reference
Holder of Right
Representative
Breeders
08.10.2013 Buğday
2014/021 Triticum aestivum
L.
GÖKKAN
EBVD 19
Doğu Akdeniz
Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü
Karataş Yolu 17 km
Doğankent / Yüreğir
– Adana
08.10.2013 Buğday
2014/022 Triticum aestivum
L.
SERİ 2013
EBVD 13
Doğu Akdeniz
Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü
Karataş Yolu 17 km
Doğankent / Yüreğir
– Adana
22.01.2014 Buğday
2014/023 Triticum aestivum
L.
KIRKAYAK
2009-38
Ekiz Tohumculuk
Danışmanlık Tarım
ve Gıda Ltd. Şti.
Mehmet Nazım
DİNÇER, Şadiye
YAKTUBAY
Karataş Yolu 17 km
Doğankent /
Yüreğir - Adana
Mehmet Nazım
DİNÇER, Şadiye
YAKTUBAY
Karataş Yolu 17 km
Doğankent /
Yüreğir - Adana
Hasan EKİZ
Süleyman Çelebi
Mah. Dosteli Cad.
No:44/39 Konya
Fevzi Çakmak Mah.
Akan Caddesi No:6-8
Karatay – Konya
22.01.2014 Buğday
2014/024 Triticum aestivum
L.
PAÇALI
Ekiz Tohumculuk
Danışmanlık Tarım
2009-05 - 2012- ve Gıda Ltd. Şti.
YT-1
Fevzi Çakmak Mah.
Akan Caddesi No:6-8
Karatay – Konya
Hasan EKİZ
Süleyman Çelebi
Mah. Dosteli Cad.
No:44/39 Konya
22.01.2014 Buğday
2014/025 Triticum aestivum
L.
ZÜMRÜT
Hasan EKİZ
Süleyman Çelebi
Mah. Dosteli Cad.
No:44/39 Konya
2009-61 ELMAS
Ekiz Tohumculuk
Danışmanlık Tarım
ve Gıda Ltd. Şti.
Fevzi Çakmak Mah.
Akan Caddesi No:6-8
Karatay – Konya
22.01.2014 Buğday
2014/026 Triticum aestivum
L.
YÖRÜK
2009-62
Ekiz Tohumculuk
Danışmanlık Tarım
ve Gıda Ltd. Şti.
Hasan EKİZ
Süleyman Çelebi
Mah. Dosteli Cad.
No:44/39 Konya
Fevzi Çakmak Mah.
Akan Caddesi No:6-8
Karatay – Konya
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-01
Başvuru No
/ Tarihi
Application
No / Date
Yayın Tarihi/Publishing Date: 31.03.2014
Sayfa/Pages: 7 / 31
Tür Adı
Çeşit ismi /
geçici ismi
Hak Sahibi
Başvuru Vekili
Islahçı
Species
Denomination /
Breeders’ reference
Holder of Right
Representative
Breeders
22.01.2014 Buğday
2014/027 Triticum aestivum
L.
TEKELİ
2009-63
Ekiz Tohumculuk
Danışmanlık Tarım
ve Gıda Ltd. Şti.
Hasan EKİZ
Süleyman Çelebi
Mah. Dosteli Cad.
No:44/39 Konya
Fevzi Çakmak Mah.
Akan Caddesi No:6-8
Karatay – Konya
07.01.2014 Soya
2014/028 Glycine max (L.)
Merr.
MAY 5414
Schillinger Genetics
Inc
May Agro
Tohumculuk A.Ş.
XC4510S
4401 Westown
Parkway, Suite 225,
Wes Des Moines, IA
50266 – ABD
24.12.2013 Patates
2014/029 Solanum
tuberosum L.
JAZZY
18.11.2013 Adi Fiğ
2014/030 Vicia sativa L.
YÜCEL
C. Meijer B.V.
Anka-Meijer
Tohumculuk Ltd. Şti.
CMK2001-069- Bathseweg 45,
056
Rilland, PO Box 33,
4416 ZG, Kruiningen
– HOLLANDA
2604
Doğu Akdeniz
Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü
Karataş Yolu 17 km
Doğankent / Yüreğir
- Adana
18.11.2013 Üçgül
NADİDE
2014/031 Trifolium repens L.
Çukurova
Doğu Akdeniz
Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü
Karataş Yolu 17 km
Doğankent / Yüreğir
- Adana
Dr. Celal YÜCEL,
Dr. Mustafa AVCI,
Dr. İlker İNAL,
Reşit GÜLTEKİN,
Arif AKTAŞ, Ayşe
Nuran ÇİL, Dr.
Abdullah ÇİL,
Hatice YÜCEL
Karataş Yolu 17 km
Doğankent /
Yüreğir – Adana
Dr. Celal YÜCEL,
Dr. Mustafa AVCI,
Dr. İlker İNAL,
Reşit GÜLTEKİN,
Arif AKTAŞ, Hatice
YÜCEL, Dr.
