KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Dr. Serdar KAMANLI
Ünvan
Müdür
Telefon
3156035
E-mail
[email protected]
Doğum Tarihi - Yeri
1973-Ankara
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Doktora Tez
Başlığı/Danışmanı
Doktora Seminer
Başlığı/Danışmanı
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Kanatlı Yetiştirme ve Islah
ABD
Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Bulunan Beyaz Yumurtacı Saf
Hatlardan Kanat Tüylenme Hızına göre Cinsiyet Ayrımına İmkan
Veren Hibrit Elde Etme İmkanlarının Araştırılması. / Prof.Dr.
Mesut TÜRKOĞLU
Yumurta Tavukçuluğunda Kullanılan Beyaz Yumurtacı Hatlar, bu
Hatların Verim Özellikleri ve Kahverengi Yumurtacı Hatlara Göre
Avantaj ve Dezavantajları
Ondokuzmayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme ABD/1999
Yüksek Lisans Tez
Başlığı/Tez Danışmanı
Jersey ve Siyah Alaca Sığırlarda Kan Plazması Zn, Ca, k, Mg ve
Cu Düzeylerinin Gebe Kalma Üzerine Etkisi./ Doç.Dr. Ahmet
GÜLER
Yüksek Lisans Seminer
Başlığı/Danışmanı
Çinko ve Çiftlik Hayvanlarında Üreme
Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Ondokuzmayıs Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü/1995
YABANCI DİL BİLGİSİ
Yabancı Dil / Derecesi
İngilizce
KPDS
ÜDS
80
-
TOEFL
-
IELTS
-
GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)
Unvan
Müdür
Mühendis
Müdür V.
Mühendis
Kurum
Tarih
Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Tarım Bakanlığı Ankara Bala Tarım İlçe Müdürlüğü
Tarım Bakanlığı Erzurum Aşkale İlçe Müdürlüğü
20122008-2012
2000-2007
1995-2000
YAYINLARI
MAKALELER & BİLDİRİLER
1. Durmuş, İ., Karaçay, N., Kamanlı, S. (2004).Yumurta Tavuklarında Işığın Fizyolojik
Etkisi ve Aydınlatma Programları. Ziraat Mühendisliği Dergisi. Sayı, 28, s;28-31
2. Durmuş, İ., Kamanlı, S., Aygören, H. (2008). Effect of Coating Eggs with Different
Materials on Hatching Results. International Egg Symposium, The Return of The
Good Egg, November 26-28, İstanbul/Turkey ,s;171-175
3. Durmuş, İ., Kamanlı, S., Aygören, H. (2009). Damızlık Yumurtaları Değişik Maddelerle
Kaplayarak Depolamanın Kuluçka Sonuçlarına Etkisi. Tavukçuluk Araştırma
Dergisi, Cilt; 8, Sayı;1, s.,23-25
4. Kamanlı, S., Durmuş, İ., Aygören, H. (2009). Farklı Sıcaklık ve Sürelerde Uygulanan Ön
Isıtmanın Kuluçka Özellikleri Üzerine Etkisi. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, Cilt;8 ,
Sayı;1, s.,20-22
5. Kamanlı, S., Durmuş, İ., Demir, S. (2010). Hatching Characteristics of Abnormal Eggs.
Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume; 5(3), 1-4 (SCI
Expanded).
6. Durmuş, İ., Kamanlı, S., Demirtaş, Ş.E., Demir, S. ( 2010). Barred Rock-1, Rhode Island
Red-2 ve Colombiyan Yumurtacı Saf Hatlarında Yumurta Kalite Özellikleri.
Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 50 (1) 33-39
7. Uysal O., Demir Z., Çebi Ç., E.Demirtaş Ş., Tırpan M.B., Tunca M., Kamanlı S. (2011).
Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Bulunan Kahverengi Yumurtacı Saf Hat
Horozlarda Sperma Kalitesinin Değerlendirilmesi.Kafkas Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Dergisi. 17(4):655-658.
8. Sarıca, M., Yamak, U.S., Boz, M.A., Kamanlı, S. (2011). Improving slow growing
parents for alternative broiler production systems. European Symposium on the Quality
of Egg and Egg Products; XX. European Symposium on the Quality of Poultry Meat,
Leipzig, Germany,4-8 September 2011, World’s Poultry Science Journal, Books of
Abstract, 75-76, b-024 (Full text in CD, 10 p)
9. Sarıca, M., Yamak, U.S., Boz, M.A., Kamanlı, S. (2011). Improving slow growing
parents for alternative broiler production systems. 30th Poultry Science Symposium
(Alternative Systems for Poultry – Health, Welfare and Productivity), Glasgow,
Scotland, 7-9 September 2011, Books of Abstract, 72.