Selahattin ÇINAR
Karataş Yolu 17 km
Doğankent /
Yüreğir – Adana
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-01
Başvuru No
/ Tarihi
Application
No / Date
Yayın Tarihi/Publishing Date: 31.03.2014
Sayfa/Pages: 8 / 31
Tür Adı
Çeşit ismi /
geçici ismi
Hak Sahibi
Başvuru Vekili
Islahçı
Species
Denomination /
Breeders’ reference
Holder of Right
Representative
Breeders
19.11.2013 Patates
2014/032 Solanum
tuberosum L.
CATANIA
E 03/234/83
Europlant
Pflanzenzucht
GMBH
Ar Tarım
Tohumculuk San.
Tic. A.Ş.
Wulf-Werum-Strasse
1D-21337 Lüneburg ALMANYA
19.11.2013 Patates
2014/033 Solanum
tuberosum L.
SVENJA
B 99/471/78
Europlant
Pflanzenzucht
GMBH
Postfach 13 80, D 21303 Lüneburg –
ALMANYA
Ar Tarım
Tohumculuk San.
Tic. A.Ş.
Wulf-Werum-Strasse
1D-21337 Lüneburg ALMANYA
31.01.2014 Patates
2014/034 Solanum
tuberosum L.
CHRISTEL
CHRISTEL
04.02.2014 Buğday
2014/035 Triticum aestivum
L.
DESTAN
04.02.2014 Pamuk
2014/036 Gossypium
hirsutum L.
BA 811
18.02.2014 Mısır
2014/037 Zea mays L.
F0909Z
avesa 2011-3
BöhmNordkartoffel
Agrarproduktion
OHC
BöhmNordkartoffel
Agrarproduktion
OHC
Postfach 13 80, D 21303 Lüneburg –
ALMANYA
Sürde Tarım Gıda
Üretim Paz. Ltd. Şti.
Saatzucht Fritz
Lange KG, Dr.
Winfried Lange
Yenigün Mah.
Kızılırmak Cad.
Kızılırmak Apt.
No:44/5-6 Antalya
Gutenbergstrasse
10, D-23611, Bad
Schwartau –
ALMANYA
Avesa Tarım Gıda ve
Hayvancılık Ltd.Şti.
Fevzi Çakmak Mah.
10523 Sok. No:10
Karatay – Konya
Progen Tohum A.Ş.
İskenderun Yolu 11.
km Antakya – Hatay
Monsanto
Technology LLC
Monsanto Gıda ve
Tarım Tic. Ltd. Şti.
F0909Z
800, North
Lindbergh Blvd, St
Louis, Missouri
63167 ABD
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-01
Başvuru No
/ Tarihi
Application
No / Date
Yayın Tarihi/Publishing Date: 31.03.2014
Sayfa/Pages: 9 / 31
Tür Adı
Çeşit ismi /
geçici ismi
Hak Sahibi
Başvuru Vekili
Islahçı
Species
Denomination /
Breeders’ reference
Holder of Right
Representative
Breeders
18.02.2014 Mısır
2014/038 Zea mays L.
J0859Z
Monsanto
Technology LLC
Monsanto Gıda ve
Tarım Tic. Ltd. Şti.
J0859Z
800, North
Lindbergh Blvd, St
Louis, Missouri
63167 ABD
28.02.2014 Aspir
2014/039 Carthamus
tinctorious L.
AYAZ
BDKAS-2
Bahri Dağdaş
Uluslararası Tarımsal
Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
PK: 125 Karatay –
Konya
03.03.2014 Mısır
2014/040 Zea mays L.
SEN 445
Seneca Vegetable
Research, Inc.
May Agro
Tohumculuk A.Ş.
SEN 445
5267 Flat Street,
14456 Hall, New
York – ABD
03.03.2014 Mısır
2014/041 Zea mays L.
TANEM
9G 17 x 1
RECIP
03.03.2014 Mısır
2014/042 Zea mays L.
SEN 098
Seneca Vegetable
Research, Inc.
May Agro
Tohumculuk A.Ş.
5267 Flat Street,
14456 Hall, New
York – ABD
Seneca Vegetable
Research, Inc.
May Agro
Tohumculuk A.Ş.
SEN 098
5267 Flat Street,
14456 Hall, New
York – ABD
05.03.2014 Arpa
2014/043 Hordeum vulgare
L.
BURAKBEY
Aday-3
Tarla Bitkileri Merkez
Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
Şehit Cem Ersever
Cad. No: 9
Yenimahalle –
ANKARA
İsmail SAYIM,
Taner AKAR,
Namuk ERGÜN,
Sinan AYDOĞAN
Şehit Cem Ersever
Cad. No: 9
Yenimahalle ANKARA
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-01
Başvuru No
/ Tarihi
Application
No / Date
Yayın Tarihi/Publishing Date: 31.03.2014
Sayfa/Pages: 10 / 31
Tür Adı
Çeşit ismi /
geçici ismi
Hak Sahibi
Başvuru Vekili
Islahçı
Species
Denomination /
Breeders’ reference
Holder of Right
Representative
Breeders
12.03.2014 Buğday
2014/044 Triticum aestivum
L.
MESUT
ES10-KE22
Geçit Kuşağı
Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü
PK:17 26001
Eskişehir
17.03.2014 Ayçiçeği
Ege Tarımsal
2014/045 Helianthus annuus
Araştırma Enstitüsü
L.
TE-TM-2012-6 Müdürlüğü
Dr. A.Şemsettin
TAN, Mehmet
ALDEMİR,
Ayşegül
ALTUNOK, Dr.
Göksel EVCİ, Veli
PEKCAN,
M.İbrahim
YILMAZ,
Doç.Dr.Yalçın
KAYA
P.K.9 Menemen /
İZMİR
17.03.2014 Ayçiçeği
Ege Tarımsal
2014/046 Helianthus annuus
Araştırma Enstitüsü
L.
TE-TM-2012-1 Müdürlüğü
Dr. A.Şemsettin
TAN, Mehmet
ALDEMİR,
Ayşegül
ALTUNOK, Dr.
Göksel EVCİ, Veli
PEKCAN,
M.İbrahim
YILMAZ,
Doç.Dr.Yalçın
KAYA
P.K.9 Menemen /
İZMİR
20.02.2014 Şeftali
BLANVIO 10
2014/047 Prunus persica (L.)
Batsch
00.47.009 PB
Plantas de Navarra
S.A. (PLANASA)
05.02.2014 Elma
2014/048 Malus domestica
Borkh.
Volker Barth
VOLKER
BARTHSCHE
VOGTLANDPERLE
BARTH
VOGTLANDPERLE
Özkan Hukuk
Bürosu
Ctra de San Adrian,
Km 1 31514 Valtierra
(Navarra) İSPANYA
Destek Patent A.Ş.
Siedlung No:7, 08468
Reichenbach, OT
Friesen –
ALMANYA
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-01
Başvuru No
/ Tarihi
Application
No / Date
Yayın Tarihi/Publishing Date: 31.03.2014
Sayfa/Pages: 11 / 31
Tür Adı
Çeşit ismi /
geçici ismi
Hak Sahibi
Başvuru Vekili
Islahçı
Species
Denomination /
Breeders’ reference
Holder of Right
Representative
Breeders
20.02.2014 Böğürtlen
2014/049 Rubus subgenus
Eubatus sect.
Moriferi &
Ursuni
APF 45
27.12.2013 Domates
2014/050 Solanum
lycopersicum L.
SANDOLINE Syngenta Tarım
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
T409722
Kazım Dirik Mah.
364 Sokak No:11
Bornova – İzmir
27.12.2013 Domates
2014/051 Solanum
lycopersicum L.
COMMODO
APF-45
Board of Trustees of
the University of
Arkansas
1120 W Maple, AFLS
210, Fayetteville, AR
72701 – ABD
295319
Yaltır Tarım Ürünleri Dr. John Reuben
San. Tic. A.Ş.
Clark 2919 S.Wright
Place, Fayetteville,
AR 72701 - ABD
Syngenta Tarım
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kazım Dirik Mah.
364 Sokak No:11
Bornova – İzmir
27.12.2013 Domates
2014/052 Solanum
lycopersicum L.
IZMONO
Syngenta Tarım
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
T410838
Kazım Dirik Mah.
364 Sokak No:11
Bornova – İzmir
27.12.2013 Domates
2014/053 Solanum
lycopersicum L.
DUNGA
Syngenta Tarım
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
T410742
Kazım Dirik Mah.
364 Sokak No:11
Bornova – İzmir
27.12.2013 Domates
2014/054 Solanum
lycopersicum L.
EMENIKE
T410839
Syngenta Tarım
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kazım Dirik Mah.
364 Sokak No:11
Bornova – İzmir
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-01
Başvuru No
/ Tarihi
Application
No / Date
Yayın Tarihi/Publishing Date: 31.03.2014
Sayfa/Pages: 12 / 31
Tür Adı
Çeşit ismi /
geçici ismi
Hak Sahibi
Başvuru Vekili
Islahçı
Species
Denomination /
Breeders’ reference
Holder of Right
Representative
Breeders
27.12.2013 Domates
2014/055 Solanum
lycopersicum L.
QUARESMA
Syngenta Tarım
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
T410834
Kazım Dirik Mah.
364 Sokak No:11
Bornova – İzmir
15.11.2013 Domates
2014/056 Solanum
lycopersicum L.
CISEM
Rijk Zwaan Zaadteelt Rijk Zwaan Tarım
en Zaadhandel B.V. Ticaret Ltd. Şti.
74-541 RZ
Burg. Crezeelaan 40
NL 2678 De Lier /
HOLLANDA
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-01
Yayın Tarihi/Publishing Date: 31.03.2014
Sayfa/Pages: 13 / 31
II. TESCİL EDİLEN ÇEŞİTLER/Grants of Protection
Aşağıda adı ve adresi belirtilen çeşitler; Bakanlığımıza yapılan başvurusu üzerine yapılan
inceleme sonucunda, 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin
Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ait Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının
Korunmasına Dair Yönetmelikte belirtilen ilgili hükümlere uygunluğu tespit edilerek tescil edilmiş
ve çeşitler, adı geçen mevzuat kapsamında koruma altına alınmıştır.
Çeşidin İsmi
Türü
Başvuru
Tarihi ve No
Tescil Tarihi
ve No
Hak Sahibi
Denomination
Species
Application
Date / No
Granting Date
/ No
Holder of Right
PERILLAN
Hıyar
Cucumis sativus L.