11. Durmuş, İ., Mızrak, C., Kamanlı, S., Demirtaş, Ş., Kalebaşı, S., Karademir, E., Doğu,
M. (2011). Türkiye’de Tavuk Eti Tüketimi ve Tüketici Eğilimleri. 1. Uluslararası
Beyaz Et Kongresi, 11-15 Mayıs, Antalya, Türkiye
12. Mizrak, C., Durmuş, İ., Kamanli, S., Demirtaş, Ş.E., Kalebaşı, S., Karademir, E., Doğu,
M. (2012). Determination egg consumption and consumer habits in Turkey. Turkish
Journal of Veterinary and Animal Sciences. 36(6): 592-601. (SCI-Expanded)
13. Durmuş, İ., Mizrak, C., Kamanli, S., Demirtaş, Ş.E., Kalebaşı, S., Karademir, E., Doğu,
M. (2012). Poultry meat consumption and consumer trends in turkey. BEU Journal
of Science and Technology.2,10-14.
14. Durmuş, İ., Kamanlı, S. (2012) Yumurtacı Tavuklarda Kafes Katlarının Bazı Verim
Özelliklerine Etkisi İle Bu Verimler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. Akademik
Ziraat Dergisi. 1(2):77-82
15. Kamanli, S., Durmuş, İ., Yalçin, S., Yildirim, U., Babacanoğlu, E., Meral, O. (2013).
Effect of cyclic incubation temperature on hatching performance laying chicks. The
International Congress on Advancements in Poultry Productions in the Middle East
and African States. Abstracts, (53).
16. Kamanlı, S., Durmuş,İ. ( 2014). Civciv Kalitesi Değerlendirme Yöntemleri ve Civciv
Kalitesinin İyileştirilmesi Konusundaki Son Yaklaşımlar. Tavukçuluk Araştırma
Dergisi. (Basımda)
YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
Serdar KAMANLI Koordinatörlüğünde Yürütülen ve Tamamlanan Projeler
1. Barred Rock-1 Saf Hattında Bacak rengine Göre Cinsiyet Ayırımı olanağı veren
Bir Sürü Oluşturulması Projesi, Proje Yürütücüsü (2010-2013)
2. Değişik Işık Kaynaklarının Yumurta Tavuklarında Bazı Verim ve Yumurta Kalite
Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, Proje Yürütücüsü (2012-2013)
Serdar KAMANLI’nın Yardımcı Araştırmacı Olarak Görev Aldığı ve Tamamlanan
Projeler
1. Yerli Hatlardan Yararlanılarak Yavaş Gelişen Etlik Piliç Ebeveynlerinin Geliştirilmesi.
TUBİTAK
2. Yem Endüstrisine Yönelik Endüstriyel Enzimlerin Üretimi YEM-EN 107G275 numaralı
proje (TÜBİTAK 1007 Projesi )
3. Yumurtacı Tavuklarda Thermoregülasyonun Epigenik Adaptasyon Yoluyla Geliştirilmesi,
TAGEM Projesi.
4. Türkiye’de Yumurta ve Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi, Özel Sektör
Projesi.
KATILDIĞI ULUSAL VE ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLAR
1. 9. Uluslararası Yem Kongresi. 23-28.04.2008 . Antalya
2. The Return of The Good Egg. 25-29.11.2008. İstanbul
3. VI. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 24-26 Haziran-2009. ERZURUM
4. Kümes Hayvanları Kongresi. 07-09.10.2010. Kayseri
5. 1.Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi. 27-30.04.2011. Eskişehir
6. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 14-16.09.2011. Adana
7. XXIV. World’s Poultry Congress. 05-09.08.2012. Brasil
8. 2.Uluslararası Beyaz et Kongresi. 24-28 Nisan 2013. Antalya
9. Yumurta Zirvesi 2013. 31 Ekim-3 Kasım 2013. Antalya
10. The International Congress on Advancements in Poultry Productions in the Middle
East and African States. 21-25 October 2013. Antalya/Turkey
ULUSAL VE ULUSLAR ARASI ÜYELİKLERİ
1. Bilimsel Tavukçuluk Derneği
2. Ankara Zootekni Derneği
3. Ankara Tavukçuluk Araştırma Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği
4. Ziraat Mühendisleri Odası
Download

KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Serdar KAMANLI Ünvan Müdür