12.04.2013 31.03.2014
2013/086 2014/001
Nunhems B.V.
BOURGONDIA
Fasulye
Phaseolus vulgaris L.
27.10.2006 31.03.2014
2007/9
2014/002
Seminis Vegetable Seeds Inc.
MARAVITA
Kayısı
Prunus armeniaca L.
01.07.2013 31.03.2014
2013/091 2014/003
PSB Production Vegetal S.L.
COLORADO
Kayısı
Prunus armeniaca L.
01.07.2013 31.03.2014
2013/092 2014/004
PSB Production Vegetal S.L.
MOGADOR
Kayısı
Prunus armeniaca L.
01.07.2013 31.03.2014
2013/093 2014/005
PSB Production Vegetal S.L.
BAŞBAĞ
Yonca
Medicago sativa L.
24.03.2011 31.03.2014
2011/031 2014/006
Dicle Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Dekanlığı
ÖZPINAR
Yonca
Medicago sativa L.
24.07.2013 31.03.2014
2013/099 2014/007
Ege Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü
NİLÜFER
Kamışsı Yumak
Festuca arundinacea L.
24.07.2013 31.03.2014
2013/100 2014/008
Ege Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü
DORUK
Adi Fiğ
Vicia sativa L
24.07.2013 31.03.2014
2013/102 2014/009
Ege Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü
TURAY
Ayçiçeği
Helianthus annuus L
.
Adi Fiğ
Vicia sativa L
22.03.2013 31.03.2014
2013/110 2014/010
Ege Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü
24.07.2013 31.03.2014
2013/101 2014/011
Ege Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü
Buğday
Triticum aestivum L.
26.08.2013 31.03.2014
2013/106 2014/012
Caussade Tohumculuk Tarım
Ltd. Şti.
ÜRKMEZ
SOLVEIG
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-01
Yayın Tarihi/Publishing Date: 31.03.2014
Sayfa/Pages: 14 / 31
Çeşidin İsmi
Türü
Başvuru
Tarihi ve No
Tescil Tarihi
ve No
Hak Sahibi
Denomination
Species
Application
Date / No
Granting Date
/ No
Holder of Right
DİNÇ
Buğday
Triticum aestivum L.
08.07.2013 31.03.2014
2013/098 2014/013
GAP Uluslararası Tarımsal
Araştırma ve Eğitim Merkezi
Müdürlüğü
YENİÇERİ
Yulaf
Avena sativa L.
30.04.2013 31.03.2014
2013/111 2014/014
Bahri Dağdaş Uluslararası
Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
KENDAL
Arpa
Hordeum vulgare L.
08.07.2013 31.03.2014
2013/097 2014/015
GAP Uluslararası Tarımsal
Araştırma ve Eğitim Merkezi
Müdürlüğü
TOSYA
GÜNEŞİ
Çeltik
Oryza sativa L.
24.06.2013 31.03.2014
2013/076 2014/016
Trakya Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü
MANYAS
YILDIZI
Çeltik
Oryza sativa L.
24.06.2013 31.03.2014
2013/077 2014/017
Trakya Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü
BİGA İNCİSİ
Çeltik
Oryza sativa L.
24.06.2013 31.03.2014
2013/078 2014/018
Trakya Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü
KALE
Çeltik
Oryza sativa L.
24.06.2013 31.03.2014
2013/079 2014/019
Trakya Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü
KÜPLÜ
Çeltik
Oryza sativa L.
24.06.2013 31.03.2014
2013/080 2014/020
Trakya Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü
MİS 2013
Çeltik
Oryza sativa L.
24.06.2013 31.03.2014
2013/081 2014/021
Trakya Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü
YATKIN
Çeltik
Oryza sativa L.
24.06.2013 31.03.2014
2013/082 2014/022
Trakya Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü
SÜREK M711
Çeltik
Oryza sativa L.
24.06.2013 31.03.2014
2013/083 2014/023
Trakya Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü
MUSA
Çeltik
Oryza sativa L.
20.08.2013 31.03.2014
2013/105 2014/024
Sardo Piomentese Sementi Soc.
Coop. Societa Agricola
ANTARES
Çeltik
Oryza sativa L.
20.08.2013 31.03.2014
2013/104 2014/025
Sardo Piomentese Sementi Soc.
Coop. Societa Agricola
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-01
Yayın Tarihi/Publishing Date: 31.03.2014
Sayfa/Pages: 15 / 31
III. BAŞVURUSU GERİ ÇEKİLEN ÇEŞİTLER / Withdrawal of Applications
Çeşit İsmi
Tür
Başvuru Tarihi /
No
Hak Sahibi
Denomination
Species
Application Date /
No
Holder of Rights
GROPESA
KLEDM10630
Bezelye
Pisum sativum L.
06.11.2012
2013/001
Nunhems B.V.
Karanfil
Dianthus caryophyllus L.
31.12.2012
2013/009
Per Klemm
Po Box 4005 6080 AA Haelen –
HOLLANDA
Hanfacker 10, 70378 Stuttgart /
ALMANYA
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-01
Yayın Tarihi/Publishing Date: 31.03.2014
Sayfa/Pages: 16 / 31
IV. TESCİLDEN SONRAKİ DEĞİŞİKLİKLER / Changes of Protected Varieties
A. Hak Devirleri / Transfer of Rights

01 Ocak 2014 – 31 Mart 2014 tarihleri arasında hak devri yapılan çeşit bulunmamaktadır.
B. Hak Sahibi Unvan Değişiklikleri / Changes of Holders’ Designation
Çeşit İsmi
Tescil Tarihi /
No
Eski Hak Sahibi
Yeni Hak Sahibi
Denomination
Granting Date /
No
Old Holder of Right
New Holder of Right
28.09.2011
2011/067
Doğa Tohumculuk Hayvancılık
Paz.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Doğa Tohumculuk Gıda
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
CASABLANCA 28.09.2011
2011/068
Doğa Tohumculuk Hayvancılık
Paz.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Doğa Tohumculuk Gıda
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
TALENT
28.09.2011
2011/069
Doğa Tohumculuk Hayvancılık
Paz.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Doğa Tohumculuk Gıda
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
AGİLA
28.09.2011
2011/070
Doğa Tohumculuk Hayvancılık
Paz.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Doğa Tohumculuk Gıda
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
POMQUEEN
28.09.2011
2011/084
Doğa Tohumculuk Hayvancılık
Paz.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Doğa Tohumculuk Gıda
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
CHICAGO
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-01
Yayın Tarihi/Publishing Date: 31.03.2014
Sayfa/Pages: 17 / 31
V. HÜKÜMSÜZLÜKLER / Terminations
A. Islahçı Hakkı Sona Erenler / Termination of Protection
Aşağıda listelenen çeşitlerin 2013 yıllık ücretlerini ödemediğinden dolayı ıslahçı hakkı sona
ermiştir.
Granted No
Granted Date
Tescil No
Tescil
Tarihi
Species
Tür
Denomination
Çeşit İsmi
Holder of Rights
Hak Sahibi
2006/015
07.07.2006 Gerbera
Gerbera L.
WINTER
QUEEN
Florist De Kwawel B.V.
2007/011
13.12.2007 Karanfil
Dianthus L.
BARCELE
Barberet&Blanc S.A.
2007/015
14.12.2007 Domates
Solanum lycopersicum L.
FIR 16 1058
Seminis Vegetable Seeds Inc.
2009/009
05.08.2009 Karanfil
Dianthus L.
HILTEREY
Hilverda Kooij B.V.
2010/007
12.03.2010 Pamuk
Gossypium hirsutum L.
NAZİLLİ 342
Pamuk Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü
2010/008
12.03.2010 Pamuk
Gossypium hirsutum L.
NAZİLLİ 663
Pamuk Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü
2011/044
27.09.2011 Şeftali
PRO C 342
Prunus persica (L.) Batsch
Viveros Provedo S.A.
2011/045
27.09.2011 Şeftali
PRO C 638
Prunus persica (L.) Batsch
Viveros Provedo S.A.
2011/046
27.09.2011 Şeftali
PRO C 655
Prunus persica (L.) Batsch
Viveros Provedo S.A.
2011/047
27.09.2011 Kayısı
Prunus armeniaca L.
International Plant Selection
S.A.R.L.
PRIMARIS
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-01
Granted No
Granted Date
Tescil No
Tescil
Tarihi
Yayın Tarihi/Publishing Date: 31.03.2014
Species
Tür
Denomination
Çeşit İsmi
Sayfa/Pages: 18 / 31
Holder of Rights
Hak Sahibi
2011/048
27.09.2011 Kayısı
Prunus armeniaca L.
MEDAGA
International Plant Selection
S.A.R.L.
2011/049
27.09.2011 Kayısı
Prunus armeniaca L.
PRIMARINA
International Plant Selection
S.A.R.L.
2011/050
27.09.2011 Kayısı
Prunus armeniaca L.
FARHIAL
International Plant Selection
S.A.R.L.
2011/051
27.09.2011 Kayısı
Prunus armeniaca L.
FARFIA
International Plant Selection
S.A.R.L.
2012/022
29.06.2012 Çilek
Fragaria L.
SIBA
C.I.V. Consorzio Italiano
Vivaisti - Societa Consortile
A.R.L.
2012/064
14.08.2012 Buğday
Triticum aestivum L.
TEKİRA
Trakya Tarım ve Vet. Tic.
Ltd.Şti.
2012/065
14.08.2012 Arpa
Hordeum vulgare L.
BARLAS
Trakya Tarım ve Vet. Tic.
Ltd.Şti.
2012/066
14.08.2012 Arpa
Hordeum vulgare L.
GANOS
Trakya Tarım ve Vet. Tic.
Ltd.Şti.
B. Islahçı Hakkı Yeniden Geçerlik Kazananlar / Revalidate

01 Ocak 2014 – 31 Mart 2014 tarihleri arasında ıslahçı hakkı yeniden geçerlik kazanan
çeşit bulunmamaktadır.
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-01
VI.
Yayın Tarihi/Publishing Date: 31.03.2014
Sayfa/Pages: 19 / 31
SÖZLEŞMEYE DAYALI LİSANSLAR / Contractual Licenses
Hak sahipleri tarafından verilen lisanslar yönetmeliğin 36 ncı maddesi gereği aşağıda
listelenmiştir.
A. Başvurusu Kabul Edilen Çeşitler / Accepted Varieties

01 Ocak 2014 – 31 Mart 2014 tarihleri arasında başvurusu kabul edilen çeşitler için
sözleşmeye dayalı lisans bildirimi olmamıştır.
B. Islahçı Hakkı Tescil Edilen Çeşitler / Granted Varieties

VII.
01 Ocak 2014 – 31 Mart 2014 tarihleri arasında koruma altına alınan çeşitler için
sözleşmeye dayalı lisans bildirimi olmamıştır.
İSİMLENDİRME / Denomination
Tescil Tarihi / No
Geçici İsmi
Çeşit İsmi
Granting Date / No
Breeders’ Reference
Denomination
04.07.2012
2012/056
ASFPBF0493
Hak Sahibi
Holder of Right
FLATSEPTEMBER Agro Selections Fruits S.A.S.
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-01
Yayın Tarihi/Publishing Date: 31.03.2014
Sayfa/Pages: 20 / 31
VIII. DUYURULAR / Notifications

Islahçı Hakkı Başvuru Formu / Application Form for Plant Breeders’ Rights
Islahçı Hakkı Başvuru Formu güncellenmiştir. (EK) 1 Temmuz 2014’te sonra
yapılacak söz konusu formun 3.3 numaralı sürümü olmayan başvurularda başvuru
sahibine eksiklik bildirilecektir.
Application Form for Plant Breeders’ Rights has been changed. (Attachment) Applications without
new version numbered 3.3 of this form, deficiency will be inform to the applicant after 1st July 2014.

Başvuru Dosyası Elektronik Kopyaları / Electronic Copies of Application Documents
Islahçı hakkı başvurusu yapılan çeşitlere ait başvuru dosyasının kopyaları elektronik
olarak (CD vb. içinde) başvuru dosyasına eklenir.
01 Temmuz 2014 tarihine kadar yapılacak başvurularda; başvuru dosyalarının
kopyaları iki suret olmak koşuluyla kağıt ortamında sunulabilir. Bu tarihten sonra
başvuru dosyasının kopyası yalnızca elektronik ortamda sunulacaktır.

Orijinal Belge Sunumu / Original Documents for Application
Islahçı hakkı başvurusu yapılan çeşitlere ait başvuru dosyasında yer alması gereken
belgelerin hepsinin orijinal veya noter tasdikli kopyaları olması durumunda başvuru
kabul edilecektir.
Orijinallerinin başka dosyalarda bulunduğu belirtilen başvuru dosyalarında onaysız
fotokopi olarak sunulan belgeler eksiklik olarak başvuru sahibine bildirilecektir.

Fotoğraflar / Photographs for Applied Varieties
Meyve, sebze ve süs bitkisi türlerinde başvurularda, başka bir ülkede yapılmış olan
teknik inceleme raporu ile başvuru yapılması durumunda; çeşidin morfolojik
karakterlerini gösteren fotoğrafların başvuru esnasında sunulması gerekir. Bu
fotoğraflar bitkinin genel yapısı, çiçek, meyve, yaprak, sürgün vs. gibi morfolojik
karakterlerinin tanımlanmasını sağlayan unsurlarının ölçekli fotoğrafları olması
gerekmektedir. Fotoğraf örnekleri aşağıda verilmiş olup bu biçimde sunulmayan
fotoğraflar kabul edilmeyecek ve fotoğraflar eksiklik olarak başvuru sahibine
bildirilecektir.
Teknik incelemesi Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından
yapılacak olan başvurularda genel fotoğraflar kabul edilecektir.
Teknik incelemesi Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından
yapılırken başka bir ülkede yapılmış olan teknik inceleme raporunun Genel
Müdürlüğümüze sunulması durumunda ilk paragrafta yer alan fotoğraflar teknik
inceleme raporu ile birlikte talep edilecektir.
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-01
Yayın Tarihi/Publishing Date: 31.03.2014
Sayfa/Pages: 21 / 31
ÖRNEK FOTOĞRAFLAR
Bitkinin genel yapısı
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-01
Yayın Tarihi/Publishing Date: 31.03.2014
Sayfa/Pages: 22 / 31
Meyve
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-01
Yayın Tarihi/Publishing Date: 31.03.2014
Sayfa/Pages: 23 / 31
Meyve Kesiti
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-01
Yayın Tarihi/Publishing Date: 31.03.2014
Sayfa/Pages: 24 / 31
Çiçek
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-01
Yayın Tarihi/Publishing Date: 31.03.2014
Sayfa/Pages: 25 / 31
Sürgün
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-01
Yayın Tarihi/Publishing Date: 31.03.2014
Sayfa/Pages: 26 / 31
Yaprak
IX.
ÜRETİM SÖZLEŞMELERİ / Production Contracts

Koruma altında olan çeşitler için hak sahibi tarafından Genel Müdürlüğümüze bildirilen
üretim sözleşmesi yapılan kuruluşların listesi Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde
güncel olarak ilan edilmektedir.
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-01
X.
Yayın Tarihi/Publishing Date: 31.03.2014
Sayfa/Pages: 27 / 31
ÜCRETLER / Fees
A. İşlem Ücretleri / Process Fees
HİZMET TÜRÜ
Başvuru Ücreti / Application
Rüçhan Haklı Başvuru Ücreti / Application with Priority
Ek Süre Talebi Ücreti / Extra Time
İsim İnceleme Ücreti / Examination of Denomination
Başvuru İtiraz Ücreti / Appeal for Application
Tescile İtiraz Ücreti / Appeal for Protection
Yenilik İnceleme Ücreti / Examination of Novelty
Islahçı Hakkı Tescil Ücreti / Grant of Protection
Zorunlu Lisans Talebi
Zorunlu Lisans Arabuluculuk
Teminat Gösterme
Lisans İşlemi Kayıt
Devir ve İntikal Kayıt Ücreti / Transfers of Rights
Teknik inceleme başka bir kuruma yaptırılırsa
Miras Devri Kayıt
Haciz ve Tedbir Kayıt
Belge Suret Ücreti (Sayfa Başına) / Certified Copy of Pages
Yayınlardan Alınan Ücretler / Publications
Tescil Belgesi Onaylı Suret Ücreti / New Protection Document
ÜCRET (TL)
562,00
988,00
135,00
56,00
125,00
125,00
504,00
437,00
125,00
125,00
260,00
135,00
130,00
562,00
47,00
47,00
2,60
6,00
42,00
Tüm belgelerin nedeni ne olursa olsun değişikliklerinde başvuru ücretinin ½ oranında ücret alınır.
A başlığında yer alan ücretler Merkez Döner Sermaye Saymanlığı’nın aşağıdaki hesap numarasına yatırılacaktır:
MERKEZ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI
HALKBANK ÜMİTKÖY ŞUBESİ MERKEZ
IBAN NO: TR 1000 0120 0941 6000 1600 0034
Fatura İçin: +90.312.2873360 Dah: 3153
B. Teknik İnceleme Ücretleri / Technical Examination Fees
1.YIL
1.800,00
1.600,00
2.100,00
1.600,00
Tarla Bitkileri / Agricultural Crops
Süs Bitkileri / Ornamentals
Sebze / Vegetables
Meyve, asma ve ağaçlar / Fruits
2.YIL
1.800,00
1.600,00
2.100,00
1.600,00
3.YIL
1.600,00
C. Yıllık Ücretler / Annual Fees
Tarla Bitkileri
Süs Bitkileri
Sebze
Meyve, asma ve ağaçlar
1.YIL
145,00
145,00
165,00
145,00
2.YIL
165,00
165,00
195,00
165,00
3.YIL
205,00
205,00
260,00
205,00
4.YIL
250,00
250,00
300,00
250,00
>5.YIL
300,00
300,00
365,00
300,00
330,00 TL Teknik İnceleme Raporu Ücreti (onaylı) ile B ve C Başlığında yer alan ücretler Tohumluk Tescil ve
Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü’nün hesabına yatırılacaktır.
TOHUMLUK TESCİL ve SERTİFİKASYON MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ZİRAAT BANKASI YENİMAHALLE ŞUBESİ
IBAN NO: TR 1000 0100 0599 0335 3609 5004
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-01
Yayın Tarihi/Publishing Date: 31.03.2014
Sayfa/Pages: 28 / 31
XI. İLETİŞİM / Contact
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
Tohumculuk Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9 km Lodumlu / ANKARA - TÜRKİYE
Telefon/Telephone
: +90.312.287 33 60 Dah/Ext: 8429-8432-8438
Belgegeçer/Fax
: +90.312.258 82 51
e-Posta : [email protected]
e-Posta : [email protected]
+90.312.258 84 29
e-Posta : [email protected] +90.312.258 84 32
e-Posta : [email protected]
+90.312.258 84 38
İnternet: http://www.bugem.gov.tr
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Islahçı Hakları B aşvuru Formu / Application Form for Plant Breeder s’ Rights
Başvuru / Application
Sıra / No
Tarihi / Date
Bu bölümü boş bırakınız. / Please do not fill this block.
Sürüm/Version: 3.3
A. ÇEŞİT / VARIETY
Çeşidin / Variety’s
Islahçı Kodu / Breeder’s Reference
Önerilen Adı / Denomination
Türü / Species
Botanik Sınıfı / Botanical Taxon
Coğrafi Orijini / Geographical Origin
B. BAŞVURU SAHİBİ / APPLICANT
Başvuru Sahibinin Adı ve Adresi / Applicant’s Name and Address
/
Telefon / Telephone
Faks / Fax
e-Posta / e-Mail
Varsa Vekilinin Adı ve Adresi / Representative’s Name and Address (If Applicant does not live in TR)
/
Telefon / Telephone
Faks / Fax
e-Posta / e-Mail
Başvuru Sahibi Çeşidin Islahçısı Değil İse Islahçının Adı ve Adresi / If The Applicant is not Breeder of Variety, Breeder’s Name and Address
Başvuru sahibi ıslahçı olan personelini bu bölüme ekleyebilir. / Applicant may add worker(s) who work as breeder(s) to this part.
/
Telefon / Telephone
Faks / Fax
e-Posta / e-Mail
Islahçıdan Başvuru Sahibine Hak Ne Şekilde Geçti? / How was the variety transferred to the applicant?
Islahçı Hakkı Başvuru Formu / Application Form for Plant Breeders’ Right
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Islahçı Hakları B aşvuru Formu / Application Form for Plant Breeder s’ Rights
Başvuru / Application
Sıra / No
Tarihi / Date
Bu bölümü boş bırakınız. / Please do not fill this block.
Sürüm/Version: 3.3
C. RÜÇHAN HAKKI / PRIORITY
Rüçhan hakkı isteniyor mu? / Do you make this application with priority? Evet / Yes
İlk başvurunun yapıldığı ülke / Country for
Application
İlk başvuru tarihi ve no /
Application Date and Number
Hayır / No
Çeşidin ilk başvurudaki adı / Variety
Denomination on First Application
D. TİCARİ KULLANIM / COMMERCIALISATION
Çeşit ticari olarak kullanıldı mı? / Has the variety been commercialized? Evet / Yes
Ülkesi / Country
Tarih / Date
Hayır / No
Çeşidin ticari adı / Commercial Name
E. TEKNİK İNCELEME / TECHNICAL EXAMINATION
Teknik İnceleme Raporu / Technical Examination Report
Var / Present
Düzenleyen Kuruluş / Reported by
FYD Raporu Tarihi / Date of Report
Teknik İnceleme Raporu yok ise / If report is absent
Yok / Absent
Teknik Soru Anketi / Technical Questionnaire
Var / Present
Yok / Absent
Teknik İnceleme Ücreti Dekontu / Receipt of Technical
Examination Fee
Var / Present
Yok / Absent
F. EK BİLGİLER / ANCILLARY INFORMATION
Islah Metodu / Breeding Method
Melezleme/Crossing
Mutasyon/Mutation
Seleksiyon/Selection
Diğer / Other
Islah Metodunu Yazınız / Please Write Breeding Method
…………………………………………………………………………………
Çeşit GDO’ lu mu? / Is The Variety a GMO?
Evet / Yes
Çeşidi Tanımlayıcı Resimler / Photos of variety
Var / Present
Yok / Absent
Dosyanın elektronik kopyası / Electronic copy of
application files
Var / Present
Yok / Absent
Aday çeşit için diğer belgeler / Any other
documents for candidate variety
Var / Present
Yok / Absent
Başvuru için özel açıklamalar / Special
Explanation for Application
Islahçı Hakkı Başvuru Formu / Application Form for Plant Breeders’ Right
Hayır / No
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Islahçı Hakları B aşvuru Formu / Application Form for Plant Breeder s’ Rights
Başvuru / Application
Sıra / No
Tarihi / Date
Bu bölümü boş bırakınız. / Please do not fill this block.
Sürüm/Version: 3.3
G. TAAHHÜT ve İMZA / COMMITMENT and SIGNATURE
 Bu başvuru ile 5042 sayılı kanun kapsamında Islahçı
Hakkı almak için başvurduğumu kabul eder,
 Aday çeşidin bu formda belirtilen ıslahçılar dışındaki
kişiler tarafından ıslah edilmediğini, bulunmadığını ve
geliştirilmediğini,
 Bu formda belirtilen bilgilerin tarafımdan tam ve doğru
biçimde doldurulduğunu, eksik ve yanlış bilgilerin
ortaya çıkması durumunda tüm sorumluluğu
üstlendiğimi beyan ve taahhüt ederim.
 I (We) hereby apply for the grant of a plant breeders
right according to law No: 5402,
 I (We) hereby declare that no person other than the
person or persons mentioned in this application has
been involved in the breeding, or discovery and
development, of the variety.
 I (We) hereby to supply testing material to the technical
examination office at date indicated by technical
examination office, if this application is accepted by
office.
 I (We) hereby declare that all information on this
application form were filled by me (us) is correct and
complete. If the information would be wrong or
incomplete, I (we) take charge of the responsibility.
Tarih / Date:
İmza / Signature
 Başvurunun kabul edilmesi durumunda her türlü test
materyalini teknik incelemeyi yapan kuruluşun istediği
tarihte hazır bulunduracağımı,
…. / …. / 201..
H. EKLER / ANNEXES
1.
Teknik Soru Anketi / Technical Questionnaire
2.
Teknik İnceleme Raporunun Aslı ve Tercümesi / Original and Turkish Version of Technical Examination Report
3.
Rüçhan Hakkı için İlk Başvuru Belgesi ve Tercümesi / Original and Turkish Version of Document(s) for Priority
4.
Ticarete arz belgeleri ve Tercümesi/Original and Turkish Version of Declaration and Document(s) for Commercialization
5.
Vekâletname ve Tercümesi / Original and Turkish Version of Form for Designation of a Procedural Representative
6.
İmza Sirküleri / List of Authorized Signatures (For only Turkish Representative of Applicant)
7.
Fotoğraflar (Meyve ve Süs Bitkisi Türlerinde) / Photographs (Fruit and Ornamental)
8.
Ücret Dekontları / Bank Receipt of Fees
Islahçı Hakkı Başvuru Formu / Application Form for Plant Breeders’ Right
Download

Bitki Çeşitleri Bülteni - TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı